Yhteistoimintaneuvottelut

Yhdistyvä Ilmarinen käynnistää yt-neuvottelut

Ilmarinen käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, jonka taustalla on työeläkeyhtiö Eteran sulautuminen Ilmariseen 1.1.2018 alkaen. Neuvottelut koskevat koko yhdistyvän yhtiön henkilöstöä ja niissä käsitellään päällekkäisten toimintojen karsimista ja toimintojen uudelleen organisoimista. Ilmarisessa ja Eterassa on tällä hetkellä yhteensä 801 työntekijää. Arvion mukaan enintään 180 vakinaista työtehtävää lakkaa seuraavien kahden vuoden aikana. Samaan aikaan yhtiön uudelleenorganisoitumisessa arvioidaan syntyvän tehtäviä, […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Yhdistyvä Ilmarinen käynnistää yt-neuvottelut

Patrian yhteistoimintaneuvottelut päätökseen – reilu sata joutuu lähtemään

Patrian Suomessa toimivaa henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen taustalla olivat tuotannolliset, taloudelliset sekä toiminnan uudelleenjärjestelytarpeesta johtuvat syyt. Lopputuloksena konsernista vähenee 101 tehtävää. Lisäksi joidenkin toimintojen ulkoistuksista jatketaan selvityksiä. Kaikki toimenpiteet toteutetaan tämän vuoden loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelyt tukevat yhtiön strategiaa, jonka mukaan konsernin tukitoimintoja karsitaan ja liiketoimintojen toimivuutta tehostetaan. Näin yhtiö keskittyy tarjoamaan ilmailu- ja […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Patrian yhteistoimintaneuvottelut päätökseen – reilu sata joutuu lähtemään

Cloetta Suomi Oy aloittaa yhteistoimintaneuvottelut toimintojen yhtenäistämiseks

Keväällä 2017 toteutetussa globaalissa yrityskaupassa Cloetta osti Candyking Holding AB:n. Candyking Finland ja Cloetta Suomi Oy ovat allekirjoittaneet liikkeenluovutussopimuksen, jonka mukaan tänään 18.9. Candyking Finland Oy:n henkilöstö on siirtynyt Cloetta Suomi Oy:n palvelukseen. Uuden organisaation toimintamallit on tarkoitus yhdistää ja tästä syystä Cloetta Suomi Oy aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskevat koko uutta organisaatiota, eli noin 200 henkilöä, lukuun […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Cloetta Suomi Oy aloittaa yhteistoimintaneuvottelut toimintojen yhtenäistämiseks

Froneri Finland Oy Käynnistää Yhteistoimintaneuvottelut

Froneri Finland Oy aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Suomessa 12.9.2017. Neuvottelujen piirissä ovat yhtiön pääkonttori sekä Turengin tehdas, yhteensä noin 200 henkilöä. Vähennystarpeeksi on arvioitu yhteensä noin 35 työpaikkaa. Froneri Finland on osa maailmanlaajuista Froneri-yhteisyritystä, jonka toiminta alkoi Froneri-yhtiön nimissä lokakuussa 2016. Henkilöstövähennykset liittyvät uuden organisaation maailmanlaajuiseen muokkaamiseen. Tavoitteena on keventää liiketoiminnan tulevaisuuden kannalta liian raskaita toimintatapoja vastataksemme […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Froneri Finland Oy Käynnistää Yhteistoimintaneuvottelut

Patrian yt-neuvottelut voivat johtaa 130 hengen vähennykseen

Patriassa aloitetaan Suomessa toimivaa henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut poislukien Millog Oy sekä Aerostructures- ja Systems-liiketoimintojen tuotanto-organisaatiot. Neuvottelut aloitetaan tuotannollisista, taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelytarpeesta johtuvista syistä. Neuvotteluissa harkitaan toimintamallin muutoksia ja sen aiheuttamaa tarvetta organisoida työtä uudelleen perustuen Patrian uuteen strategiaan. Yhteistoimintaneuvottelut voivat johtaa enintään 130 henkilön vähentämiseen. Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan elinkaaren tukipalvelujen […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Patrian yt-neuvottelut voivat johtaa 130 hengen vähennykseen

