Pk-yrityksen rahoittaminen helpottuu – Säästöpankkiryhmä mukaan EU:n uuteen takausohjelmaan

Pk-yrityksen rahoittaminen on nyt entistä helpompaa Säästöpankkiryhmän pankeissa. EU:n investointipankin kanssa 8.12.2017 allekirjoitettu sopimus tuo EU:n uuden takausohjelman Säästöpankkiryhmän pankkeihin. SME Initiative Finland –nimellä tunnettu takausohjelma on Suomen valtion, Euroopan komission, Euroopan investointipankin sekä Euroopan investointirahaston yhdessä rahoittamassa hanke, jonka tarkoituksena on vauhdittaa yrityslainan saamista ja kiihdyttää siten kasvua ja työpaikkojen muodostumista. Säästöpankkiryhmälle uuteen takausohjelmaan […]

Posted in Rahoitus | Comments Off on Pk-yrityksen rahoittaminen helpottuu – Säästöpankkiryhmä mukaan EU:n uuteen takausohjelmaan

Viikkorahat maksetaan edelleen käteisenä – miten lapsi oppii ymmärtämään digitaalista rahaa

Peräti 80 prosenttia vanhemmista maksaa viikkorahat käteisenä, vaikka käteisen käyttö vähenee kovaa vauhtia. Dansken MunRahat-ratkaisu auttaa vanhempia opettamaan rahan käyttöä digitaalisessa ympäristössä. Suomalaisvanhemmista vajaat 80 prosenttia maksaa lapsilleen viikkorahaa, kertoo Dansken tuore Mun rahat -kyselytutkimus. Kyselytutkimuksessa selvitettiin 7-12-vuotiaiden lasten viikkorahoja ja vanhempien lapsilleen antamaa talouskasvatusta Pohjoismaissa. Viikkorahaa maksavista suomalaisvanhemmista 81 prosenttia maksaa viikkorahan käteisenä. Pohjoismaista […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Viikkorahat maksetaan edelleen käteisenä – miten lapsi oppii ymmärtämään digitaalista rahaa

Valtiovarainvaliokunta puoltaa alkoholiveron korotuksia

Valiokunta puoltaa hallituksen esittämiä alkoholiveron korotuksia vähäisin, käymisteitse valmistettavaa siideriä koskevin muutoksin. Sen verotasoa alennettaisiin hallituksen esittämästä 15,4 prosentista samaan kuin muilla vastaavilla miedoilla juomilla (VaVM  21/2017 vp – HE 169/2017 vp). Korotusesitys koskee kaikkia alkoholijuomaryhmiä, mutta se painottuu lievästi muihin kuin väkeviin alkoholijuomiin. Keskimääräinen korotus on noin 10 prosenttia. Valiokunnan ehdottaman muutoksen jälkeen kaikkien mietojen, […]

Posted in Verotus | Comments Off on Valtiovarainvaliokunta puoltaa alkoholiveron korotuksia

Verkkokaupan arvonlisäverotus yksinkertaistuu

EU-maiden valtiovarainministerit sopivat tiistaina 5. joulukuuta verkkokaupan arvonlisäverotuksen uudistamisesta. Uudistus yksinkertaistaa arvonlisäverojen maksamista eri EU-maihin. Sähköisten palvelujen erityisjärjestelmä laajenee muiden palvelujen myyntiin sekä EU:n sisäiseen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävään tavaroiden verkkokauppaan. Myyjät voivat jatkossa maksaa arvonlisäverot keskitetysti kaikkiin EU-maihin yhden sähköisen järjestelmän kautta. Pienten tavaralähetysten tuontiverovapaus poistuu, koska se syrjii EU-maiden toimijoita. Muutokset […]

Posted in Verotus | Comments Off on Verkkokaupan arvonlisäverotus yksinkertaistuu

Veikko ja Lahja Hurstin avustusjärjestölle peräti 100 000 euron arvoinen tuotelahjoitus Tokmannilta ja Unilever Finlandilta

Oheisessa kuvassa ovat Tokmannin hankintajohtaja Karri Pulli (ensimmäinen vasemmalta), Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry:n Heikki Hursti, Unilever Finlandin kategoriajohtaja Jouni Ahlqvist ja Tokmannin markkinointijohtaja Tomi Hakanpää. Avustusjärjestö Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry:n toimintaa johtava Heikki Hursti esitti kiitoksensa vastaanottaessaan peräti 100 000 euron arvoisen tuotelahjoituksen Tokmannilta ja elintarvike- ja päivittäistavaratuotteistaan tutulta Unilever Finlandilta […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Veikko ja Lahja Hurstin avustusjärjestölle peräti 100 000 euron arvoinen tuotelahjoitus Tokmannilta ja Unilever Finlandilta

