Yhteistoimintaneuvottelut

Epec Oy kutsuu henkilöstön YT-neuvotteluihin

Ponsse Oyj:n tytäryhtiö Epec Oy kutsuu henkilökuntansa yhteistoimintaneuvotteluihin. YT-neuvotteluissa käsitellään Epec Oy:n toiminnan sopeuttamista markkinatilanteeseen ja toiminnan tehostamista yhtiön kilpailukyvyn ja kannattavuuden turvaamiseksi. Neuvotteluilla haetaan vähintään 1,5 MEUR säästöjä mahdollisten irtisanomisten, osa-aikaistamisten ja tehtävämuutosten kautta.  YT-neuvottelut koskevat kaikkia Epec Oy:n Suomen henkilöstöryhmiä ja toimintoja, yhteensä 119 henkilöä. Neuvottelut alkavat 13. maaliskuuta 2017. Neuvottelulla ei ole […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Epec Oy kutsuu henkilöstön YT-neuvotteluihin

Paroc Group käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Oulun kivivillatehtaalla

Paroc Group varautuu sopeuttamaan tuotantoaan kotimaassa ja käynnistää yhteensä noin 70 henkilöä koskevat yt-neuvottelut 17.1.2017. Neuvottelujen tavoitteena on auttaa yhtiötä varmistamaan kilpailukyvyn säilyminen tulevaisuudessa. Paroc Group suunnittelee Oulun kivivillatehtaan toiminnan alasajoa ja tuotannon sekä Oulussa olevien tukitoimintojen siirtämistä ja keskittämistä muille Parocin tehtaille ja toimipaikoille. Tehtaan mahdollisen sulkemispäätöksen taustalla on kotimaisen tuotannon ylikapasiteetti ilman vastaavaa […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Paroc Group käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Oulun kivivillatehtaalla

Abloyn Joensuun yt-neuvottelut päätökseen

Abloy Oy on saanut päätökseen lokakuussa 2016 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskivat toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä, joiden ensisijainen työskentelypaikka on Joensuu. Yt-menettelyn arvioitiin johtavan enintään 20 työsuhteen päättämiseen tai työsuhteen ehtojen muuttamiseen. Neuvottelujen lopputuloksena Abloy Oy on päättänyt rakentaa palveluliiketoimintaa varten uuden organisaation sekä tehostaa muita liiketoimintaa tukevia toimintoja. Muutoksella haetaan valmiutta vastata digitalisoituvan liiketoiminnan haasteisiin […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Abloyn Joensuun yt-neuvottelut päätökseen

Outotec aloittaa YT-neuvottelut – koskee joitakin Suomen ja Saksan yksiköitä

Outotec jatkaa toimintojensa sopeuttamista metallienjalostusratkaisujen heikkona jatkuneen markkinatilanteen vuoksi. Yhtiö arvioi Metals, Energy & Water -liiketoimintayksikkönsä työvoimatarpeen ja toimintojen uudelleenjärjestelymahdollisuudet maailmanlaajuisesti ja aloittaa joitakin Suomen ja Saksan yksiköitä koskevat yhteistoimintaneuvottelut rakennemuutoksista ja mahdollisista henkilövähennyksistä. Rakennemuutokset voivat johtaa Suomen Metals, Energy & Water -yksiköissä enintään 60 vakinaisen työntekijän irtisanomiseen. Suunnitelluista vähennyksistä suurin osa, enintään 40, koskee […]

Posted in Uncategorized, Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Outotec aloittaa YT-neuvottelut – koskee joitakin Suomen ja Saksan yksiköitä

Fiskars suunnittelee toimintansa tehostamista uuden organisaatiorakenteen myötä

Tänään julkistetun suunnitellun organisaatiorakenteen myötä Fiskars esittää henkilöstövähennyksiä niillä alueilla, joissa on tällä hetkellä päällekkäisyyksiä tai mahdollisuus tehostaa toimintaa. “Strategiamme mukaisesti rakennamme globaaleja liiketoimintoja ja brändejä, ja tähän liittyen julkaisimme tänään suunnitelman uudesta organisaatiorakenteesta, joka tukee paremmin strategiaamme ja antaa meille mahdollisuuden edetä nopeammin. Esitettyjen vähennysten tavoitteena on karsia päällekkäisyyksiä ja vahvistaa kilpailukykyämme”, sanoo Fiskars-konsernin […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Fiskars suunnittelee toimintansa tehostamista uuden organisaatiorakenteen myötä

