Yhteistoimintaneuvottelut

Reka Kaapelin yt-neuvottelut johtivat 18 hengen irtisanomiseen

Neo Industrial Oyj:n tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy:n yt-neuvottelut ovat päättyneet. Osana toiminnan kehittämisohjelmaa käydyt yt-neuvottelut johtivat yhteensä 18 henkilön irtisanomiseen yhtiön Hyvinkään, Riihimäen ja Keuruun toimipisteistä. Lisäksi määräaikaisten työsuhteiden päättymiset ja ensi vuodelle ajoitetut eläkejärjestelyt alentavat yhtiön palkkakustannuksia ensi vuodesta lähtien. Henkilöstövähennyksistä saavutettavat kustannussäästöt ovat ensi vuonna noin 0,7 miljoonaa euroa. Osana toiminnan kehittämisohjelmaa Reka […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Reka Kaapelin yt-neuvottelut johtivat 18 hengen irtisanomiseen

Tikkurilan tehostamisohjelma johtaa 500 henkilön vähentymiseen

Liiketoiminnoista luopumisten ja tuotantolaitosten lopettamisten seurauksena Tikkurilan henkilöstömäärä pienenee 290 työntekijällä ja muiden henkilöstövähennysten seurauksena 210 työntekijällä vuoden 2017 lopun tilanteeseen verrattuna. Lisäksi Tikkurila lomauttaa Suomessa tuotannon työntekijöitä. Tikkurila käynnisti vuonna 2017 laajamittaisen tehostamisohjelman kannattavuuden parantamiseksi. Ohjelman tavoitteena on vähintään 30 miljoonan euron säästöjen saavuttaminen. Parantunut kustannuskilpailukyky tukee Tikkurilaa kasvun hakemisessa. Sulkemiset ja yritysmyynnit johtavat 290 henkilön vähentymiseen […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Tikkurilan tehostamisohjelma johtaa 500 henkilön vähentymiseen

OP aloittaa 6 000 hengen yt-neuvottelut: Tavoitteena sadan miljoonan vuosisäästöt

  OP Ryhmän keskusyhteisökonserni jatkaa organisoitumista kesäkuussa valitun uuden johtokunnan mukaisesti. Uuden organisaation tavoitteena on parantaa työntekijä- ja asiakaskokemusta sekä lisätä toiminnan ketteryyttä ja tuottavuutta. Keskusyhteisökonserniin suunnitellaan muutoksia sekä organisaatiorakenteisiin, työtehtäviin että toimintatapoihin, ja siksi OP aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat OPn keskusyhteisökonsernin henkilöstöä. Keskusyhteisökonsernissa työskentelee noin 6 000 henkilöä. Neuvottelut eivät koske OP Ryhmän osuuspankkeja. […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on OP aloittaa 6 000 hengen yt-neuvottelut: Tavoitteena sadan miljoonan vuosisäästöt

Suur-Savon Osuuspankki aloittaa yt-neuvottelut, vähennystarve jopa 40 työpaikkaa

Suur-Savon Osuuspankki uudistaa toimintaansa. Osana toiminnan uudistamista pankki aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Suunnitellut uudistukset voivat toteutuessaan johtaa enimmillään 40 henkilön irtisanomiseen tai osa-aikaistamiseen sekä 25 henkilön työsopimuksen ehtojen olennaiseen muuttumiseen. Suur-Savon Osuuspankilla on 190 työntekijää. Yhteistoimintaneuvottelut eivät koske Suur-Savon OP-Kiinteistökeskuksen henkilöstöä. Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja Jari Himasen mukaan yhteistoimintaneuvottelut ovat osa laajempia uudistuksia. Pankki tarkastelee samassa yhteydessä myös […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Suur-Savon Osuuspankki aloittaa yt-neuvottelut, vähennystarve jopa 40 työpaikkaa

Reka Kaapeli aloittaa yt-neuvottelut toiminnan kehittämiseksi

Neo Industrial Oyj:n tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy käynnistää toiminnan kehittämisohjelman, jonka tavoitteena on kehittää kilpailukykyä ja kannattavuutta. Kilpailukyvyn lisäämiseksi panostuksia suunnataan uudelleen ja kohdennetaan kasvun varmistamiseksi. Osana ohjelmaa Reka Kaapeli aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut enintään 20 hengen vähentämiseksi. Yt-neuvottelut koskevat yhtiön kaikkia henkilöstöryhmiä yhtiön Hyvinkään, Riihimäen ja Keuruun toimipisteissä. Lisäksi neuvotellaan kausiluontoisuudesta johtuvista mahdollisista […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Reka Kaapeli aloittaa yt-neuvottelut toiminnan kehittämiseksi

