Yhteistoimintaneuvottelut

Nokia aloittaa isot yt-neuvottelut – yli 400 työpaikkaa vaarassa

Espoo – Nokia julkisti Alcatel-Lucent-kaupan yhteydessä vuonna 2016 maailmanlaajuisen synergia- ja kustannussäästöohjelman, jonka puitteissa tavoitellaan 1,2 miljardin euron vuotuisten kokonaiskustannussäästöjen saavuttamista koko vuoden 2018 aikana. Osana tätä ohjelmaa ja tilanteessa, jossa olemme kertoneet odottavamme Nokian ensisijaisen kohdemarkkinan edelleen supistuvan vuonna 2018, yhtiö suunnittelee Suomen toimintojaan koskevia lisätoimenpiteitä kustannusrakenteensa keventämiseksi. Nokia on tänään kutsunut verkkoliiketoimintansa henkilöstön […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Nokia aloittaa isot yt-neuvottelut – yli 400 työpaikkaa vaarassa

YIT aloittaa yhteistoimintaneuvottelut yhdistyneen yhtiön organisoitumiseksi

YIT:n ja Lemminkäisen yhdistyivät YIT:ksi 1.2.2018. Konsernin liiketoimintoja suunnitellaan yhdistyneen yhtiön tarpeita vastaaviksi. Uudelleenorganisoitumisen tavoitteena on luoda yhdistyneelle yhtiölle liiketoimintamalli, jonka tukemana YIT voi kasvaa Pohjois-Euroopan johtavaksi kaupunkikehittäjäksi ja tarjota asiakkailleen entistä monipuolisempia palveluita ja ratkaisuja niin asunto-, toimitila- ja korjausrakentamiseen kuin infrarakentamiseen sekä päällystämiseen. ”Tiiviin yhdistymissuunnittelun jälkeen haluamme rakentaa mahdollisimman nopeasti eheän, yhtenäisen organisaation […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on YIT aloittaa yhteistoimintaneuvottelut yhdistyneen yhtiön organisoitumiseksi

Scandic aloittaa tukitoimintojen yhteistoimintaneuvottelut – Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on luoda Suomen suurimman hotelliyrityksen liiketoiminnan kasvua mahdollisimman hyvin tukeva organisaatio

Scandic aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat 138 työntekijää yhtiön tukitoiminnoissa. Tukitoimintojen uudelleenorganisoinnin tavoitteena on luoda liiketoiminnan kasvua mahdollisimman hyvin tukeva organisaatio, joka huomioi taloudelliset ja toiminnalliset synergiaedut Scandicin ja Restelin tuki- ja hallintotoimintojen yhdistyttyä. Alustavan arvion mukaan uudelleenorganisointia koskeva suunnitelma voisi toteutuessaan johtaa enintään 45 työntekijän työsuhteen ehtojen olennaiseen muuttumiseen tai työsuhteen päättymiseen. Scandicin tuki- ja […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Scandic aloittaa tukitoimintojen yhteistoimintaneuvottelut – Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on luoda Suomen suurimman hotelliyrityksen liiketoiminnan kasvua mahdollisimman hyvin tukeva organisaatio

Halpa-Halli aloittaa HHsport ja HHkangas -yksiköitä koskevat yt-neuvottelut

Kokkolan Halpa-Halli aloittaa yt-neuvottelut tammikuussa 2018. Neuvotteluissa käsitellään erikoisliiketoimintojen, HHsportin ja HHkankaan, lakkauttamista. Yt-neuvottelut koskevat Kokkolan HHkangasta, Kiimingin, Raahen, Kokkolan, Nivalan ja Iisalmen HHsport-yksiköitä sekä HHsport-verkkokauppaa. Neuvottelut koskevat noin 20 työntekijää. Yhtiön pyrkimys on keskittyä perusliiketoimintojen kehittämiseen.

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Halpa-Halli aloittaa HHsport ja HHkangas -yksiköitä koskevat yt-neuvottelut

MacGregor päättää yhteistoimintaneuvottelut koskien toimenpiteitä noin 13 miljoonan euron vuosisäästöjen saavuttamiseksi

Cargoteciin kuuluva MacGregor ilmoitti 9. marraskuuta 2017 suunnitelluista toimenpiteistä saavuttaa noin 13 miljoonan euron vuosisäästöt toimintojen uudelleenjärjestelyillä ja käynnisti niihin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut. Suunnitelmin kuului Smart Ocean Technology -divisioonan jakaminen Cargo Handling- ja Advanced Offshore Solutions -divisiooniin. Näillä säästöillä MacGregor pyrkii saamaan synergiaetuja uudelleenorganisoimalla sekä offshore- että kauppalaivatoimintoja ja jatkamaan operatiivisen tehokkuuden ja asiakaskeskeisyyden parantamista. Yhteistoimintaneuvottelut […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on MacGregor päättää yhteistoimintaneuvottelut koskien toimenpiteitä noin 13 miljoonan euron vuosisäästöjen saavuttamiseksi

