Suomen Pankki

Varovainen eteneminen rahapolitiikan normalisoinnissa on perusteltua

Inflaation pysyminen kestävällä polulla kohti hintavakaustavoitetta edellyttää toistaiseksi elvyttävää rahapolitiikkaa. EU tarjoaa viennistä riippuvaisille maille kuten Suomelle kauppapoliittisen selkänojan, kun protektionismin lisääntyminen varjostaa kansainvälistä kauppaa. EKP:n neuvosto ilmoitti kesäkuussa 2018 suunnitelmastaan lopettaa omaisuuserien osto-ohjelma vuoden loppuun mennessä, jos inflaatio edelleen lähestyy hintavakaustavoitetta keskipitkällä aikavälillä. Hintavakaustavoitteen saavuttamista tukee euroalueen suotuisa talouskehitys, joka kohentaa työllisyyttä ja kasvattaa […]

Posted in Suomen Pankki | Comments Off on Varovainen eteneminen rahapolitiikan normalisoinnissa on perusteltua

Talouden noidankehä uhkaa – Suomen Pankki huolissaan ennätysvelkaisten suomalaisten velkariskistä

Suomalaisten kotitalouksien velka on kasvanut ennätyksellisen suureksi. Asuntolainojen lisäksi kotitalouksien velan määrää lisäävät taloyhtiölainat, joilla rahoitetaan asunto-osakeyhtiöiden uudis- tai korjausrakentamista. Kulutusluottojen ehtojen keveneminen ja digitalisaation mahdollistamat uudet rahoituspalvelut lisäävät entisestään kotitalouksien riskiä velkaantua. Tuloihinsa ja varallisuuteensa nähden runsaasti velkaantuneet kotitaloudet ovat haavoittuvia korkojen nousun, tulomenetysten ja asuntojen hintojen laskun suhteen. Kasvava velkaantuneisuus ei ole riski […]

Posted in Suomen Pankki | Comments Off on Talouden noidankehä uhkaa – Suomen Pankki huolissaan ennätysvelkaisten suomalaisten velkariskistä

“Noususuhdanne edelleen vahvistunut” – Suomen Pankki ennustaa vankimman kasvun ajoittuvan kuluvaan vuoteen

Suomen talous kasvaa laaja-alaisesti viennin vauhdittamana, ja kotimainen kysyntä jatkuu voimakkaana. Suomen Pankin ennusteen mukaan kokonaistuotanto kasvaa 3,1 % vuonna 2017 ja 2,5 % vuonna 2018. Vuosina 2019—2020 talous kasvaa noin 1,5 prosentin vauhtia. Kustannuspaineet pysyvät vaimeina, ja inflaatio jää ennustejaksolla eli vuosina 2017–2020 Suomessa hitaammaksi kuin muualla euroalueella. Suhdannekäänteen taustalla ovat olleet suurimmaksi osaksi […]

Posted in Suomen Pankki | Comments Off on “Noususuhdanne edelleen vahvistunut” – Suomen Pankki ennustaa vankimman kasvun ajoittuvan kuluvaan vuoteen

SUOMEN PANKKI: SIJOITUSRAHASTOT JATKOIVAT KASVUAAN VUODEN KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ

Syyskuussa sijoittajat kuitenkin vähensivät sijoituksiaan korkorahastoissa. Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin tehdyt nettosijoitukset ovat vuonna 2017 olleet positiivisia lähes kaikkina kuukausina. Rahastopääoman arvo on kasvanut tammikuusta syyskuuhun noin 10 mrd. euroa. Rahastot ovat kasvaneet vuoden alusta uusien sijoitusten myötä runsaat 6 mrd. euroa ja hinta- ja valuuttakurssimuutosten myötä vajaat 4 mrd. euroa. Alkuvuodesta poiketen syyskuussa 2017 rahastoista […]

Posted in Rahastot, Suomen Pankki | Comments Off on SUOMEN PANKKI: SIJOITUSRAHASTOT JATKOIVAT KASVUAAN VUODEN KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ

Suomen Pankki: Suomi on jättänyt taantuman taakseen

Kuvaoikeudet: Suomen Pankki Suomen talous on palannut kasvu-uralle yksityisen kulutuksen ja investointien tukemana. Kasvu jää kuitenkin aiempiin noususuhdanteisiin ja muuhun euroalueeseen nähden hitaaksi, kun talouden rakenteelliset ongelmat ja väestön ikääntyminen hidastavat elpymistä. Suomen Pankin ennusteen mukaan kokonaistuotanto kasvaa 1,3 % vuonna 2017 ja 1,2 % vuosina 2018 ja 2019. Ennusteen riskit painottuvat heikomman kehityksen suuntaan […]

