Yhteistoimintaneuvottelut

Tecnotree aloittaa YT-neuvottelut Suomessa

Tecnotree aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Suomessa koskien enintään 20 henkilön irtisanomista tuotannollis-taloudellisin perustein. Yhtiö työllistää maailmanlaajuisesti 719 henkilöä, joista Suomessa 82. Neuvottelumenettelyn aikana käsitellään henkilöstövähennysten lisäksi muita mahdollisuuksia toimintojen sopeuttamiseen. Neuvottelujen tavoitteena on sopeuttaa kustannustasoa vastaamaan liiketoiminnan tämän hetkistä tilannetta ja tehostaa toimintaamme vastaamaan markkinoiden vaatimuksia. Kireästä taloustilanteesta johtuen Tecnotreen tavoitteena on jo aiemmin ilmoitetun lisäksi noin […]

Posted in Uutiset, Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Tecnotree aloittaa YT-neuvottelut Suomessa

Cargotec on saattanut yhteistoimintaneuvottelut päätökseen Suomessa

Cargotec on saanut yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa päätökseen Suomessa. Neuvottelujen tuloksena Cargotec on päättänyt virtaviivaistaa yhteisiä transaktionaalisia tukitoimintoja Suomessa. Lisäksi tietyt Suomen rahoitukseen, henkilöstöhallintoon, tietohallintoon ja epäsuoriin hankintoihin liittyvät palvelut tullaan tuottamaan Cargotecin uudesta palvelukeskuksesta Bulgarian Sofiasta. Yhteistoimintaneuvottelut alkoivat toukokuun 15. päivä. Muutokset johtavat 45 toimen pysyvään vähenemiseen Helsingissä, Kaarinassa, Tampereella ja Raisiossa. Vähennykset ja järjestelyt […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Cargotec on saattanut yhteistoimintaneuvottelut päätökseen Suomessa

UUTECHNIC GROUPIIN KUULUVA JAPROTEK OY AB KÄYNNISTÄÄ YT-NEUVOTTELUT

Uutechnic Groupiin kuuluva Japrotek Oy Ab käynnistää YT-lain mukaiset neuvottelut. Neuvottelujen perusteena ovat toiminnan uudelleenjärjestelyt sekä taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Tavoitteena on saavuttaa 20 % parannus yhtiön kilpailukykyyn. Neuvottelut koskevat yhtiön koko henkilöstöä. Mahdolliset irtisanomiset koskevat enintään 15 henkilöä ja mahdolliset lomautukset voivat olla yli 90 päivää. Japrotek Oy Ab:n henkilömäärä on 61.

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on UUTECHNIC GROUPIIN KUULUVA JAPROTEK OY AB KÄYNNISTÄÄ YT-NEUVOTTELUT

Veikkaus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut kustannustehokkuuden parantamiseksi

Veikkaus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitteena on yhtenäistää toimintoja ja karsia päällekkäisyyksiä. RAY:n, Fintoton ja Veikkauksen rahapelitoiminnot yhdistyivät vuoden 2017 alussa. – Tavoitteenamme on kilpailukykyinen tulevaisuuden rahapeliyhtiö ja panostamme voimakkaasti digitaaliseen liiketoimintaan. Parannamme kustannustehokkuutta verrattuna aiempaan kolmen toimijan kokonaisuuteen. Kehitämme yhtenäisiä, uuden yhtiön toimintamalleja, sanoo toimitusjohtaja Olli Sarekoski. Neuvottelujen piirissä on 960 henkilöä, […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Veikkaus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut kustannustehokkuuden parantamiseksi

Epec Oy kutsuu henkilöstön YT-neuvotteluihin

Ponsse Oyj:n tytäryhtiö Epec Oy kutsuu henkilökuntansa yhteistoimintaneuvotteluihin. YT-neuvotteluissa käsitellään Epec Oy:n toiminnan sopeuttamista markkinatilanteeseen ja toiminnan tehostamista yhtiön kilpailukyvyn ja kannattavuuden turvaamiseksi. Neuvotteluilla haetaan vähintään 1,5 MEUR säästöjä mahdollisten irtisanomisten, osa-aikaistamisten ja tehtävämuutosten kautta.  YT-neuvottelut koskevat kaikkia Epec Oy:n Suomen henkilöstöryhmiä ja toimintoja, yhteensä 119 henkilöä. Neuvottelut alkavat 13. maaliskuuta 2017. Neuvottelulla ei ole […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Epec Oy kutsuu henkilöstön YT-neuvotteluihin

