Suomen Pankki

Suomen Pankki allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet osana vastuullisuusohjelmaansa

Suomen Pankki on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investment, PRI), joiden mukaan se sitoutuu huomioimaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät sijoitustoiminnassaan. ”Vahvistamme jo olemassa olevia vastuullisen sijoittamisen käytäntöjä Suomen Pankissa. Allekirjoittamalla vastuullisen sijoittamisen periaatteet sitoudumme liittämään vastuullisuuden eri tekijät kiinteäksi osaksi sijoitusprosessejamme ja omistajakäytäntöjämme”, korosti johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki. […]

Posted in Suomen Pankki | Comments Off on Suomen Pankki allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet osana vastuullisuusohjelmaansa

Suomen Pankki: Asuntolainakanta jo lähes 100 mrd. euroa

Luottolaitosten myöntämien asuntolainojen kanta kasvoi lähes 100 mrd. euroon (99,95 mrd. euroa) lokakuussa 2019. Asuntolainakannan kasvuvauhti on kiihtynyt vuoden 2019 alusta ja oli lokakuussa 2,4 %. Viimeksi kasvuvauhti oli nopeampaa syyskuussa 2016. Asuntolainakannan kasvua vauhdittivat uudet asuntolainat, joita nostettiin lokakuussa runsaasti. Lokakuussa 2019 uusia asuntolainoja nostettiin 1,9 mrd. euron edestä, mikä on 145 milj. euroa […]

Posted in Lainat, Suomen Pankki | Comments Off on Suomen Pankki: Asuntolainakanta jo lähes 100 mrd. euroa

:SUOMEN PANKKI: Asuntoyhteisöjen lainakannan kasvu hidastunut

Asuntoyhteisöjen lainakannan vuosikasvu oli 9,8 % elokuussa 2019. Kasvuvauhti oli elokuussa kolmatta kuukautta peräkkäin alle 10 %, eikä kanta ole kasvanut yhtä hitaasti kolmeen vuoteen. Hidastumisesta huolimatta kasvuvauhti on yhä ripeää. Asuntoyhteisöjen lainakanta ylitti elokuussa ensimmäistä kertaa 34 mrd. euron rajan. Lainakannan kasvuvauhdin hidastumiseen ovat vaikuttaneet asuntoyhteisöjen pienentyneet lainanostot. Tammi-elokuussa 2019 asuntoyhteisöt ovat nostaneet uusia […]

Posted in Lainat, Suomen Pankki | Comments Off on :SUOMEN PANKKI: Asuntoyhteisöjen lainakannan kasvu hidastunut

Suomen Pankki heikensi talousennustettaan – ja varoittaa sen laskusta edelleen

© Suomen Pankki Epävarmuus kansainvälisestä talouskehityksestä vaimentaa Suomen talouden näkymiä. Tänään julkaistun Suomen Pankin ennusteen mukaan BKT kasvaa kuluvana vuonna 1,6 % ja ensi vuonna 1,5 %. Vuonna 2021 kasvu hidastuu lähelle potentiaalista vauhtiaan, 1,3 prosenttiin. Talouskasvu vaimenee sekä euroalueella että muualla maailmassa ja epävarmuus vähentää yritysten halua investoida. Suomen vientimarkkinoiden kasvu hidastuu, mutta ennusteen perusurassa […]

Posted in Suomen Pankki | Comments Off on Suomen Pankki heikensi talousennustettaan – ja varoittaa sen laskusta edelleen

Suomen Pankki: Kotitalouksien velan rakenne muuttuu – makrovakausvälineistöä täydennettävä

Suomalaisten kotitalouksien veloista suurin osa on asuntolainoja. Kulutusluotot ja etenkin taloyhtiölainat ovat kuitenkin kasvaneet nopeasti. Pankkien taloyhtiölainakannan vuosikasvu on ollut yli 10 prosenttia lähes koko 2010-luvun ajan. Kotitalouksien runsas velkaantuneisuus heikentää ko-ko kansantalouden kykyä sopeutua talouden vakaviin häiriöihin.  ”Viranomaisten nykyisillä keinoilla ei pystytä riittävästi torjumaan muuttuvan lainanannon ja velkaantuneisuuden riskejä kansantaloudelle”, arvioi Suomen Pankin johtokunnan […]

Posted in Lainat, Suomen Pankki | Comments Off on Suomen Pankki: Kotitalouksien velan rakenne muuttuu – makrovakausvälineistöä täydennettävä

