Yhteistoimintaneuvottelut

Endomines on saanut päätökseen yhteistoimintaneuvottelut Pampalon kaivoksella

Endomines Oy on saanut päätökseen 18.4.2018 aloitetut, koko Pampalon kaivoksen henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut työvoiman käytön vähentämisestä. Kuten yhteistoimintaneuvotteluja aloitettaessa tiedotettiin, tuotannon jatkaminen Pampalon kaivoksella syyskuun 2018 jälkeen vaatisi merkittävän investoinnin kaivoksen syventämiseen. Yhtiön arvioiden mukaan investointi ei kullan nykyisellä markkinahinnalla olisi kannattava. Neuvottelujen tuloksena Endomines on nyt päättänyt lykätä investointia, minkä seurauksena tuotanto Pampalossa keskeytetään […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Endomines on saanut päätökseen yhteistoimintaneuvottelut Pampalon kaivoksella

Antell keskittyy ravintola- ja kahvilaliiketoimintaan ja luopuu leipomosta

Antell keskittyy jatkossa kasvavaan ja kehittyvään ravintola- ja kahvilaliiketoimintaansa. Antellilla on valtakunnallisesti noin 100 henkilöstöravintolaa ja useita kahviloita. Konserniin kuuluvan Antell-Leipomot Oy:n liiketoiminta tullaan lopettamaan hallitun alasajon kautta. Antell-Leipomot Oy:ssä on käyty koko leipomon henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden päätteeksi lopettamispäätös on tehty. ”Leipomotuotteillamme on ollut kysyntää ja olemme kasvaneet viime vuosina voimakkaasti. Kulurakenteemme on kuitenkin […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Antell keskittyy ravintola- ja kahvilaliiketoimintaan ja luopuu leipomosta

Yhteistoimintaneuvottelut päättyneet Patrian Aerostructures-liiketoiminnassa

Photo: Patria Yhteistoimintaneuvottelut Patrian Aerostructures-liiketoiminnassa ovat päättyneet. Neuvottelut koskivat koko henkilöstöä Jämsän Hallin ja Tampereen toimipisteissä. Yhteistoimintaneuvottelujen taustalla olivat hankkeiden toimitusmäärien laskemisesta johtuvat taloudelliset ja tuotannolliset syyt sekä työn uudelleenorganisointi. Neuvottelujen tuloksena 13 henkilöä irtisanotaan tai lomautetaan toistaiseksi sekä 14 henkilöä lomautetaan osa-aikaisesti. Lisäksi koko henkilöstö lomautetaan enintään 3 viikoksi. Kaikki toimenpiteet toteutetaan vuoden 2018 […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Yhteistoimintaneuvottelut päättyneet Patrian Aerostructures-liiketoiminnassa

Patrian Land-liiketoiminnassa yhteistoimintaneuvottelut

Photo: Patria Patrian Land-liiketoiminnassa aloitetaan koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut Hämeenlinnassa ja Tampereella. Neuvottelujen taustalla ovat tuotannollis-taloudelliset syyt tilausmäärien vähentyessä meneillään olevien toimitusprojektien päättyessä. Liiketoiminnan kilpailukyvyn ja tehokkuuden turvaamiseksi työnantaja harkitsee myös toiminnan osittaista uudelleenorganisointia. Yhteistoimintaneuvotteluissa pyritään löytämään uusilla toimintamalleilla, työtehtävien järjestelyillä, uusiin työtehtäviin sijoittumisella sekä lomautuksilla vaihtoehtoja irtisanomisille. Vähennystarpeen arvioidaan olevan enintään 25 henkilötyövuotta. Järjestelyiden […]

Posted in Uutiset, Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Patrian Land-liiketoiminnassa yhteistoimintaneuvottelut

Raision yt-neuvotteluissa välipäätös

Raisio-konsernin tammikuun lopussa 2018 käynnistämät yt-neuvottelut ovat päättyneet suurimmalta osin. Tässä vaiheessa on päätetty 20 työtehtävän vähentämisestä. Tehtävien vähentämiset toteutuvat eläköitymisten, vapaaehtoisten järjestelyjen ja irtisanomisten kautta sekä määräaikaisten työsuhteiden päättyessä. Yt-neuvottelujen alkaessa Raision arvio vähennystarpeesta oli 30 henkilöä ja määrän arvioidaan toteutuvan asteittain. Tammikuun 2018 lopussa tiedotetun rehuliiketoimintojen mahdolliseen divestointiin liittyvien neuvottelujen päätyttyä voidaan yt-neuvottelut […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Raision yt-neuvotteluissa välipäätös

