Rahoitus

EU määrittää kriteerit vihreälle rahoitukselle

Vauhdittaakseen siirtymää kohti ympäristöystävällisempiä investointeja EU luo yhteiset säännöt kestävän rahoituksen määrittelemiseksi. Kesäkuun täysistunnossa mepit äänestävät uusista säännöistä, joissa määritellään, mitä sijoituskohteita voidaan pitää ympäristön kannalta kestävinä. Säännöillä luodaan yhteinen eurooppalainen luokittelujärjestelmä, pyritään selkiyttämään tilannetta yrityksille ja sijoittajille sekä kannustetaan yksityisen sektorin investointeja siirtymään kohti ilmastoneutraaliutta tukevia kohteita. Parlamentti ja neuvosto ovat päässeet säännöistä alustavaan sopuun joulukuussa 2019, ja […]

Posted in Rahoitus | Comments Off on EU määrittää kriteerit vihreälle rahoitukselle

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää tarkastuksen Business Finlandin myöntämästä koronahäiriötilanteen rahoituksesta

TEM käynnistää tarkastuksen Business Finlandin häiriötilanteen rahoituksesta. Business Finlandin häiriörahoitukseen liittyvää valmistelu- ja päätöksentekoprosessia tarkastellaan koko ajan auditoinnein ja pistokokein. Lain mukaan Business Finlandin rahoitus kohdistuu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Häiriötilannerahoituksessa kehittäminen voi olla hyvin käytännönläheistä, jos se on yrityksen liiketoiminnalle tai toimintatavoille jotain uutta. Lain mukaan Business Finlandin rahoituksella ei esimerkiksi voi korvata menetetystä […]

Posted in Rahoitus | Comments Off on Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää tarkastuksen Business Finlandin myöntämästä koronahäiriötilanteen rahoituksesta

Nokia-puhelimista tunnettu HMD Global keräsi sijoittajilta jättipotin lisärahoitusta

Suomalainen startup HMD Global – Nokia-puhelinten uusi koti – on kerännyt eri sijoittajilta 100 miljoonan dollarin lisärahoituksen. Rahoituksella kasvatetaan HMD Globalin liiketoimintaa ja rahoitetaan yrityksen kasvua sen toisena toimintavuonna. Rahoituskierrosta johti Genevessä sijaitseva Ginko Adventures, joka on osa Alpha Ginko Ltd:tä, ja kierrokseen osallistuivat DMJ Asia Investment Opportunity Limited ja FIH Mobile Ltd:n tytäryhtiö Wonderful […]

Posted in Rahoitus | Comments Off on Nokia-puhelimista tunnettu HMD Global keräsi sijoittajilta jättipotin lisärahoitusta

Pk-yrityksen rahoittaminen helpottuu – Säästöpankkiryhmä mukaan EU:n uuteen takausohjelmaan

Pk-yrityksen rahoittaminen on nyt entistä helpompaa Säästöpankkiryhmän pankeissa. EU:n investointipankin kanssa 8.12.2017 allekirjoitettu sopimus tuo EU:n uuden takausohjelman Säästöpankkiryhmän pankkeihin. SME Initiative Finland –nimellä tunnettu takausohjelma on Suomen valtion, Euroopan komission, Euroopan investointipankin sekä Euroopan investointirahaston yhdessä rahoittamassa hanke, jonka tarkoituksena on vauhdittaa yrityslainan saamista ja kiihdyttää siten kasvua ja työpaikkojen muodostumista. Säästöpankkiryhmälle uuteen takausohjelmaan […]

Posted in Rahoitus | Comments Off on Pk-yrityksen rahoittaminen helpottuu – Säästöpankkiryhmä mukaan EU:n uuteen takausohjelmaan

IMF:n maa-arvio: Suomen rahoitusjärjestelmä vakaa, valvonnan intensiteettivaatimukset kasvaneet

Tuoreen Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tekemän maa-arvion mukaan Suomen rahoitusjärjestelmä on säilynyt vakavaraisena ja kannattavana huolimatta pitkään jatkuneesta taantumasta. Stressitestien mukaan pankit selviävät hyvin vakavaraisuuteen kohdistuvista iskuista, mutta ovat alttiita maksuvalmiusriskeille. Lisäksi IMF kiinnittää huomiota kotitalouksien kasvaneeseen velkaantumiseen heikossa taloustilanteessa. Tämä on lisännyt niiden haavoittuvuutta, jos taloustilanne heikkenee nykyisestä tai jos korot nousevat. Myös Pohjoismaiden rahoitusjärjestelmien […]

Posted in Rahoitus | Comments Off on IMF:n maa-arvio: Suomen rahoitusjärjestelmä vakaa, valvonnan intensiteettivaatimukset kasvaneet

