Väitökset

:VÄITÖS: Neuvostoliiton teollisuus oli riippuvainen Suomen osaamisesta

Helsingin yliopistossa tarkastettava väitöskirja paljastaa, että suomalaisten ja Suomen kautta tuoduilla länsimaisilla teknologioilla oli merkittävä rooli Neuvostoliiton taloudessa 1950–1960 -luvuilla: Neuvostoliitto jäi lopulta teknologian siirrosta riippuvaiseksi. Neuvostojohdon pyrkimyksenä oli luoda oma teknologinen perusosaaminen ja siihen nojaava modernien teknologioiden tuotanto. Neuvostoliittolaiset insinöörit menestyivät lähinnä länsivalloista tuotujen teknologioiden käyttöönotossa mutta eivät omien teknologioiden kehittämisessä. Väitöstutkimus osoittaa, että […]

Posted in Väitökset | Comments Off on :VÄITÖS: Neuvostoliiton teollisuus oli riippuvainen Suomen osaamisesta

Väitös: Suomalaisjohtajat: Intialaisia ei voi johtaa kuin suomalaisia

Narashima Boopathi (Boo) Sivasubramanian on kotoisin Intiasta. Hän on asunut Suomessa 11 vuotta. Boopathilla on kauppatieteiden maisteritutkinto Intiasta sekä Suomesta, sekä diplomi henkilöstöjohtamisesta Intiasta ja pedagogiset opinnot Suomesta. Hän on myös Cultural Intelligence Quotientin (USA) sertifioitu asiantuntija. Boopathi on Cultural Analysis Internationalin perustaja ja toimitusjohtaja. Yritys keskittyy konsultointiin ja valmentamiseen teemoinaan kulttuuriäly, diversiteetti, monikulttuurisuus ja […]

Posted in Väitökset | Comments Off on Väitös: Suomalaisjohtajat: Intialaisia ei voi johtaa kuin suomalaisia

Väitös: Kovan korkotason valuutat eivät tarjoa ilmaista lounasta valuuttakaupassa

Vitaly Orlov Vaasan yliopiston kampuksella, kuvaaja: Riikka Kalmi, Vaasan yliopisto Vitaly Orlovin rahoituksen oppiaineen väitöskirjatyö ”Essays on Currency Anomalies” tutkii yhtä viime aikojen mielenkiintoisimmista ilmiöistä eli valuuttakauppaa. ”Valuuttakaupalla on tänä päivänä merkittävä rooli kansainvälisillä sijoitusmarkkinoilla. Päivittäinen kaupankäyntimäärä valuuttamarkkinoilla voi tiettyinä päivinä ylittää neljän biljoonan Yhdysvaltain dollarin rajapyykin. Tällöin se on jopa 12 kertaa suurempi kuin […]

Posted in Väitökset | Comments Off on Väitös: Kovan korkotason valuutat eivät tarjoa ilmaista lounasta valuuttakaupassa

Tutkija: Eurooppalaisessa talouskuripolitiikassa näkyy saksalaisen ordoliberalismin kädenjälki

Väitöskirjatutkija Timo Harjuniemi kartoittaa ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiölle kirjoittamassaan Impulsseja-artikkelissa ordoliberalismin roolia saksalaisen talousajattelun perinteessä ja euroalueen talouspolitiikassa. Ordoliberalismi syntyi Saksassa liberaalina vastareaktiona totalitarismiin, ja se on pitkään korostanut itsenäisen keskuspankin, budjettikurin ja kilpailullisten markkinoiden merkitystä eurooppalaisen talouspolitiikan perusperiaatteina. ”Ordoliberaalin perinteen suurempi tuntemus Suomessa auttaisi ymmärtämään euroalueen rakenteellisia valuvikoja sekä Euroopassa harjoitetun talouspolitiikan taustoja”, kirjoittaa […]

Posted in Väitökset | Comments Off on Tutkija: Eurooppalaisessa talouskuripolitiikassa näkyy saksalaisen ordoliberalismin kädenjälki

:VÄITÖS: Pitkäikäiset yritykset ovat uskollisia alkuperäisidealle

MSc Innan Sasaki on syntynyt vuonna 1987 Helsingissä ja kirjoittanut ylioppilaaksi 2006 (Uozu High school, Toyama, Japan). Master of Science -tutkinnon hän suoritti 2011 Turun yliopistossa. Väitös kuuluu kansainvälisen liiketoiminnan alaan. Innan Sasaki selvitti väitöstutkimuksessaan, mitkä tekijät johtavat yrityksen pitkäikäisyyteen. Kansainvälisen liiketoiminnan alaan kuuluvassa väitöskirjassaan Innan Sasaki tutki pitkäikäisyyden salaisuutta shinise-yrityksissä. Nämä yritykset ovat selviytyneet […]

Posted in Väitökset | Comments Off on :VÄITÖS: Pitkäikäiset yritykset ovat uskollisia alkuperäisidealle

VÄITÖS: Omistajaintressi ja yksilöerot tilintarkastuksessa ohjaavat yksityisen yrityksen raportoimaa tulosta

Tuore väitöstutkimus osoittaa, että yksityisen yrityksen tuloksenohjaus määräytyy monen vastakkaisen motiivin kuten verojen, osinkojen ja signaloinnin seurauksena. Niiden yhteisenä nimittäjänä on kuitenkin omistajajohdon intressi. Lisäksi tutkimus osoittaa, että tilintarkastuserot miesten ja naisten välillä asettavat puitteet yksityisen yrityksen tuloksenohjaukselle. Kauppatieteiden maisteri Jussi Karjalainen selvitti Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan tuloksenohjausta sitä laaja-alaisesti rajoittavien tekijöiden osalta. Lisäksi hän […]

Posted in Väitökset | Comments Off on VÄITÖS: Omistajaintressi ja yksilöerot tilintarkastuksessa ohjaavat yksityisen yrityksen raportoimaa tulosta