Keskon pääjohtaja Mikko Helanderista vuorineuvos

Tasavallan Presidentti on myöntänyt vuorineuvoksen nimen ja arvon Kesko Oyj:n pääjohtajalle, diplomi-insinööri Mikko Helanderille. Pääjohtaja, vuorineuvos Mikko Helander on syntynyt vuonna 1960. Hän on toiminut Keskon pääjohtajana 1.1.2015 alkaen. Ennen siirtymistään Keskon palvelukseen Helander toimi Metsä Board Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2006-2014, Metsä Tissue Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2003-2006 sekä Valmet Oyj:ssä erilaisissa johtotehtävissä vuosina 1990-2003. Mikko […]

Posted in Nimitykset | Comments Off on Keskon pääjohtaja Mikko Helanderista vuorineuvos

Yhdistyvä Ilmarinen käynnistää yt-neuvottelut

Ilmarinen käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, jonka taustalla on työeläkeyhtiö Eteran sulautuminen Ilmariseen 1.1.2018 alkaen. Neuvottelut koskevat koko yhdistyvän yhtiön henkilöstöä ja niissä käsitellään päällekkäisten toimintojen karsimista ja toimintojen uudelleen organisoimista. Ilmarisessa ja Eterassa on tällä hetkellä yhteensä 801 työntekijää. Arvion mukaan enintään 180 vakinaista työtehtävää lakkaa seuraavien kahden vuoden aikana. Samaan aikaan yhtiön uudelleenorganisoitumisessa arvioidaan syntyvän tehtäviä, […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Yhdistyvä Ilmarinen käynnistää yt-neuvottelut

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta IT-palveluiden vienti on jo Suomen ”uusi Nokia”

Suomi elää enenevässä määrin palveluviennistä: palvelujen vienti vastasi 36 prosentista viennin kokonaisarvonlisäystä vuonna 2016, ja niiden merkitys kasvaa palvelualojen lisäksi myös teollisuudessa. Palveluviennin kasvu on jo korvannut Nokian romahduksen jättämän aukon viennin luomassa kotimaisessa arvonlisäyksessä, selviää uudesta tutkimuksesta. Ulkomaankaupan vaikutukset Suomen talouden kasvuun ja työllisyyteen perustuvat sen luomaan kotimaiseen arvonlisäykseen, ei viennin bruttoarvoon. Viennin kotimaista […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta IT-palveluiden vienti on jo Suomen ”uusi Nokia”

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi vuoden 2018 tuloveroasteikot ja tuloverolain muutokset

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi ensi vuoden tuloveroasteikon ja tuloverolain muutokset hallituksen esityksen mukaisesti. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana ja ehdottaa, että esityksen yhteydessä käsiteltävät lakialoitteet ja toimenpidealoitteet hylätään.   Valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen ansiotulon tuloveroasteikon tulorajoja korotetaan noin 1,5 prosentilla. Tämän lisäksi asteikon kolmannen tuloluokan euromääräistä alarajaa korotetaan 600 eurolla. Niin sanotun solidaarisuusveron alaraja on säilymässä nykyisellään. Asteikon […]

Posted in Verotus | Comments Off on Valtiovarainvaliokunta hyväksyi vuoden 2018 tuloveroasteikot ja tuloverolain muutokset

Huhtamäki investoi uuteen tuotantolaitokseen Hämeenlinnassa

Huhtamäki investoi noin 11 miljoonaa euroa Hämeenlinnaan rakennettavaan uuteen tuotantolaitokseen. Tuotanto siirretään nykyisestä 1960-luvulla rakennetusta kiinteistöstä uusiin ja ajanmukaisiin tiloihin. Rakentamisen on suunniteltu alkavan kevättalvella 2018 ja uuden tuotantolaitoksen odotetaan aloittavan toimintansa keväällä 2019. Investointi ajoittuu pääosin vuodelle 2018. “Liikkuva ja osin kiireinenkin elämäntyyli kasvattaa mukaan otettavien ruokien ja juomien kulutusta. Tämä luo meille kasvumahdollisuuksia, […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Huhtamäki investoi uuteen tuotantolaitokseen Hämeenlinnassa