Finanssivalvonta

Markkinaoikeus hylkäsi Noster Credit Opportunities Master Fund Limitedin valituksen Finanssivalvonnan määräämästä rikemaksusta

Markkinaoikeus hylkäsi Noster Credit Opportunities Master Fund Limitedin valituksen 26.4.2016 antamassaan päätöksessä. Markkinaoikeus katsoi, että Noster Credit Opportunities Master Fund Limited oli vaatinut markkinaoikeutta ensisijaisesti kumoamaan Finanssivalvonnan johtokunnan 22.5.2015 tekemän päätöksen siltä osin kuin yhtiölle on määrätty 15 000 euron rikemaksu lyhyeksimyyntiasetuksen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömisen takia, ja toissijaisesti muuttamaan Finanssivalvonnan päätöstä siten, että rikemaksun määrää alennetaan […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Markkinaoikeus hylkäsi Noster Credit Opportunities Master Fund Limitedin valituksen Finanssivalvonnan määräämästä rikemaksusta

FINANSSIVALVONTA ON MYÖNTÄNYT LUVAN POIKETA VAAHTO GROUP PLC OYJ:N OSAKKEIDEN TARJOUSVELVOLLISUUDESTA

Mikko Laakkonen, Hannu Laakkonen, HML Finance Oy, Jouko Peräaho, Jonni Peräaho, Timo Lindström, Ilona Lindström ja Risto Lindström ja Uutechnic Oy ovat hakeneet Finanssivalvonnalta poikkeuslupaa arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisen mahdollisen ostotarjouksen tekemisestä Vaahto Group PLC Oyj:n osalta. Finanssivalvonta on 20.10.2015 myöntänyt hakijoille arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 §:n mukaan poikkeusluvan tarjousvelvollisuudesta. Poikkeuslupaan liittyy jäljempänä […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on FINANSSIVALVONTA ON MYÖNTÄNYT LUVAN POIKETA VAAHTO GROUP PLC OYJ:N OSAKKEIDEN TARJOUSVELVOLLISUUDESTA

Finanssivalvonta määrännyt rikemaksun Noster Credit Opportunities Master Fund Limitedille lyhyeksimyynti-ilmoituksen viivästymisestä

Finanssivalvonta on määrännyt 15 000 euron rikemaksun Noster Credit Opportunities Master Fund Limitedille. Yhtiö laiminlöi lyhyeksimyynnistä säädettyä ilmoitusvelvollisuutta. Ilmoitusvelvollisen nettomääräinen lyhyt positio ylitti 30.7.2013 ja alitti 16.7.2014 lyhyeksimyyntiasetuksen 0,2 prosentin ilmoituskynnysarvon. Sekä ylityksestä että alituksesta olisi tullut ilmoittaa Finanssivalvonnalle seuraavana kaupankäyntipäivänä viimeistään klo 15.30 Suomen aikaa. Yhtiö lähetti ylitysilmoituksen 10.1.2014 useiden Finanssivalvonnan yhteydenottojen jälkeen. Ilmoituksen […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Finanssivalvonta määrännyt rikemaksun Noster Credit Opportunities Master Fund Limitedille lyhyeksimyynti-ilmoituksen viivästymisestä

Finanssivalvonta määrännyt Finnvera Oyj:lle rikemaksun liputusilmoituksen viivästymisestä

Finanssivalvonta on määrännyt 12 000 euron rikemaksun Finnvera Oyj:lle liputusvelvollisuutta koskevien arvopaperimarkkinalain (746/2012) säännöksien laiminlyönnistä. Yhtiö ei ole noudattanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 9 §:n 1 momentissa huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamiselle säädettyä määräaikaa. Finnvera Oyj:n liputusilmoitus viivästyi 11 kaupankäyntipäivällä. Liputusvelvollisuutta koskevan sääntelyn tavoitteena on edistää liikkeeseenlaskijan, jonka osake on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla, omistus- ja äänivaltarakenteen […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Finanssivalvonta määrännyt Finnvera Oyj:lle rikemaksun liputusilmoituksen viivästymisestä

Finanssivalvonta määrännyt Navi Group Oy:lle 100 000 euron seuraamusmaksun

Finanssivalvonta on määrännyt Navi Group Oy:lle 100 000 euron seuraamusmaksun. Yhtiö on rikkonut useita säännöksiä ajanjaksolla 31.12.2011—22.11.2013. Navi Group Oy on omaisuudenhoitotoiminnassaan laiminlyönyt noudattaa sijoituspalvelulain säännöstä asiakasvarojen säilyttämisestä ja erilläänpidosta sekä ottanut vastaan yleisöltä ns. takaisinmaksettavia varoja luottolaitostoiminnasta annetun lain vastaisesti. Lisäksi yhtiö on laiminlyönyt eturistiriitatilanteiden tunnistamiseen ja ehkäisemiseen liittyviä toimia sekä luotettavan hallinnon varmistamisen. […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Finanssivalvonta määrännyt Navi Group Oy:lle 100 000 euron seuraamusmaksun

Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Aurejärvi Varainhoito Oy:lle

Finanssivalvonta on antanut julkisen varoituksen Aurejärvi Varainhoito Oy:lle. Aurejärvi Varainhoito Oy on todennetusti ainakin ajanjaksolla 1.1.2012–27.3.2013 laiminlyönyt noudattaa sijoitusrahastolain säännöksiä ja Finanssivalvonnan määräyksiä rahastoyhtiön velvollisuudesta järjestää toimintansa luotettavalla tavalla. Yhtiön sisäisiä ohjeita ei ollut päivitetty sijoitusrahastolain muutosten ja sijoitusrahastotoiminnan järjestämisestä ja menettelytavoista annettujen Finanssivalvonnan määräysten edellyttämällä tavalla. Yhtiöllä ei esimerkiksi ollut kirjallisia sijoitusrahaston riskienhallintaperiaatteita. Lisäksi […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Aurejärvi Varainhoito Oy:lle

Finanssivalvonta: Suomen finanssisektorin tulisi ottaa käyttöön kansainväliset vakavaraisuusvaatimukset eturintamassa

– Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että suomalainen finanssisektorisääntely vastaa aina kansainvälistä tasoa. Suomen ei pitäisi olla viimeisten maiden joukossa ottamassa käyttöön uutta sääntelyä, vaan mieluumminkin eturintamassa, näin erityisesti vakavaraisuussääntelyn osalta. Tämä on tärkeää, jotta Suomen hyvä maine säilyisi eikä syntyisi epäilyjä finanssisektorin kantokyvystä, johtaja Anneli Tuominentoteaa tänään julkaistussa Finanssivalvonnan vuoden 2013 toimintakertomuksessa. Johtaja Tuominen painottaa myös alan uskottavuutta […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Finanssivalvonta: Suomen finanssisektorin tulisi ottaa käyttöön kansainväliset vakavaraisuusvaatimukset eturintamassa

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO RY: Opintolainavaikeudet kasautuvat ammattikoululaisille – talousopetusta lisättävä

Nuorten lisääntyvä maksuhäiriöiden määrä kertoo talousosaamisen rapautumisesta. Kaikilla koulutusasteilla olisi ehdottoman tärkeää ottaa talousopetus huomioon. Tänä keväänä siihen on mahdollisuus peruskoulun, lukion ja ammattikoulujen osalta, kun niiden opetussuunnitelmia tai tutkintojärjestelmiä uudistetaan. Ammattikoulujen osalta alkaa olla viimeiset hetket vaikuttaa siihen, minkä verran niissä opetetaan talousasioita. Siellä myös hätä on suurin, ja se tuntuu suoraan valtion kukkarolla. […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on FINANSSIALAN KESKUSLIITTO RY: Opintolainavaikeudet kasautuvat ammattikoululaisille – talousopetusta lisättävä

Laskun maksamisesta tiskillä veloitetaan jopa 8 euroa – “voi vaikeuttaa palveluiden saatavuutta”

Finanssivalvonta antoi eduskunnan pankkivaltuustolle selvityksen peruspankkipalveluiden saatavuudesta ja hinnoittelusta 14.11.2013. Selvityksen tiedot perustuivat kuluvan vuoden maaliskuun 1. päivän tilanteeseen. Saatavuuden osalta Finanssivalvonta totesi, että pääsääntöisesti peruspankkipalveluja on edelleen hyvin saatavissa. Eräiden palveluiden saatavuuden – siinä muodossa kuin asiakkaat niitä haluavat tai kykenevät käyttämään – voidaan katsoa joiltakin osin heikentyneen mm. henkilöasiakaskonttoreiden vähentymisen vuoksi. Palvelujen hinnoittelun osalta Finanssivalvonta […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on Laskun maksamisesta tiskillä veloitetaan jopa 8 euroa – “voi vaikeuttaa palveluiden saatavuutta”

Anneli Tuominen jatkaa Finanssivalvonnan johtajana

Pankkivaltuusto on tänään nimittänyt ekonomi, varatuomari Anneli Tuomisen Finanssivalvonnan johtajan virkaan uudeksi viisivuotiskaudeksi 4.2.2014 alkaen. Nimitys tehtiin Finanssivalvonnan johtokunnan esityksestä. Tuominen on toiminut Finanssivalvonnan johtajana vuodesta 2009 lähtien ja sitä ennen mm. Finanssivalvonnan vt. johtajana ja Rahoitustarkastuksen johtajana. Johtajan virkaan ilmoittautui määräaikaan mennessä viisi hakijaa.

Posted in Finanssivalvonta, Henkilöstöuutiset | Comments Off on Anneli Tuominen jatkaa Finanssivalvonnan johtajana