Tecnotree aloittaa YT-neuvottelut Suomessa

Tecnotree aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Suomessa koskien enintään 20 henkilön irtisanomista tuotannollis-taloudellisin perustein. Yhtiö työllistää maailmanlaajuisesti 719 henkilöä, joista Suomessa 82. Neuvottelumenettelyn aikana käsitellään henkilöstövähennysten lisäksi muita mahdollisuuksia toimintojen sopeuttamiseen. Neuvottelujen tavoitteena on sopeuttaa kustannustasoa vastaamaan liiketoiminnan tämän hetkistä tilannetta ja tehostaa toimintaamme vastaamaan markkinoiden vaatimuksia. Kireästä taloustilanteesta johtuen Tecnotreen tavoitteena on jo aiemmin ilmoitetun lisäksi noin […]

Posted in Uutiset, Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Tecnotree aloittaa YT-neuvottelut Suomessa

Cargotec on saattanut yhteistoimintaneuvottelut päätökseen Suomessa

Cargotec on saanut yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa päätökseen Suomessa. Neuvottelujen tuloksena Cargotec on päättänyt virtaviivaistaa yhteisiä transaktionaalisia tukitoimintoja Suomessa. Lisäksi tietyt Suomen rahoitukseen, henkilöstöhallintoon, tietohallintoon ja epäsuoriin hankintoihin liittyvät palvelut tullaan tuottamaan Cargotecin uudesta palvelukeskuksesta Bulgarian Sofiasta. Yhteistoimintaneuvottelut alkoivat toukokuun 15. päivä. Muutokset johtavat 45 toimen pysyvään vähenemiseen Helsingissä, Kaarinassa, Tampereella ja Raisiossa. Vähennykset ja järjestelyt […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Cargotec on saattanut yhteistoimintaneuvottelut päätökseen Suomessa

UUTECHNIC GROUPIIN KUULUVA JAPROTEK OY AB KÄYNNISTÄÄ YT-NEUVOTTELUT

Uutechnic Groupiin kuuluva Japrotek Oy Ab käynnistää YT-lain mukaiset neuvottelut. Neuvottelujen perusteena ovat toiminnan uudelleenjärjestelyt sekä taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Tavoitteena on saavuttaa 20 % parannus yhtiön kilpailukykyyn. Neuvottelut koskevat yhtiön koko henkilöstöä. Mahdolliset irtisanomiset koskevat enintään 15 henkilöä ja mahdolliset lomautukset voivat olla yli 90 päivää. Japrotek Oy Ab:n henkilömäärä on 61.

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on UUTECHNIC GROUPIIN KUULUVA JAPROTEK OY AB KÄYNNISTÄÄ YT-NEUVOTTELUT

Veikkaus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut kustannustehokkuuden parantamiseksi

Veikkaus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitteena on yhtenäistää toimintoja ja karsia päällekkäisyyksiä. RAY:n, Fintoton ja Veikkauksen rahapelitoiminnot yhdistyivät vuoden 2017 alussa. – Tavoitteenamme on kilpailukykyinen tulevaisuuden rahapeliyhtiö ja panostamme voimakkaasti digitaaliseen liiketoimintaan. Parannamme kustannustehokkuutta verrattuna aiempaan kolmen toimijan kokonaisuuteen. Kehitämme yhtenäisiä, uuden yhtiön toimintamalleja, sanoo toimitusjohtaja Olli Sarekoski. Neuvottelujen piirissä on 960 henkilöä, […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Veikkaus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut kustannustehokkuuden parantamiseksi

Epec Oy kutsuu henkilöstön YT-neuvotteluihin

Ponsse Oyj:n tytäryhtiö Epec Oy kutsuu henkilökuntansa yhteistoimintaneuvotteluihin. YT-neuvotteluissa käsitellään Epec Oy:n toiminnan sopeuttamista markkinatilanteeseen ja toiminnan tehostamista yhtiön kilpailukyvyn ja kannattavuuden turvaamiseksi. Neuvotteluilla haetaan vähintään 1,5 MEUR säästöjä mahdollisten irtisanomisten, osa-aikaistamisten ja tehtävämuutosten kautta.  YT-neuvottelut koskevat kaikkia Epec Oy:n Suomen henkilöstöryhmiä ja toimintoja, yhteensä 119 henkilöä. Neuvottelut alkavat 13. maaliskuuta 2017. Neuvottelulla ei ole […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Epec Oy kutsuu henkilöstön YT-neuvotteluihin