Posted in Suomen Pankki | Comments Off on Suomen Pankki: Suomi on jättänyt taantuman taakseen

Pankkivaltuusto on päättänyt nimittää Marja Nykäsen ja Olli Rehnin Suomen Pankin johtokunnan jäseniksi

© Suomen Pankki Pankkivaltuusto on nimittänyt oikeustieteen kandidaatti, VT, Finanssivalvonnan apulaisjohtaja Marja Nykäsen ja filosofian tohtori, (D. Phil.), elinkeinoministeri, kansanedustaja Olli Rehnin Suomen Pankin johtokunnan jäseniksi. Molempien virkojen viisivuotinen toimikausi alkaa 1.2.2017.  Lakisääteisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi toista virkaa täytettäessä painotettiin erityisesti rahoitusmarkkina- ja pankkitoimintaosaamista ja toista virkaa täytettäessä talous- ja rahapoliittista osaamista. Pankin johtokunta päättää myöhemmin […]

Posted in Suomen Pankki | Comments Off on Pankkivaltuusto on päättänyt nimittää Marja Nykäsen ja Olli Rehnin Suomen Pankin johtokunnan jäseniksi

Olli Rehn ja Suvi-Anne Siimes hakevat Suomen Pankin johtokuntaan

© Suomen Pankki Suomen Pankin johtokunnan jäseneksi hakevat muun muassa elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.), Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes ja valtiovarainministeriön ylijohtaja Pentti Pikkarainen. Avoimia virkoja on kaksi. Virkoja haki 19 henkilöä. Suomen Pankin sisältä hakijoita on kaksi, toimistopäällikkö Kari Sipilä ja osastopäällikkö Tuomas Välimäki. Akateemisesta maailmasta hakijoina ovat professorit Roope Uusitalo Jyväskylän yliopistosta ja […]

Posted in Suomen Pankki | Comments Off on Olli Rehn ja Suvi-Anne Siimes hakevat Suomen Pankin johtokuntaan

Suomen pankki: Lyhennysvapaat kasvattivat asuntolainakantaa

Asuntolainakannan vuosikasvu oli 2,5 % joulukuussa 2015. Kasvuvauhtia ylläpiti lyhennysvapaiden laaja käyttö. Ilman näitä uudelleen neuvoteltuja sopimuksia kasvu olisi ollut arviolta prosenttiyksikön hitaampaa. Lyhennysvapaakampanjan aikana vuonna 2015 kotitaloudet neuvottelivat asuntolainasopimuksiaan uudelleen 12,8 mrd. euron edestä, mikä oli liki 14 % asuntolainakannasta. Lainakannan kasvua ovat tukeneet myös matala korkotaso ja kapenevat lainamarginaalit. Kaikkiaan kotitaloudet nostivat joulukuussa […]

Posted in Suomen Pankki | Comments Off on Suomen pankki: Lyhennysvapaat kasvattivat asuntolainakantaa

Suomen Pankilta 137,5 miljoonaa euroa valtiolle

Pankkivaltuusto on vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja päättänyt johtokunnan esityksestä, että pankki tulouttaa valtiolle 137,5 milj. euroa. Edellisenä vuonna Suomen Pankki tuloutti valtiolle 180 milj. euroa. ”EKP tulee pitämään rahapolitiikan kasvua tukevana ja korot matalina pidemmän aikaa.  Alhaiset korot ovat vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan keskuspankin tulosta heikentävästi”, sanoi Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen. […]

Posted in Suomen Pankki | Comments Off on Suomen Pankilta 137,5 miljoonaa euroa valtiolle

Rahalaitokset 2014 – vuosikatsaus: Suomen lainamarkkinoiden kehitys vahvempaa kuin euroalueella

Lainojen kysyntä pankeista heikentyi vuonna 2014. Lainamarkkinoiden kehitys oli Suomessa silti vahvempaa kuin useimmissa muissa euromaissa ja sekä kotitalouksien että yritysten lainakannat kasvoivat lainojen kysynnän vähenemisestä huolimatta. Huono talouden tilanne, kotitalouksien heikentynyt luottamus oman talouden tulevaisuuteen ja asuntokaupan hiljeneminen hidastuttivat asuntolainakannan kasvua. Asuntolainakanta oli vuoden lopussa 90 mrd. euroa eli 1,7 % suurempi kuin vuotta aiemmin. […]

Posted in Suomen Pankki | Comments Off on Rahalaitokset 2014 – vuosikatsaus: Suomen lainamarkkinoiden kehitys vahvempaa kuin euroalueella

RAHAMAAILMA SOMESSA!!

YHTEYDENOTOT

Rahamaailma/Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
Sähköpostit:
rahamaailma (@)victoriamedia.fi
rahamaailma.talous(@)gmail.com
rahamaailma(@)yahoo.com