Suomen Pankki

:SUOMEN PANKKI: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapolitiikan toimeenpanoa

Talouden normaali toiminta edellyttää rahoituksen sujuvaa välittymistä. Talouskriiseissä epävarmuus kuitenkin uhkaa tyrehdyttää rahan liikkeet. Tämä lisää keskuspankin merkitystä rahoituksen välittymisen varmistajana. Euroalueen keskuspankkien toiminta muuttui jo finanssikriisin ja eurooppalaisen valtionvelkakriisin aikana, kun rahapolitiikan keinovalikoimaa laajennettiin. Käyttöön otettiin pankkien pitempikestoiset ja kohdennetut luotot, arvopapereiden mittavat ostot sekä ennakoiva viestintä. ”Kriisitilanteissa yhteistyön hyödyt korostuvat. Suomalaisilla pankeilla ja […]

Posted in Suomen Pankki | Comments Off on :SUOMEN PANKKI: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapolitiikan toimeenpanoa

:SUOMEN PANKKI: Huhtikuussa lainasopimuksia neuvoteltiin uudelleen vilkkaasti

Kotitalous- ja yrityslainoja neuvoteltiin uudelleen huhtikuussa 2020 enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin [1]. Uudelleen neuvoteltujen sopimusten [2] määrässä näkyvät useiden pankkien kotitalouksille ja yrityksille poikkeusoloissa tarjoamat lyhennysvapaajaksot [3]. Huhtikuussa 2020 kotitalouslainoja [4] neuvoteltiin uudelleen 6,2 mrd. euron edestä, mikä vastaa 4,6 prosentin osuutta huhtikuun lopun kotitalouslainakannasta. Asuntolainoja [4] neuvoteltiin uudelleen 5,5 mrd. euron edestä, mikä vastaa […]

Posted in Lainat, Suomen Pankki | Comments Off on :SUOMEN PANKKI: Huhtikuussa lainasopimuksia neuvoteltiin uudelleen vilkkaasti

:SUOMEN PANKKI: Suuria yrityslainoja nostettiin runsaasti maaliskuussa 2020

Suomalaiset yritykset lukuun ottamatta asuntoyhteisöjä nostivat maaliskuussa 2020 uusia yrityslainoja1 luottolaitoksista 2,5 mrd. euron edestä, mikä on yli 800 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Viimeksi yrityslainoja nostettiin enemmän kuukauden aikana kesäkuussa 2018. Maaliskuussa nostetuista yrityslainoista teollisuusalan2 yritysten nostamien lainojen osuus oli suurin (24 %). Uusista maaliskuussa 2020 nostetuista yrityslainoista euromääräisesti suurin osa (79 %) […]

Posted in Suomen Pankki | Comments Off on :SUOMEN PANKKI: Suuria yrityslainoja nostettiin runsaasti maaliskuussa 2020

:COVID-19: Koronavirukseen varautuminen Suomen Pankissa

Henkilöstön turvallisuus ja hyvinvointi ovat Suomen Pankille ensisijaisen tärkeitä. Suomen Pankissa koronavirustilannetta seuraa ja toimenpiteitä koordinoi sitä varten asetettu ryhmä, jota johtaa johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen. Varautumistoimenpiteinä etätyön tekemistä on lisätty ja virkamatkoista on luovuttu. Suomen Pankki peruu lisäksi kaikki yleisötilaisuudet ja seminaarit toukokuun loppuun saakka. Suomen Pankin rahamuseon opastukset perutaan ja uusia varauksia ei […]

Posted in Suomen Pankki | Comments Off on :COVID-19: Koronavirukseen varautuminen Suomen Pankissa

Suomen Pankki allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet osana vastuullisuusohjelmaansa

Suomen Pankki on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investment, PRI), joiden mukaan se sitoutuu huomioimaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät sijoitustoiminnassaan. ”Vahvistamme jo olemassa olevia vastuullisen sijoittamisen käytäntöjä Suomen Pankissa. Allekirjoittamalla vastuullisen sijoittamisen periaatteet sitoudumme liittämään vastuullisuuden eri tekijät kiinteäksi osaksi sijoitusprosessejamme ja omistajakäytäntöjämme”, korosti johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki. […]

Posted in Suomen Pankki | Comments Off on Suomen Pankki allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet osana vastuullisuusohjelmaansa

