Lainat

:SUOMEN PANKKI: Huhtikuussa lainasopimuksia neuvoteltiin uudelleen vilkkaasti

Kotitalous- ja yrityslainoja neuvoteltiin uudelleen huhtikuussa 2020 enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin [1]. Uudelleen neuvoteltujen sopimusten [2] määrässä näkyvät useiden pankkien kotitalouksille ja yrityksille poikkeusoloissa tarjoamat lyhennysvapaajaksot [3]. Huhtikuussa 2020 kotitalouslainoja [4] neuvoteltiin uudelleen 6,2 mrd. euron edestä, mikä vastaa 4,6 prosentin osuutta huhtikuun lopun kotitalouslainakannasta. Asuntolainoja [4] neuvoteltiin uudelleen 5,5 mrd. euron edestä, mikä vastaa […]

Posted in Lainat, Suomen Pankki | Comments Off on :SUOMEN PANKKI: Huhtikuussa lainasopimuksia neuvoteltiin uudelleen vilkkaasti

Suomen Pankki: Asuntolainakanta jo lähes 100 mrd. euroa

Luottolaitosten myöntämien asuntolainojen kanta kasvoi lähes 100 mrd. euroon (99,95 mrd. euroa) lokakuussa 2019. Asuntolainakannan kasvuvauhti on kiihtynyt vuoden 2019 alusta ja oli lokakuussa 2,4 %. Viimeksi kasvuvauhti oli nopeampaa syyskuussa 2016. Asuntolainakannan kasvua vauhdittivat uudet asuntolainat, joita nostettiin lokakuussa runsaasti. Lokakuussa 2019 uusia asuntolainoja nostettiin 1,9 mrd. euron edestä, mikä on 145 milj. euroa […]

Posted in Lainat, Suomen Pankki | Comments Off on Suomen Pankki: Asuntolainakanta jo lähes 100 mrd. euroa

:SUOMEN PANKKI: Asuntoyhteisöjen lainakannan kasvu hidastunut

Asuntoyhteisöjen lainakannan vuosikasvu oli 9,8 % elokuussa 2019. Kasvuvauhti oli elokuussa kolmatta kuukautta peräkkäin alle 10 %, eikä kanta ole kasvanut yhtä hitaasti kolmeen vuoteen. Hidastumisesta huolimatta kasvuvauhti on yhä ripeää. Asuntoyhteisöjen lainakanta ylitti elokuussa ensimmäistä kertaa 34 mrd. euron rajan. Lainakannan kasvuvauhdin hidastumiseen ovat vaikuttaneet asuntoyhteisöjen pienentyneet lainanostot. Tammi-elokuussa 2019 asuntoyhteisöt ovat nostaneet uusia […]

Posted in Lainat, Suomen Pankki | Comments Off on :SUOMEN PANKKI: Asuntoyhteisöjen lainakannan kasvu hidastunut

Suomen Pankki: Kotitalouksien velan rakenne muuttuu – makrovakausvälineistöä täydennettävä

Suomalaisten kotitalouksien veloista suurin osa on asuntolainoja. Kulutusluotot ja etenkin taloyhtiölainat ovat kuitenkin kasvaneet nopeasti. Pankkien taloyhtiölainakannan vuosikasvu on ollut yli 10 prosenttia lähes koko 2010-luvun ajan. Kotitalouksien runsas velkaantuneisuus heikentää ko-ko kansantalouden kykyä sopeutua talouden vakaviin häiriöihin.  ”Viranomaisten nykyisillä keinoilla ei pystytä riittävästi torjumaan muuttuvan lainanannon ja velkaantuneisuuden riskejä kansantaloudelle”, arvioi Suomen Pankin johtokunnan […]

Posted in Lainat, Suomen Pankki | Comments Off on Suomen Pankki: Kotitalouksien velan rakenne muuttuu – makrovakausvälineistöä täydennettävä

Nordea laittaisi taloyhtiölainat kuriin

Suomalaisten kotitalouksien velkaantumisvauhti on viime vuosina ollut nousujohteinen. Velkaantumista on pyritty hillitsemään sääntelyllä, joka on kohdistunut lähinnä tavallisiin asuntolainoihin. Nordean näkemyksen mukaan tavallisten asuntolainojen sääntely ei kuitenkaan auta velkaantumisen hillitsemisessä vaan kontrollia pitäisi suunnata pikemminkin taloyhtiölainoihin, joiden osuus velkamassasta on kasvanut merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. – Asuntolainojen sääntelyä on tiukennettu viime vuosina, mutta valitettavasti sen […]

Posted in Lainat | Comments Off on Nordea laittaisi taloyhtiölainat kuriin

Suomalaiset elävät yhä hanakammin velaksi – Kulutusluottojen määrä reippaassa kasvussa