Endomines on saanut päätökseen yhteistoimintaneuvottelut Pampalon kaivoksella

Endomines Oy on saanut päätökseen 18.4.2018 aloitetut, koko Pampalon kaivoksen henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut työvoiman käytön vähentämisestä. Kuten yhteistoimintaneuvotteluja aloitettaessa tiedotettiin, tuotannon jatkaminen Pampalon kaivoksella syyskuun 2018 jälkeen vaatisi merkittävän investoinnin kaivoksen syventämiseen. Yhtiön arvioiden mukaan investointi ei kullan nykyisellä markkinahinnalla olisi kannattava. Neuvottelujen tuloksena Endomines on nyt päättänyt lykätä investointia, minkä seurauksena tuotanto Pampalossa keskeytetään […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Endomines on saanut päätökseen yhteistoimintaneuvottelut Pampalon kaivoksella

Antell keskittyy ravintola- ja kahvilaliiketoimintaan ja luopuu leipomosta

Antell keskittyy jatkossa kasvavaan ja kehittyvään ravintola- ja kahvilaliiketoimintaansa. Antellilla on valtakunnallisesti noin 100 henkilöstöravintolaa ja useita kahviloita. Konserniin kuuluvan Antell-Leipomot Oy:n liiketoiminta tullaan lopettamaan hallitun alasajon kautta. Antell-Leipomot Oy:ssä on käyty koko leipomon henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden päätteeksi lopettamispäätös on tehty. ”Leipomotuotteillamme on ollut kysyntää ja olemme kasvaneet viime vuosina voimakkaasti. Kulurakenteemme on kuitenkin […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Antell keskittyy ravintola- ja kahvilaliiketoimintaan ja luopuu leipomosta

Yhteistoimintaneuvottelut päättyneet Patrian Aerostructures-liiketoiminnassa

Photo: Patria Yhteistoimintaneuvottelut Patrian Aerostructures-liiketoiminnassa ovat päättyneet. Neuvottelut koskivat koko henkilöstöä Jämsän Hallin ja Tampereen toimipisteissä. Yhteistoimintaneuvottelujen taustalla olivat hankkeiden toimitusmäärien laskemisesta johtuvat taloudelliset ja tuotannolliset syyt sekä työn uudelleenorganisointi. Neuvottelujen tuloksena 13 henkilöä irtisanotaan tai lomautetaan toistaiseksi sekä 14 henkilöä lomautetaan osa-aikaisesti. Lisäksi koko henkilöstö lomautetaan enintään 3 viikoksi. Kaikki toimenpiteet toteutetaan vuoden 2018 […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Yhteistoimintaneuvottelut päättyneet Patrian Aerostructures-liiketoiminnassa

Patrian Land-liiketoiminnassa yhteistoimintaneuvottelut

Photo: Patria Patrian Land-liiketoiminnassa aloitetaan koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut Hämeenlinnassa ja Tampereella. Neuvottelujen taustalla ovat tuotannollis-taloudelliset syyt tilausmäärien vähentyessä meneillään olevien toimitusprojektien päättyessä. Liiketoiminnan kilpailukyvyn ja tehokkuuden turvaamiseksi työnantaja harkitsee myös toiminnan osittaista uudelleenorganisointia. Yhteistoimintaneuvotteluissa pyritään löytämään uusilla toimintamalleilla, työtehtävien järjestelyillä, uusiin työtehtäviin sijoittumisella sekä lomautuksilla vaihtoehtoja irtisanomisille. Vähennystarpeen arvioidaan olevan enintään 25 henkilötyövuotta. Järjestelyiden […]

Posted in Uutiset, Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Patrian Land-liiketoiminnassa yhteistoimintaneuvottelut

Raision yt-neuvotteluissa välipäätös

Raisio-konsernin tammikuun lopussa 2018 käynnistämät yt-neuvottelut ovat päättyneet suurimmalta osin. Tässä vaiheessa on päätetty 20 työtehtävän vähentämisestä. Tehtävien vähentämiset toteutuvat eläköitymisten, vapaaehtoisten järjestelyjen ja irtisanomisten kautta sekä määräaikaisten työsuhteiden päättyessä. Yt-neuvottelujen alkaessa Raision arvio vähennystarpeesta oli 30 henkilöä ja määrän arvioidaan toteutuvan asteittain. Tammikuun 2018 lopussa tiedotetun rehuliiketoimintojen mahdolliseen divestointiin liittyvien neuvottelujen päätyttyä voidaan yt-neuvottelut […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Raision yt-neuvotteluissa välipäätös