Finanssivalvonta

Pankeilla hyvä kyky kohdata suhdannekäänne

Finanssivalvonta (Fiva) arvioi valvottaviensa taloudellista tilaa koskevassa puolivuotiskatsauksessaan, että heikentyvä taloussuhdanne varjostaa suomalaista pankki- ja vakuutussektoria. Myös matala korkotaso ja kiristyvä kilpailu lisäävät valvojan mukaan riskejä finanssisektorilla. Alan vakavaraisuus on kuitenkin edelleen hyvä. ”Talouden näkymät ovat Suomessa heikentyneet. Pankkisektorin kyky kohdata suhdannekäänne on kuitenkin hyvä. Pankkien vakavaraisuus on EU:n pankkien keskimääräistä tasoa vahvempi, ja viranomaisten […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Pankeilla hyvä kyky kohdata suhdannekäänne

Finanssivalvonta sallii tilapäisiä helpotuksia vahvan tunnistamisen toteuttamiseen verkkokaupan korttimaksamisessa

Asiakkaan vahvan tunnistamisen vaatimus maksamisessa tulee sitovana voimaan 14.9.2019. Sääntely perustuu toiseen maksupalveludirektiiviin ja tulee saman sisältöisenä voimaan koko Euroopassa. Sääntelyllä pyritään parantamaan maksamisen turvallisuutta ja vähentämään väärinkäytöksiä. Myös kuluttajansuoja paranee. Verkkokaupan korttimaksamisessa muutos tarkoittaa sitä, että pelkällä kortin pinnalle painetuilla korttinumerotiedoilla ei voi enää pääsääntöisesti maksaa verkko-ostoksia. Jatkossa palveluntarjoajan on myös tunnistettava asiakas käyttäen […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Finanssivalvonta sallii tilapäisiä helpotuksia vahvan tunnistamisen toteuttamiseen verkkokaupan korttimaksamisessa

Finanssivalvonta: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus pysyi hyvänä osakkeiden markkinahintojen jyrkästä laskusta huolimatta

Vuoden 2018 viimeisen neljänneksen lukujen mukaan kotimaisen finanssisektorin vakavaraisuus pysyi kokonaisuudessaan hyvänä. Työeläkesektorin vakavaraisuus heikkeni edellisestä kvartaalista, mutta sen sijaan henki- ja vahinkovakuutussektoreilla vakavaraisuus vahvistui sijoitustuottojen heikentymisestä huolimatta. Suomen pankkisektorin vakavaraisuussuhteet heikkenivät odotetusti Nordean kotipaikan siirryttyä Suomeen, mutta ne säilyivät kuitenkin EU-alueen keskitasoa vahvempina. Suomen pankkisektorin vakavaraisuus säilyi eurooppalaista keskitasoa vahvempana Suomen pankkisektorin vakavaraisuussuhteet heikkenivät […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Finanssivalvonta: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus pysyi hyvänä osakkeiden markkinahintojen jyrkästä laskusta huolimatta

Finanssivalvonnan toimintakertomus 2018: Rahanpesun estämiseen ja digitalisaatioon liittyvää valvontaa on vahvistettu

Finanssivalvonnan tänään julkaiseman, vuoden 2018 toimintakertomuksen mukaan finanssisektori Suomessa on säilynyt vakaana. Sektorin toimijoihin kohdistuvat kuitenkin samat kannattavuuspaineet kuin niiden kilpailijoihin Euroopassa. Kannattavuutta uhkaavat maailmantalouden ja Suomen talouden ennakoidun kasvun heikkeneminen ja poliittisen toimintaympäristön epävarmuus, odotettavissa oleva kilpailu perinteisen toimialan ulkopuolelta, sekä ilmastonmuutos. Vuoden 2018 aikana korostuneita teemoja olivat kotitalouksien kasvavan velkaantumisen hillitseminen, Nordean pääkonttorin […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Finanssivalvonnan toimintakertomus 2018: Rahanpesun estämiseen ja digitalisaatioon liittyvää valvontaa on vahvistettu

Suomen finanssisektori on vakavarainen − äkillisiin korjausliikkeisiin kuitenkin varauduttava

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien, kesäkuun lopun tietojen mukaan Suomen finanssisektorin vakavaraisuus on edelleen vahva, vaikka kannattavuus on heikentynyt ja sijoitustuotot ovat jääneet vaatimattomiksi. Finanssisektorin toimijoiden tulee kuitenkin varautua toimintaympäristön mahdollisesta äkillisestä muutoksesta aiheutuviin riskeihin. Yleinen korkotaso on edelleen historiallisesti poikkeuksellisen matalalla tasolla, ja tilanteen odotetaan normalisoituvan rauhallisesti, vaikka heikommatkin kehityskulut ovat mahdollisia. Korkojen äkillinen merkittävä korjausliike […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Suomen finanssisektori on vakavarainen − äkillisiin korjausliikkeisiin kuitenkin varauduttava