Varovainen eteneminen rahapolitiikan normalisoinnissa on perusteltua

Inflaation pysyminen kestävällä polulla kohti hintavakaustavoitetta edellyttää toistaiseksi elvyttävää rahapolitiikkaa. EU tarjoaa viennistä riippuvaisille maille kuten Suomelle kauppapoliittisen selkänojan, kun protektionismin lisääntyminen varjostaa kansainvälistä kauppaa. EKP:n neuvosto ilmoitti kesäkuussa 2018 suunnitelmastaan lopettaa omaisuuserien osto-ohjelma vuoden loppuun mennessä, jos inflaatio edelleen lähestyy hintavakaustavoitetta keskipitkällä aikavälillä. Hintavakaustavoitteen saavuttamista tukee euroalueen suotuisa talouskehitys, joka kohentaa työllisyyttä ja kasvattaa […]

Posted in Suomen Pankki | Comments Off on Varovainen eteneminen rahapolitiikan normalisoinnissa on perusteltua

Talouden noidankehä uhkaa – Suomen Pankki huolissaan ennätysvelkaisten suomalaisten velkariskistä

Suomalaisten kotitalouksien velka on kasvanut ennätyksellisen suureksi. Asuntolainojen lisäksi kotitalouksien velan määrää lisäävät taloyhtiölainat, joilla rahoitetaan asunto-osakeyhtiöiden uudis- tai korjausrakentamista. Kulutusluottojen ehtojen keveneminen ja digitalisaation mahdollistamat uudet rahoituspalvelut lisäävät entisestään kotitalouksien riskiä velkaantua. Tuloihinsa ja varallisuuteensa nähden runsaasti velkaantuneet kotitaloudet ovat haavoittuvia korkojen nousun, tulomenetysten ja asuntojen hintojen laskun suhteen. Kasvava velkaantuneisuus ei ole riski […]

Posted in Suomen Pankki | Comments Off on Talouden noidankehä uhkaa – Suomen Pankki huolissaan ennätysvelkaisten suomalaisten velkariskistä

“Noususuhdanne edelleen vahvistunut” – Suomen Pankki ennustaa vankimman kasvun ajoittuvan kuluvaan vuoteen

Suomen talous kasvaa laaja-alaisesti viennin vauhdittamana, ja kotimainen kysyntä jatkuu voimakkaana. Suomen Pankin ennusteen mukaan kokonaistuotanto kasvaa 3,1 % vuonna 2017 ja 2,5 % vuonna 2018. Vuosina 2019—2020 talous kasvaa noin 1,5 prosentin vauhtia. Kustannuspaineet pysyvät vaimeina, ja inflaatio jää ennustejaksolla eli vuosina 2017–2020 Suomessa hitaammaksi kuin muualla euroalueella. Suhdannekäänteen taustalla ovat olleet suurimmaksi osaksi […]

Posted in Suomen Pankki | Comments Off on “Noususuhdanne edelleen vahvistunut” – Suomen Pankki ennustaa vankimman kasvun ajoittuvan kuluvaan vuoteen

SUOMEN PANKKI: SIJOITUSRAHASTOT JATKOIVAT KASVUAAN VUODEN KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ

Syyskuussa sijoittajat kuitenkin vähensivät sijoituksiaan korkorahastoissa. Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin tehdyt nettosijoitukset ovat vuonna 2017 olleet positiivisia lähes kaikkina kuukausina. Rahastopääoman arvo on kasvanut tammikuusta syyskuuhun noin 10 mrd. euroa. Rahastot ovat kasvaneet vuoden alusta uusien sijoitusten myötä runsaat 6 mrd. euroa ja hinta- ja valuuttakurssimuutosten myötä vajaat 4 mrd. euroa. Alkuvuodesta poiketen syyskuussa 2017 rahastoista […]

Posted in Rahastot, Suomen Pankki | Comments Off on SUOMEN PANKKI: SIJOITUSRAHASTOT JATKOIVAT KASVUAAN VUODEN KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ

Suomen Pankki: Suomi on jättänyt taantuman taakseen

Kuvaoikeudet: Suomen Pankki Suomen talous on palannut kasvu-uralle yksityisen kulutuksen ja investointien tukemana. Kasvu jää kuitenkin aiempiin noususuhdanteisiin ja muuhun euroalueeseen nähden hitaaksi, kun talouden rakenteelliset ongelmat ja väestön ikääntyminen hidastavat elpymistä. Suomen Pankin ennusteen mukaan kokonaistuotanto kasvaa 1,3 % vuonna 2017 ja 1,2 % vuosina 2018 ja 2019. Ennusteen riskit painottuvat heikomman kehityksen suuntaan […]

Posted in Suomen Pankki | Comments Off on Suomen Pankki: Suomi on jättänyt taantuman taakseen