Nokia aloittaa isot yt-neuvottelut – yli 400 työpaikkaa vaarassa

Espoo – Nokia julkisti Alcatel-Lucent-kaupan yhteydessä vuonna 2016 maailmanlaajuisen synergia- ja kustannussäästöohjelman, jonka puitteissa tavoitellaan 1,2 miljardin euron vuotuisten kokonaiskustannussäästöjen saavuttamista koko vuoden 2018 aikana. Osana tätä ohjelmaa ja tilanteessa, jossa olemme kertoneet odottavamme Nokian ensisijaisen kohdemarkkinan edelleen supistuvan vuonna 2018, yhtiö suunnittelee Suomen toimintojaan koskevia lisätoimenpiteitä kustannusrakenteensa keventämiseksi. Nokia on tänään kutsunut verkkoliiketoimintansa henkilöstön […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Nokia aloittaa isot yt-neuvottelut – yli 400 työpaikkaa vaarassa

YIT aloittaa yhteistoimintaneuvottelut yhdistyneen yhtiön organisoitumiseksi

YIT:n ja Lemminkäisen yhdistyivät YIT:ksi 1.2.2018. Konsernin liiketoimintoja suunnitellaan yhdistyneen yhtiön tarpeita vastaaviksi. Uudelleenorganisoitumisen tavoitteena on luoda yhdistyneelle yhtiölle liiketoimintamalli, jonka tukemana YIT voi kasvaa Pohjois-Euroopan johtavaksi kaupunkikehittäjäksi ja tarjota asiakkailleen entistä monipuolisempia palveluita ja ratkaisuja niin asunto-, toimitila- ja korjausrakentamiseen kuin infrarakentamiseen sekä päällystämiseen. ”Tiiviin yhdistymissuunnittelun jälkeen haluamme rakentaa mahdollisimman nopeasti eheän, yhtenäisen organisaation […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on YIT aloittaa yhteistoimintaneuvottelut yhdistyneen yhtiön organisoitumiseksi

Scandic aloittaa tukitoimintojen yhteistoimintaneuvottelut – Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on luoda Suomen suurimman hotelliyrityksen liiketoiminnan kasvua mahdollisimman hyvin tukeva organisaatio

Scandic aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat 138 työntekijää yhtiön tukitoiminnoissa. Tukitoimintojen uudelleenorganisoinnin tavoitteena on luoda liiketoiminnan kasvua mahdollisimman hyvin tukeva organisaatio, joka huomioi taloudelliset ja toiminnalliset synergiaedut Scandicin ja Restelin tuki- ja hallintotoimintojen yhdistyttyä. Alustavan arvion mukaan uudelleenorganisointia koskeva suunnitelma voisi toteutuessaan johtaa enintään 45 työntekijän työsuhteen ehtojen olennaiseen muuttumiseen tai työsuhteen päättymiseen. Scandicin tuki- ja […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Scandic aloittaa tukitoimintojen yhteistoimintaneuvottelut – Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on luoda Suomen suurimman hotelliyrityksen liiketoiminnan kasvua mahdollisimman hyvin tukeva organisaatio

Halpa-Halli aloittaa HHsport ja HHkangas -yksiköitä koskevat yt-neuvottelut

Kokkolan Halpa-Halli aloittaa yt-neuvottelut tammikuussa 2018. Neuvotteluissa käsitellään erikoisliiketoimintojen, HHsportin ja HHkankaan, lakkauttamista. Yt-neuvottelut koskevat Kokkolan HHkangasta, Kiimingin, Raahen, Kokkolan, Nivalan ja Iisalmen HHsport-yksiköitä sekä HHsport-verkkokauppaa. Neuvottelut koskevat noin 20 työntekijää. Yhtiön pyrkimys on keskittyä perusliiketoimintojen kehittämiseen.

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Halpa-Halli aloittaa HHsport ja HHkangas -yksiköitä koskevat yt-neuvottelut

MacGregor päättää yhteistoimintaneuvottelut koskien toimenpiteitä noin 13 miljoonan euron vuosisäästöjen saavuttamiseksi

Cargoteciin kuuluva MacGregor ilmoitti 9. marraskuuta 2017 suunnitelluista toimenpiteistä saavuttaa noin 13 miljoonan euron vuosisäästöt toimintojen uudelleenjärjestelyillä ja käynnisti niihin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut. Suunnitelmin kuului Smart Ocean Technology -divisioonan jakaminen Cargo Handling- ja Advanced Offshore Solutions -divisiooniin. Näillä säästöillä MacGregor pyrkii saamaan synergiaetuja uudelleenorganisoimalla sekä offshore- että kauppalaivatoimintoja ja jatkamaan operatiivisen tehokkuuden ja asiakaskeskeisyyden parantamista. Yhteistoimintaneuvottelut […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on MacGregor päättää yhteistoimintaneuvottelut koskien toimenpiteitä noin 13 miljoonan euron vuosisäästöjen saavuttamiseksi