Lainat

Tekes on myöntänyt Keliber Oy:lle 1,8 miljoonan euron kehityslainan

Innovaatiorahoituskeskus -Tekes on myöntänyt Keliber Oy:lle mahdollisuuden saada innovaatiorahoituslainaa 1.829.000 euroa. Laina on myönnetty on-line monitoroinnilla optimoidun litiumtuotantoketjun kehittämisprojektille. Projektissa kehitetään litiumkarbonaatin valmistusprosessin lisäksi tuotannon sivuvirtojen optimaalista käyttöä. Kehitystyöllä on tärkeä rooli yhtiön kestävän kehityksen mukaisen vision ja tavoitteen saavuttamisessa. Projektin aikana testataan myös uudenlaista vesien ja rikastushiekan hallintatekniikkaa, jonka päämääränä on maankäytön ja ympäristön […]

Posted in Lainat | Comments Off on Tekes on myöntänyt Keliber Oy:lle 1,8 miljoonan euron kehityslainan

Cramo uudelleenrahoitti yhteensä 375 miljoonan euron pitkäaikaiset lainasopimukset

Cramo Oyj on allekirjoittanut 375 miljoonan euron pitkäaikaisen klubilainasopimuksen uudelleenrahoittaakseen nykyisen pitkäaikaisen lainajärjestelynsä. Nykyinen lainasopimus on vuodelta 2010 ja se oli erääntymässä joulukuussa 2015. Uuden vakuudettoman klubilainasopimuksen maturiteetti on 1.1.2020 ja siihen sisältyy lisäksi vuoden pituinen pidennysmahdollisuus. Laina koostuu 125 miljoonan euron kertalyhenteisestä lainasta ja 250 miljoonan euron luottolimiitistä. Laina sisältää yhden taloudellisen kovenantin: nettovelat/käyttökate […]

Posted in Lainat | Comments Off on Cramo uudelleenrahoitti yhteensä 375 miljoonan euron pitkäaikaiset lainasopimukset

SUOMEN PANKKI: Opintolainojen korot ennätysalhaalla

Helmikuussa nostettujen uusien opintolainojen keskikorko oli 1,27 % ja kannan keskikorko 1,40 %. Näin alhaalla opintolainojen korot eivät ole aikaisemmin olleet. Kaikkiaan opintolainakanta oli 1,7 mrd. euroa. Uusista opintolainoista 68 % sidottiin euriborkorkoihin ja loput 32 % pankkien omiin viitekorkoihin. Rahalaitosten myöntämien vapaa-ajanasuntoihin kohdistuvien lainojen kanta oli helmikuussa 3,2 mrd. euroa ja kannan keskikorko 1,74 […]

Posted in Lainat, Suomen Pankki | Comments Off on SUOMEN PANKKI: Opintolainojen korot ennätysalhaalla

Asunnon hankintaan valmisteilla maltillinen lainakatto

Valtiovarainministeriö on valmistellut tänä keväänä annettavaa pankkilainsäädännön kokonaisuudistusta koskevaa lakiehdotusta. Lakiehdotukseen sisältyy säädöksiä koskien asuntolainojen enimmäisluototusastetta eli ns. lainakattoa. Lainakatto asettaa rajoitteita pankin myöntämän luoton määrälle suhteessa luoton vakuudeksi annettavan omaisuuden arvoon. Valtioneuvoston tarkoituksena on antaa lopullinen lakiesitys maalis-huhtikuussa 2014. Asiaan kohdistuvan yleisen kiinnostuksen johdosta siitä on kuitenkin katsottu perustelluksi tiedottaa tavanomaista aikaisemmassa vaiheessa. – […]

Posted in Lainat | Comments Off on Asunnon hankintaan valmisteilla maltillinen lainakatto

Suomen Pankki: Asuntolainakannan kasvu pysähtyi joulukuussa 2013

Asuntolainakanta supistui edellisen kuukauden kantaan verrattuna ensimmäistä kertaa yli 15 vuoteen ja oli joulukuun 2013 lopussa 88,3 mrd. euroa. Uusia asuntolainoja nostettiin vuoden 2013 aikana selvästi vähemmän kuin edellisinä vuosina. Vuoden 2013 asuntolainanostot olivat yhteensä 15,2 mrd. euroa, kun vastaava luku vuonna 2012 oli 19,1 mrd. euroa. Asuntolainakannan vuosikasvu on hidastunut yli vuoden verran yhtäjaksoisesti […]

Posted in Lainat | Comments Off on Suomen Pankki: Asuntolainakannan kasvu pysähtyi joulukuussa 2013