Telia Finland: Neuvottelut toimintojen uudelleenjärjestelyistä päättyneet

Telia Finlandin lokakuussa käynnistyneet yhteistoimintaneuvottelut toimintojen järjestelemisestä yksinkertaisemmiksi ja tehokkaammiksi on saatu päätökseen. Muutokset johtavat noin 65 tehtävän päättymiseen. Uudelleenorganisoinnin myötä tarjottavien ja avattavien uusien tehtävien takia Telia arvioi kuitenkin, että lopullinen päättyvien tehtävien määrä jää pienemmäksi. Muutoksilla tavoitellaan entistä selkeämmin johdettavaa ja tehokkaampaa toimintamallia mm. tuotehallinnassa ja kehityksessä, markkinoinnissa sekä asiakaspalveluyksikön tukitoiminnoissa. Myös yritysliiketoiminnasta vastaavaa […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Telia Finland: Neuvottelut toimintojen uudelleenjärjestelyistä päättyneet

Yhdistyvä Ilmarinen käynnistää yt-neuvottelut

Ilmarinen käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, jonka taustalla on työeläkeyhtiö Eteran sulautuminen Ilmariseen 1.1.2018 alkaen. Neuvottelut koskevat koko yhdistyvän yhtiön henkilöstöä ja niissä käsitellään päällekkäisten toimintojen karsimista ja toimintojen uudelleen organisoimista. Ilmarisessa ja Eterassa on tällä hetkellä yhteensä 801 työntekijää. Arvion mukaan enintään 180 vakinaista työtehtävää lakkaa seuraavien kahden vuoden aikana. Samaan aikaan yhtiön uudelleenorganisoitumisessa arvioidaan syntyvän tehtäviä, […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Yhdistyvä Ilmarinen käynnistää yt-neuvottelut

Patrian yhteistoimintaneuvottelut päätökseen – reilu sata joutuu lähtemään

Patrian Suomessa toimivaa henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen taustalla olivat tuotannolliset, taloudelliset sekä toiminnan uudelleenjärjestelytarpeesta johtuvat syyt. Lopputuloksena konsernista vähenee 101 tehtävää. Lisäksi joidenkin toimintojen ulkoistuksista jatketaan selvityksiä. Kaikki toimenpiteet toteutetaan tämän vuoden loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelyt tukevat yhtiön strategiaa, jonka mukaan konsernin tukitoimintoja karsitaan ja liiketoimintojen toimivuutta tehostetaan. Näin yhtiö keskittyy tarjoamaan ilmailu- ja […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Patrian yhteistoimintaneuvottelut päätökseen – reilu sata joutuu lähtemään

Cloetta Suomi Oy aloittaa yhteistoimintaneuvottelut toimintojen yhtenäistämiseks

Keväällä 2017 toteutetussa globaalissa yrityskaupassa Cloetta osti Candyking Holding AB:n. Candyking Finland ja Cloetta Suomi Oy ovat allekirjoittaneet liikkeenluovutussopimuksen, jonka mukaan tänään 18.9. Candyking Finland Oy:n henkilöstö on siirtynyt Cloetta Suomi Oy:n palvelukseen. Uuden organisaation toimintamallit on tarkoitus yhdistää ja tästä syystä Cloetta Suomi Oy aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskevat koko uutta organisaatiota, eli noin 200 henkilöä, lukuun […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Cloetta Suomi Oy aloittaa yhteistoimintaneuvottelut toimintojen yhtenäistämiseks

Froneri Finland Oy Käynnistää Yhteistoimintaneuvottelut

Froneri Finland Oy aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Suomessa 12.9.2017. Neuvottelujen piirissä ovat yhtiön pääkonttori sekä Turengin tehdas, yhteensä noin 200 henkilöä. Vähennystarpeeksi on arvioitu yhteensä noin 35 työpaikkaa. Froneri Finland on osa maailmanlaajuista Froneri-yhteisyritystä, jonka toiminta alkoi Froneri-yhtiön nimissä lokakuussa 2016. Henkilöstövähennykset liittyvät uuden organisaation maailmanlaajuiseen muokkaamiseen. Tavoitteena on keventää liiketoiminnan tulevaisuuden kannalta liian raskaita toimintatapoja vastataksemme […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Froneri Finland Oy Käynnistää Yhteistoimintaneuvottelut