Suomen Pankki: Asuntolainakanta jo lähes 100 mrd. euroa

Luottolaitosten myöntämien asuntolainojen kanta kasvoi lähes 100 mrd. euroon (99,95 mrd. euroa) lokakuussa 2019. Asuntolainakannan kasvuvauhti on kiihtynyt vuoden 2019 alusta ja oli lokakuussa 2,4 %. Viimeksi kasvuvauhti oli nopeampaa syyskuussa 2016. Asuntolainakannan kasvua vauhdittivat uudet asuntolainat, joita nostettiin lokakuussa runsaasti. Lokakuussa 2019 uusia asuntolainoja nostettiin 1,9 mrd. euron edestä, mikä on 145 milj. euroa […]

Posted in Lainat, Suomen Pankki | Comments Off on Suomen Pankki: Asuntolainakanta jo lähes 100 mrd. euroa

:SUOMEN PANKKI: Asuntoyhteisöjen lainakannan kasvu hidastunut

Asuntoyhteisöjen lainakannan vuosikasvu oli 9,8 % elokuussa 2019. Kasvuvauhti oli elokuussa kolmatta kuukautta peräkkäin alle 10 %, eikä kanta ole kasvanut yhtä hitaasti kolmeen vuoteen. Hidastumisesta huolimatta kasvuvauhti on yhä ripeää. Asuntoyhteisöjen lainakanta ylitti elokuussa ensimmäistä kertaa 34 mrd. euron rajan. Lainakannan kasvuvauhdin hidastumiseen ovat vaikuttaneet asuntoyhteisöjen pienentyneet lainanostot. Tammi-elokuussa 2019 asuntoyhteisöt ovat nostaneet uusia […]

Posted in Lainat, Suomen Pankki | Comments Off on :SUOMEN PANKKI: Asuntoyhteisöjen lainakannan kasvu hidastunut

Suomen Pankki heikensi talousennustettaan – ja varoittaa sen laskusta edelleen

© Suomen Pankki Epävarmuus kansainvälisestä talouskehityksestä vaimentaa Suomen talouden näkymiä. Tänään julkaistun Suomen Pankin ennusteen mukaan BKT kasvaa kuluvana vuonna 1,6 % ja ensi vuonna 1,5 %. Vuonna 2021 kasvu hidastuu lähelle potentiaalista vauhtiaan, 1,3 prosenttiin. Talouskasvu vaimenee sekä euroalueella että muualla maailmassa ja epävarmuus vähentää yritysten halua investoida. Suomen vientimarkkinoiden kasvu hidastuu, mutta ennusteen perusurassa […]

Posted in Suomen Pankki | Comments Off on Suomen Pankki heikensi talousennustettaan – ja varoittaa sen laskusta edelleen

Suomen Pankki: Kotitalouksien velan rakenne muuttuu – makrovakausvälineistöä täydennettävä

Suomalaisten kotitalouksien veloista suurin osa on asuntolainoja. Kulutusluotot ja etenkin taloyhtiölainat ovat kuitenkin kasvaneet nopeasti. Pankkien taloyhtiölainakannan vuosikasvu on ollut yli 10 prosenttia lähes koko 2010-luvun ajan. Kotitalouksien runsas velkaantuneisuus heikentää ko-ko kansantalouden kykyä sopeutua talouden vakaviin häiriöihin.  ”Viranomaisten nykyisillä keinoilla ei pystytä riittävästi torjumaan muuttuvan lainanannon ja velkaantuneisuuden riskejä kansantaloudelle”, arvioi Suomen Pankin johtokunnan […]

Posted in Lainat, Suomen Pankki | Comments Off on Suomen Pankki: Kotitalouksien velan rakenne muuttuu – makrovakausvälineistöä täydennettävä

Varovainen eteneminen rahapolitiikan normalisoinnissa on perusteltua

Inflaation pysyminen kestävällä polulla kohti hintavakaustavoitetta edellyttää toistaiseksi elvyttävää rahapolitiikkaa. EU tarjoaa viennistä riippuvaisille maille kuten Suomelle kauppapoliittisen selkänojan, kun protektionismin lisääntyminen varjostaa kansainvälistä kauppaa. EKP:n neuvosto ilmoitti kesäkuussa 2018 suunnitelmastaan lopettaa omaisuuserien osto-ohjelma vuoden loppuun mennessä, jos inflaatio edelleen lähestyy hintavakaustavoitetta keskipitkällä aikavälillä. Hintavakaustavoitteen saavuttamista tukee euroalueen suotuisa talouskehitys, joka kohentaa työllisyyttä ja kasvattaa […]

Posted in Suomen Pankki | Comments Off on Varovainen eteneminen rahapolitiikan normalisoinnissa on perusteltua