Suomessa toimivien luottolaitosten kotitalouksille myöntämien kulutusluottojen kannan vuosikasvuvauhti oli 5,7 % marraskuussa 2017. Kasvuvauhti on selvästi kiihtynyt vuodentakaiseen verrattuna. Kulutusluotoista vakuudettomien[1] kanta kasvoi marraskuussa nopeimmin (10,9 %). Vakuudellisten kulutusluottojen kannan kasvu on kiihtynyt vuoden aikana ja oli 4,7 % marraskuussa. Tili- ja korttiluottojen kasvuvauhti oli maltillisempaa (2 %) marraskuussa.   Luottolaitosten kotitalouksille myöntämien kulutusluottojen kanta oli 15,2 mrd. […]

Posted in Lainat | Comments Off on Suomalaiset elävät yhä hanakammin velaksi – Kulutusluottojen määrä reippaassa kasvussa

Tekes on myöntänyt Keliber Oy:lle 1,8 miljoonan euron kehityslainan

Innovaatiorahoituskeskus -Tekes on myöntänyt Keliber Oy:lle mahdollisuuden saada innovaatiorahoituslainaa 1.829.000 euroa. Laina on myönnetty on-line monitoroinnilla optimoidun litiumtuotantoketjun kehittämisprojektille. Projektissa kehitetään litiumkarbonaatin valmistusprosessin lisäksi tuotannon sivuvirtojen optimaalista käyttöä. Kehitystyöllä on tärkeä rooli yhtiön kestävän kehityksen mukaisen vision ja tavoitteen saavuttamisessa. Projektin aikana testataan myös uudenlaista vesien ja rikastushiekan hallintatekniikkaa, jonka päämääränä on maankäytön ja ympäristön […]

Posted in Lainat | Comments Off on Tekes on myöntänyt Keliber Oy:lle 1,8 miljoonan euron kehityslainan

Cramo uudelleenrahoitti yhteensä 375 miljoonan euron pitkäaikaiset lainasopimukset

Cramo Oyj on allekirjoittanut 375 miljoonan euron pitkäaikaisen klubilainasopimuksen uudelleenrahoittaakseen nykyisen pitkäaikaisen lainajärjestelynsä. Nykyinen lainasopimus on vuodelta 2010 ja se oli erääntymässä joulukuussa 2015. Uuden vakuudettoman klubilainasopimuksen maturiteetti on 1.1.2020 ja siihen sisältyy lisäksi vuoden pituinen pidennysmahdollisuus. Laina koostuu 125 miljoonan euron kertalyhenteisestä lainasta ja 250 miljoonan euron luottolimiitistä. Laina sisältää yhden taloudellisen kovenantin: nettovelat/käyttökate […]

Posted in Lainat | Comments Off on Cramo uudelleenrahoitti yhteensä 375 miljoonan euron pitkäaikaiset lainasopimukset

SUOMEN PANKKI: Opintolainojen korot ennätysalhaalla

Helmikuussa nostettujen uusien opintolainojen keskikorko oli 1,27 % ja kannan keskikorko 1,40 %. Näin alhaalla opintolainojen korot eivät ole aikaisemmin olleet. Kaikkiaan opintolainakanta oli 1,7 mrd. euroa. Uusista opintolainoista 68 % sidottiin euriborkorkoihin ja loput 32 % pankkien omiin viitekorkoihin. Rahalaitosten myöntämien vapaa-ajanasuntoihin kohdistuvien lainojen kanta oli helmikuussa 3,2 mrd. euroa ja kannan keskikorko 1,74 […]

Posted in Lainat, Suomen Pankki | Comments Off on SUOMEN PANKKI: Opintolainojen korot ennätysalhaalla

Asunnon hankintaan valmisteilla maltillinen lainakatto

Valtiovarainministeriö on valmistellut tänä keväänä annettavaa pankkilainsäädännön kokonaisuudistusta koskevaa lakiehdotusta. Lakiehdotukseen sisältyy säädöksiä koskien asuntolainojen enimmäisluototusastetta eli ns. lainakattoa. Lainakatto asettaa rajoitteita pankin myöntämän luoton määrälle suhteessa luoton vakuudeksi annettavan omaisuuden arvoon. Valtioneuvoston tarkoituksena on antaa lopullinen lakiesitys maalis-huhtikuussa 2014. Asiaan kohdistuvan yleisen kiinnostuksen johdosta siitä on kuitenkin katsottu perustelluksi tiedottaa tavanomaista aikaisemmassa vaiheessa. – […]

Posted in Lainat | Comments Off on Asunnon hankintaan valmisteilla maltillinen lainakatto