Komissiolta yhteensä 90 miljoonaa euroa innovatiivisille pk-yrityksille – Suomesta rahoitusta saa viisi yritystä

Euroopan komissio on myöntänyt Horisontti 2020 -tutkimuspuiteohjelman viimeisimmällä hakukierroksella yhteensä 90 miljoonaa euroa avustuksina 65:lle innovatiiviselle pk-yritykselle. Horisontti 2020 -puiteohjelman pk-yritysosion ns. toisen vaiheen rahoituksen tarkoituksena on auttaa yrityksiä demonstroimaan, testaamaan, pilotoimaan, skaalaamaan tai miniatyrisoimaan innovaatioitaan ja luomaan tuotteelleen uskottava liiketoimintasuunnitelma. Suomesta rahoitusta saa viisi yritystä: Oululainen IndoorAtlas  saa reilut 2,2 miljoonaa euroa sisätiloihin tarkoitetun […]

Posted in Rahoitus | Comments Off on Komissiolta yhteensä 90 miljoonaa euroa innovatiivisille pk-yrityksille – Suomesta rahoitusta saa viisi yritystä

Kansainvälinen selvitys: rahoitus viennin jarruna

Maailmanlaajuisesti yli puolet pk-yrityksistä kärsii rahoitusongelmista kansainvälisessä kaupassa. Tiukentunut pankkisääntely on kasvattanut kuluja ja vaikeuttanut viennin rahoitusta, osoittaa tuore Kansainvälisen kauppakamarin ICC Trade & Finance 2015 -raportti. Maailmanlaajuiseen kyselyyn vastasi 482 pankkia 112 maasta. Pankkitoiminnan kiristynyt sääntely on vaikuttanut eniten pienten ja keskisuurten yritysten rahoitukseen. Yli 53 prosentilla pk-yrityksistä on vaikeuksia hankkia vientirahoitusta. Yksityiset pankit […]

Posted in Rahoitus | Comments Off on Kansainvälinen selvitys: rahoitus viennin jarruna

OPn analyytikot: Rahoitusmarkkinat eriytyvien talousnäkymien ja rahapolitiikan ristiaallokossa

Globaalin talouden näkymät ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen kaksijakoiset kehittyneiden ja kehittyvien talouksien välillä. Siinä missä Yhdysvaltain ja Euroopan talouksien kehitys on jatkunut suotuisana, ovat kehittyvien markkinoiden talousnäkymät muuttuneet yhä haastavammiksi. Vaisun alkuvuoden jälkeen Yhdysvallat on ottanut jälleen paikkansa globaalin talouden veturina vahvan työllisyystilanteen ja kuluttajien vahvistuvan ostovoiman antaessa tukea yksityiselle kulutukselle. Euroopan kuluttajavetoinen elpyminen on […]

Posted in Rahoitus | Comments Off on OPn analyytikot: Rahoitusmarkkinat eriytyvien talousnäkymien ja rahapolitiikan ristiaallokossa

Väittelijä kehitti uuden menetelmän sijoitussalkun muodostukseen

  KTM Joonas Hämäläinen on syntynyt vuonna 1985 Turussa ja kirjoittanut ylioppilaaksi 2004 Puolalanmäen lukiossa Turussa. Kauppatieteiden maisteriksi Hämäläinen valmistui 2011 Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta. Väitös kuuluu rahoituksen alaan. Monella sijoittajalla, niin tavallisella säästäjällä kuin ammattilaisellakin, on näkemys markkinoiden tai sijoituskohteiden kehityssuunnasta. On helpompi sanoa mielipide siihen, nouseeko vai laskeeko kohteen hinta tulevaisuudessa, kuin arvioida tuottojen […]

Posted in Rahoitus | Comments Off on Väittelijä kehitti uuden menetelmän sijoitussalkun muodostukseen

Ilmarisen johtaja: Yritysten rahoitusmahdollisuuksien monipuolistuminen on kaikkien etu

Suomessa on viime aikoina käyty keskustelua erityisesti keskisuurten yritysten rahoitusongelmista. Työeläkeyhtiö Ilmarisen velkapääomasijoitusjohtaja Antti Kylmäsen mukaan yritysrahoitusmarkkinoita olisi hyödyllistä kehittää monipuolisempaan suuntaan, sillä pankkilaina ei ole yritykselle aina sopivin vaihtoehto. ”Moni kehitysharppausta tekevä tai muutostilanteessa oleva yritys ei saa regulaation kanssa painiskelevalta pankkisektorilta lainarahoitusta siinä muodossa ja sellaisella laina-ajalla kuin mitä liiketoimintasuunnitelma edellyttäisi. Monipuolisempi rahoituslähteiden […]

Posted in Rahoitus | Comments Off on Ilmarisen johtaja: Yritysten rahoitusmahdollisuuksien monipuolistuminen on kaikkien etu