ASP-ensiasuntoja ostetaan kiihtyvällä tahdilla, vaikka muu kauppa seisoo

ASP-järjestelmää eli asuntosäästöpalkkiota hyödyntävien ensiasuntojen ostot ovat kasvussa, vaikka muu asuntokauppa takkuilee. Vuoden 2013 lokakuussa ostettiin eniten ASP-lainalla rahoitettuja asuntoja lähes kahteen vuoteen. Asiantuntijan mukaan luvut kertovat nuorten pitkän aikavälin hyvästä talouden suunnittelusta ja vetovoimaisesta järjestelmästä. Asuntosäästöpalkkiotilit ovat ensiasunnon ostoon tarkoitettuja säästötilejä, joille on tarkoitus säästää vähintään kymmenen prosenttia ostettavan asunnon hinnasta, jolloin lainan osuudeksi […]

Posted in Finanssialan Keskusliitto, Lainat | Comments Off on ASP-ensiasuntoja ostetaan kiihtyvällä tahdilla, vaikka muu kauppa seisoo

Suomalaisten käsitykset pienlainoista kaukana todellisuudesta

Joka toinen suomalainen pitää rahalaitosten myöntämiä kulutusluottoja edelleen huomattavasti edullisempana vaihtoehtona kuin pikavippejä. Lainasto Oy:n TNS-Gallupilla teettämässä kyselytutkimuksessa puolet vastaajista yllättyivät, että alle 500 euron lainoissa kulutusluottojen ja pikavippien kokonaiskulut ovat nykyisin samalla tasolla. Kesäkuussa voimaan astunut lakimuutos on karsinut pienlaina-alan toimijoita kovalla kädellä ja alkuvuoden yli 80 toimijasta jäljellä on noin 20 alan yritystä. Räikeimpiin ylilyönteihin […]

Posted in Lainat | Comments Off on Suomalaisten käsitykset pienlainoista kaukana todellisuudesta

Nokia laskee liikkelle Microsoftille suunnattuja vaihtovelkakirjalainoja EUR 1,5 miljardin arvosta

Nokia ilmoitti 3.9.2013, samalla kun se ilmoitti, että se myy Microsoft Corporationille olennaisilta osin koko Devices & Services- liiketoimintansa (”D&S Liiketoiminnan Myynti”), että Microsoft on sopinut antavansa Nokialle EUR 1,5 miljardin suuruisen rahoituksen, joka koostuu kolmesta EUR 500 miljoonan suuruisesta vaihtovelkakirjalainasta. Tänään Nokia ilmoitti, että se on päättänyt käyttää koko rahoituksen ja laskee liikkeelle kolme […]

Posted in Lainat | Comments Off on Nokia laskee liikkelle Microsoftille suunnattuja vaihtovelkakirjalainoja EUR 1,5 miljardin arvosta

Asuntovelkaiset hakevat entistä enemmän apua velkakierteeseensä

Asuntovelkaantuneet hakevat Takuu-Säätiön lainatakausta kulutusluottokierteensä katkaisemiseksi entistä useammin. Viime vuonna kulutusluotoista velkaantuneista hakijoista lähes joka viides oli myös asuntovelkainen. Vuonna 2008 heitä oli vähemmän kuin joka kymmenes. Määrä on siis yli kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa. Matalien korkojen ja kalliiden vuokrien vuoksi asunnon ostaminen on näyttänyt järkevältä, jopa pienituloisen näkökulmasta. Myös asuntolainamäärät ovat lisääntyneet: viidessä vuodessa lähes […]

Posted in Lainat | Comments Off on Asuntovelkaiset hakevat entistä enemmän apua velkakierteeseensä

POP Pankin Kansalaissuhdanne-ennuste kesäkuu 2013: EPÄVARMUUS NAKERTAA ASUNTOKAUPPAA

Vaikka asuntolainojen korot ovat edelleen ennätyksellisen alhaisia,  paheneva työttömyys ja pankkisääntelyn kiristämät lainamarginaalit vähentävät kuluttajien intoa asuntokauppoihin. Koko maan vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat jatkavat kuitenkin nousuaan vuoden 2013 aikana.  Pitkään jatkunut heikko talouskasvu näkyy nyt myös jo työttömyysluvuissa. POP Pankit arvioivat, että vuoden lopussa työttömyysaste on 8,6 prosenttia ja ensi vuonna  8,8 prosenttia. – Talouskasvu on […]

Posted in Lainat | Comments Off on POP Pankin Kansalaissuhdanne-ennuste kesäkuu 2013: EPÄVARMUUS NAKERTAA ASUNTOKAUPPAA

RAHAMAAILMA SOMESSA!!

YHTEYDENOTOT

Rahamaailma/Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
Sähköpostit:
rahamaailma (@)victoriamedia.fi
rahamaailma.talous(@)gmail.com
rahamaailma(@)yahoo.com

Categories