Palkat

Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat

Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli Tilastokeskuksen mukaan 2 980 euroa lokakuussa 2013. Kokonaisansio, johon lasketaan mukaan myös epäsäännölliset ja kertaluonteiset lisät ja korvaukset, oli keskimäärin 3 072 euroa kuukaudessa. Johtajilla ja lääkäreillä oli korkeimmat keskiansiot, mutta näiden ryhmien palkoissa myös hajonta oli suurin. Tiedot perustuvat kuntasektorin palkkatilastoon, jota varten kerätään kunnista ja kuntayhtymistä tiedot […]

Posted in Kuntasektorin palkat, Palkat, Tilastokeskus | Comments Off on Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat

Tehdyn työtunnin kustannus nousi loka-joulukuussa 1,1 prosenttia

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2013 loka-joulukuussa 1,1 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2013 loka-joulukuussa 2,1 prosenttia. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 1,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 1,7 prosenttia. Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä %, alkuperäinen ja kausitasoitettu sarja: […]

Posted in Palkat, Tilastokeskus | Comments Off on Tehdyn työtunnin kustannus nousi loka-joulukuussa 1,1 prosenttia

Palkkasumma kasvoi helmi-huhtikuussa 1,7 prosenttia vuoden takaisesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan koko talouden palkkasumma oli helmi-huhtikuussa 1,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Pelkästään huhtikuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 3,1 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten helmi-huhtikuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 4,5 prosenttia. Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 2-4/2013 ja 2-4/2012, % (TOL 2008) Palkkasumman kehitys oli helmi-huhtikuussa kaikilla päätoimialoilla vuodentakaista heikompaa. Nopeinta palkkasumman kasvu oli […]

Posted in Palkat, Tilastokeskus | Comments Off on Palkkasumma kasvoi helmi-huhtikuussa 1,7 prosenttia vuoden takaisesta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: Palkat maksettava jatkossa pankkitilille

Työsopimuslain palkan maksamista koskevia säännöksiä muutetaan. Jatkossa palkka on maksettava työntekijän ilmoittamalle pankkitilille. Palkan voi maksaa käteisenä vain pakottavasta syystä. Käteisenä maksetusta palkasta tulee liittää kirjanpitoon työntekijän allekirjoittama kuitti. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta antoi 8. toukokuuta asiasta mietinnön (TyVM 4/2013). Palkan maksaminen käteisenä voi tulla kyseeseen, jos työntekijällä ei ole pankkitiliä tai jos työntekijä ei […]

Posted in Palkat | Comments Off on Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: Palkat maksettava jatkossa pankkitilille

Puu- ja erityisalojen liitto: Palkankorotuksiin on varaa ja tarve

Puuliiton puheenjohtajan Sakari Lepola Viimeaikaiset tiedot ja vertailut kilpailijamaista osoittavat Puuliiton puheenjohtajan Sakari Lepolan mukaan Suomella olevan varaa palkankorotuksiin. – Suomalaisen työtunnin hinta on kymmenen euroa alhaisempi kuin Ruotsissa. Saksassa korotetaan julkisella sektorilla palkkoja reilusti yli viisi prosenttia. Norja puolestaan on näissä asioissa oma lukunsa, mutta usein unohdettu vertailukohta ja siellä palkkoihin on tulossa yli […]

Posted in Palkat | Comments Off on Puu- ja erityisalojen liitto: Palkankorotuksiin on varaa ja tarve

Rakennusliitto ry: Rakennusalan palkat nousevat 1,9 %

Rakennusalojen palkat nousevat huhtikuun alusta lähtien 1,9 %. Nyt tuleva korotus sovittiin vuoden 2012 työehtosopimusneuvotteluissa. Korotus koskee kaikkia rakennusalojen työehtosopimuksia. Tuntipalkkojen lisäksi myös kesken olevien urakoiden palkkoja korotetaan 1,9 % tunnilta urakan jäljellä olevassa osassa. Rakennusaloilla on voimassa kaksivuotiset työehtosopimukset, jotka sisältävät eräitä tänä vuonna voimaan tulevia tai tulleita parannuksia.  Tämän vuoden alussa mm. talonrakennuksen […]

Posted in Palkat | Comments Off on Rakennusliitto ry: Rakennusalan palkat nousevat 1,9 %

Palkansaajien tutkimuslaitos PT: PT alensi ennustetta talouskasvusta

Lataa raportti tästä Talousennuste vuosille 2013–2014 Kasvun liikkeellelähtöä ei syytä vaarantaa valtiontalouden isoilla lisäkiristyksillä Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa, ettei Suomen valtiontalouden alijäämä alene tällä vaalikaudella hallitusohjelman tavoitteeseen eli yhteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tämä johtuu pääasias- sa ennakoitua heikommasta talouskasvusta, johon ovat vaikuttaneet niin investointien supistuminen EU-maissa kuin kotimaisenkin kysynnän heikentyminen. Pyrkimys päästä alijäämätavoitteeseen kiris- tämällä tuntuvasti finanssipolitiikkaa […]

Posted in Palkat | Comments Off on Palkansaajien tutkimuslaitos PT: PT alensi ennustetta talouskasvusta

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä vahvistaa avainhenkilöiden sitoutumista yhtiöön. Järjestelmän piiriin kuuluu 28 SRV:n avainhenkilöä. Järjestelmän avainmittareina ovat konsernin liikevoitto, oman pääoman tuotto ja omavaraisuusaste. Lisäksi ansaintaan vaikuttaa muita liiketoimintokohtaisia mittareita, jotka on määritelty vuosille 2012–2013. Mittareiden […]

Posted in Palkat, Palkinnot & Palkkiot, Yritykset | Comments Off on SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

PAMin puheenjohtaja Ann Selin: Toimenpiteet naisten ja miesten palkkaerojen kaventamiseksi eivät ole riittäviä

– Tuleviin neuvotteluihin PAM lähtee selkeällä tavoitteenasettelulla. Haluamme palkkaratkaisun, joka tukee käytännössä samapalkkaisuustavoitteen saavuttamista. Ajamme solidaarista linjaa, jossa pienipalkkaisten ostovoimaan saadaan parannusta ja palkkaeroja vähennetään osana laajempaa tuloerojen kaventamista, linjaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin Pohjois-Suomen aluepäivillä Ylivieskassa lauantaina 1.9. pitämässään puheessa.   Selin pitää samapalkkaisuusohjelman toteutusvauhtia liian hitaana. Ohjelman tavoitteenahan on kaventaa naisten […]

Posted in Palkat | Comments Off on PAMin puheenjohtaja Ann Selin: Toimenpiteet naisten ja miesten palkkaerojen kaventamiseksi eivät ole riittäviä