SSH COMMUNICATIONS SECURITY TEHOSTAA JA FOKUSOI TOIMINTOJAAN JA ALOITTAA YHTEISTOIMINTAMENETTELYN MUKAISET NEUVOTTELUT

SSH kohdentaa toimintojaan ja uusii organisaatiorakennettaan vastaamaan paremmin markkinatilanteeseen ja muuttuviin asiakastarpeisiin. Toimenpiteiden tarkoitus on keskittää yrityksen toimintoja entistä vahvemmin yrityksen ydinstrategian ympärille, parantaa strategian toteutuskykyä ja pienentää kustan­nuksia. Näillä muutoksilla yritys on jatkossa entistä kilpailukykyisempi ja pystyy hyödyntämään muuttuvien ja kasvavien markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia entistä paremmin. Osana tätä prosessia SSH käynnistää yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on SSH COMMUNICATIONS SECURITY TEHOSTAA JA FOKUSOI TOIMINTOJAAN JA ALOITTAA YHTEISTOIMINTAMENETTELYN MUKAISET NEUVOTTELUT

Pöyryn yt-neuvottelut Suomessa päätökseen

Pöyry on saanut päätökseen syyskuussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena oli saada aikaan kustannussäästöjä konsernin tukitoiminnoissa ja sopeuttaa kapasiteettia markkinatilanteeseen yksittäisissä Pohjois-Euroopan Alueellisten toimintojen osastoissa ja Energia-liiketoimintaryhmässä. Yt-neuvottelujen tuloksena Pöyry vähentää henkilöstöään toimenpiteillä, jotka koskevat 34:ää henkilöä. Vähennykset toteutetaan pääosin irtisanomisin, mutta ne käsittävät myös lomautuksia ja työsuhteiden osa-aikaistamisia. Alun perin resurssien vähennystarpeeksi arvioitiin enimmillään 50 […]

Posted in Uncategorized, Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Pöyryn yt-neuvottelut Suomessa päätökseen

Basware aloittaa tehostamisohjelman toimintansa virtaviivaistamiseksi ja cloud-liiketoiminnan kasvun nopeuttamiseksi

Basware käynnistää tehostamisohjelman toimintansa virtaviivaistamiseksi ja skaalautuvuuden lisäämiseksi. Ohjelman tarkoituksena on kiihdyttää yhtiön cloud-liiketoiminnan kasvua ja lisätä tuottavuutta. Basware on viime vuosina käynyt läpi merkittävän muutoksen cloud-pohjaisten palvelujen tarjoajaksi. Basware tiedotti 19.10.2016 strategisten tavoitteidensa tarkennuksista, joiden painopiste on vahvemmin toteuttamisessa, ja lisätoimenpiteistä cloud-liiketoiminnan kasvun edistämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi toimintaa virtaviivaistamalla sekä skaalautuvuutta lisäämällä. Näiden koko […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Basware aloittaa tehostamisohjelman toimintansa virtaviivaistamiseksi ja cloud-liiketoiminnan kasvun nopeuttamiseksi

SCANFIL VANTAA OY:N YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET

Scanfil Sweden AB:n suomalaisen tytäryhtiö Scanfil Vantaa Oy:n syyskuussa alkaneet yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksen perusteella Scanfil Vantaa Oy:n hallitus on 1.11.2016 päättänyt aloittaa tehtaan tuotannollisen toiminnan alasajon. Vantaan tehtaalta irtisanotaan yhteensä 56 työtekijää, toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä. Yrityksen palvelukseen jää kahdeksan henkilöä tuotekehitys-, laatu- ja myyntitehtäviin. […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on SCANFIL VANTAA OY:N YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET

Tecnotreen yhteistoimintaneuvottelut Suomessa päätökseen

Tecnotreen 3.10.2016 aloittamat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut on saatettu päätökseen. Neuvottelujen piiriin kuului koko henkilöstö Suomessa. Henkilömäärä vähenee 37 hengellä, joista 23 irtisanomisten ja 14 vapaaehtoisten toimien kautta. Säästötoimenpiteiden seurauksena kustannussäästöt ovat vuositasolla 2,8 miljoonaa euroa vuodessa, ja toteutuvat pääasiallisesti 2017.

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Tecnotreen yhteistoimintaneuvottelut Suomessa päätökseen

RAHAMAAILMA SOMESSA!!

YHTEYDENOTOT

Rahamaailma/Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
Sähköpostit:
rahamaailma (@)victoriamedia.fi
rahamaailma.talous(@)gmail.com
rahamaailma(@)yahoo.com

Categories