Finanssivalvonta tuomitsi Danko Koncarille asetetun uhkasakon maksettavaksi

Finanssivalvonta on 9.7.2018 tuominnut Danko Koncarin maksamaan juoksevan uhkasakon peruserän 40 000 000 euroa sekä tuomitsemishetkeen mennessä kertyneen lisäerän 10 000 000 euroa. Uhkasakko tuomittiin maksettavaksi, koska Koncar ei ole julkistanut ostotarjousta Afarak Group Oyj:n osakkeista eikä esittänyt pätevää syytä velvoitteen noudattamatta jättämiseen. Finanssivalvonta velvoitti 21.2.2018 Koncarin tekemään julkisen ostotarjouksen Afarakin osakkeista ja asetti päätöksessä […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Finanssivalvonta tuomitsi Danko Koncarille asetetun uhkasakon maksettavaksi

Finanssivalvonta määrännyt Ålandsbanken Abp:lle rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä

Finanssivalvonta on määrännyt Ålandsbanken Abp:lle viidentuhannen (5 000) euron rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä. Yhtiö ei ole toimittanut Finanssivalvonnalle säännöllistä raporttia taloudellisista tunnusluvuistaan määräajassa. Tiedot on toimitettu kolme pankkipäivää myöhässä. Finanssivalvonta voi määrätä raportointivelvollisuuden laiminlyönnistä oikeushenkilölle 5 000–100 000 euron rikemaksun. Rikemaksu tuomitaan maksettavaksi valtiolle. Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa markkinaoikeuteen 6.3.2017 annetusta päätöksestä 30 […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Finanssivalvonta määrännyt Ålandsbanken Abp:lle rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä

Korkein hallinto-oikeus antanut päätöksen Navi Group Oy:lle (nykyään Privanet Capital Markets Oy) määrätyn seuraamusmaksun osalta

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Finanssivalvonnan valitukseen, jolla Finanssivalvonta oli vaatinut markkinaoikeuden antaman, Navi Group Oy:lle määrättyä seuraamusmaksua koskevan päätöksen kumoamista. Navi Group Oy:n nykyinen toiminimi on Privanet Capital Markets Oy. Yhtiö on Privanet Group Oyj:n tytäryhtiö. Finanssivalvonta määräsi 4.11.2014 antamallaan päätöksellä Navi Group Oy:lle 100 000 euron seuraamusmaksun. Päätöksen mukaan yhtiö oli rikkonut useita […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Korkein hallinto-oikeus antanut päätöksen Navi Group Oy:lle (nykyään Privanet Capital Markets Oy) määrätyn seuraamusmaksun osalta

EBAn stressitesti: suurimpien Suomessa toimivien pankkien vakavaraisuus säilyi hyvänä myös stressiskenaariossa

OP Ryhmä säilytti vakavaraisuutensa hyvällä tasolla myös heikon talouskehityksen skenaariossa. Ydinvakavaraisuuden (Common Equity Tier 1) suhde vakavaraisuuslaskennan riskipainotettuihin saamisiin oli stressiskenaariossa vuoden 2018 lopussa tasolla 14,9 %, mikä on muihin testattaviin verrattuna keskimääräistä parempi taso. Stressiskenaariossa OP Ryhmän vakavaraisuuden lasku verrattuna lähtötasoon (19,5 %) oli keskimääräistä suurempi. Stressitestissä Nordea ja Danske Bank -konserneja arvioitiin kokonaisuuksina, […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on EBAn stressitesti: suurimpien Suomessa toimivien pankkien vakavaraisuus säilyi hyvänä myös stressiskenaariossa

Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Helsingin Seudun Osuuspankille harhaanjohtavasta markkinoinnista

Finanssivalvonta on antanut Helsingin Seudun Osuuspankille Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008, FivaL) 39 §:ssä tarkoitetun julkisen varoituksen luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 15 luvun 2 §:n 2 momentin ja kuluttajansuojalain (38/1978) 2 luvun 1 §:n vastaisesta menettelystä. Helsingin Seudun Osuuspankki (aiemmin Helsingin OP Pankki Oy ja Helsingin OP Pankki Oyj) on markkinoinut ”Asiakasomistajatalletuksia” edellä mainittujen säännösten vastaisesti. […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Helsingin Seudun Osuuspankille harhaanjohtavasta markkinoinnista