Paroc Group käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Oulun kivivillatehtaalla

Paroc Group varautuu sopeuttamaan tuotantoaan kotimaassa ja käynnistää yhteensä noin 70 henkilöä koskevat yt-neuvottelut 17.1.2017. Neuvottelujen tavoitteena on auttaa yhtiötä varmistamaan kilpailukyvyn säilyminen tulevaisuudessa. Paroc Group suunnittelee Oulun kivivillatehtaan toiminnan alasajoa ja tuotannon sekä Oulussa olevien tukitoimintojen siirtämistä ja keskittämistä muille Parocin tehtaille ja toimipaikoille. Tehtaan mahdollisen sulkemispäätöksen taustalla on kotimaisen tuotannon ylikapasiteetti ilman vastaavaa […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Paroc Group käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Oulun kivivillatehtaalla

Abloyn Joensuun yt-neuvottelut päätökseen

Abloy Oy on saanut päätökseen lokakuussa 2016 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskivat toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä, joiden ensisijainen työskentelypaikka on Joensuu. Yt-menettelyn arvioitiin johtavan enintään 20 työsuhteen päättämiseen tai työsuhteen ehtojen muuttamiseen. Neuvottelujen lopputuloksena Abloy Oy on päättänyt rakentaa palveluliiketoimintaa varten uuden organisaation sekä tehostaa muita liiketoimintaa tukevia toimintoja. Muutoksella haetaan valmiutta vastata digitalisoituvan liiketoiminnan haasteisiin […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Abloyn Joensuun yt-neuvottelut päätökseen

Outotec aloittaa YT-neuvottelut – koskee joitakin Suomen ja Saksan yksiköitä

Outotec jatkaa toimintojensa sopeuttamista metallienjalostusratkaisujen heikkona jatkuneen markkinatilanteen vuoksi. Yhtiö arvioi Metals, Energy & Water -liiketoimintayksikkönsä työvoimatarpeen ja toimintojen uudelleenjärjestelymahdollisuudet maailmanlaajuisesti ja aloittaa joitakin Suomen ja Saksan yksiköitä koskevat yhteistoimintaneuvottelut rakennemuutoksista ja mahdollisista henkilövähennyksistä. Rakennemuutokset voivat johtaa Suomen Metals, Energy & Water -yksiköissä enintään 60 vakinaisen työntekijän irtisanomiseen. Suunnitelluista vähennyksistä suurin osa, enintään 40, koskee […]

Posted in Uncategorized, Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Outotec aloittaa YT-neuvottelut – koskee joitakin Suomen ja Saksan yksiköitä

Fiskars suunnittelee toimintansa tehostamista uuden organisaatiorakenteen myötä

Tänään julkistetun suunnitellun organisaatiorakenteen myötä Fiskars esittää henkilöstövähennyksiä niillä alueilla, joissa on tällä hetkellä päällekkäisyyksiä tai mahdollisuus tehostaa toimintaa. “Strategiamme mukaisesti rakennamme globaaleja liiketoimintoja ja brändejä, ja tähän liittyen julkaisimme tänään suunnitelman uudesta organisaatiorakenteesta, joka tukee paremmin strategiaamme ja antaa meille mahdollisuuden edetä nopeammin. Esitettyjen vähennysten tavoitteena on karsia päällekkäisyyksiä ja vahvistaa kilpailukykyämme”, sanoo Fiskars-konsernin […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Fiskars suunnittelee toimintansa tehostamista uuden organisaatiorakenteen myötä

SSH COMMUNICATIONS SECURITY TEHOSTAA JA FOKUSOI TOIMINTOJAAN JA ALOITTAA YHTEISTOIMINTAMENETTELYN MUKAISET NEUVOTTELUT

SSH kohdentaa toimintojaan ja uusii organisaatiorakennettaan vastaamaan paremmin markkinatilanteeseen ja muuttuviin asiakastarpeisiin. Toimenpiteiden tarkoitus on keskittää yrityksen toimintoja entistä vahvemmin yrityksen ydinstrategian ympärille, parantaa strategian toteutuskykyä ja pienentää kustan­nuksia. Näillä muutoksilla yritys on jatkossa entistä kilpailukykyisempi ja pystyy hyödyntämään muuttuvien ja kasvavien markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia entistä paremmin. Osana tätä prosessia SSH käynnistää yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on SSH COMMUNICATIONS SECURITY TEHOSTAA JA FOKUSOI TOIMINTOJAAN JA ALOITTAA YHTEISTOIMINTAMENETTELYN MUKAISET NEUVOTTELUT