Rahastot

Avaran ensimmäinen asuinkiinteistöpääomarahasto saavutti yli 110 m€ sijoitettavat pääomat

Avara sai ensimmäisen pääomamuotoisen rahastonsa varainhankinnan suunnitellusti päätökseen ja sai kerättyä kotimaista pääomaa 45 miljoonan euron edestä. Samanaikaisesti Avara on varmistanut investointikohteet jo koko sijoitettavalle pääomalle. Rahaston ensimmäiset kohteet ovat valmiita ja viimeiset käynnistyvät tulevan talven ja kesän aikana. Rahaston investointien keskeiset kilpailuedut muodostuvat Avaran omasta kiinteistökehityksestä, jonka osuus rahaston lopullisesta koosta on noin 40%. […]

Posted in Rahastot | Comments Off on Avaran ensimmäinen asuinkiinteistöpääomarahasto saavutti yli 110 m€ sijoitettavat pääomat

Suomalaisten pääomarahastojen kasvu on kanavoitunut kotimaisiin kohteisiin

Suomen Pankki on kerännyt tietoja Suomeen rekisteröidyistä pääomarahastoista ja julkaisee tiedoista laaditut tilastotaulukot nyt ensimmäistä kertaa. Suomeen rekisteröityihin pääomarahastoihin* tehtiin vuoden 2018 alkupuoliskolla uusia sijoituksia nettomääräisesti 428 milj. euroa. Tästä 85 % kohdistui suljettuihin kiinteistörahastoihin ja loput pääosin ns. Venture Capital -rahastoihin. Uusien sijoitusten lisäksi pääomarahastot kasvoivat arvostusmuutosten seurauksena 293 milj. euroa. Vuoden 2015 alusta suomalaisiin […]

Posted in Rahastot | Comments Off on Suomalaisten pääomarahastojen kasvu on kanavoitunut kotimaisiin kohteisiin

SUOMEN PANKKI: SIJOITUSRAHASTOT JATKOIVAT KASVUAAN VUODEN KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ

Syyskuussa sijoittajat kuitenkin vähensivät sijoituksiaan korkorahastoissa. Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin tehdyt nettosijoitukset ovat vuonna 2017 olleet positiivisia lähes kaikkina kuukausina. Rahastopääoman arvo on kasvanut tammikuusta syyskuuhun noin 10 mrd. euroa. Rahastot ovat kasvaneet vuoden alusta uusien sijoitusten myötä runsaat 6 mrd. euroa ja hinta- ja valuuttakurssimuutosten myötä vajaat 4 mrd. euroa. Alkuvuodesta poiketen syyskuussa 2017 rahastoista […]

Posted in Rahastot, Suomen Pankki | Comments Off on SUOMEN PANKKI: SIJOITUSRAHASTOT JATKOIVAT KASVUAAN VUODEN KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ

FRONT AVAA UUDENTYYPPISEN SIGNAL -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON

Front Varainhoito Oy avaa nyt kesäkuussa 2016 Front Signal Erikoissijoitusrahaston. Signal Erikoissijoitusrahaston vastuullisena salkunhoitajana on aloittanut DI Miikka Veikkola, 45 v. Hän on aikaisemmin toiminut mm. Fortumilla ja sähköpörssissä salkunhoidossa, riskienhallinnassa, tradingissä sekä myynti- ja kehitystehtävissä. Signal Erikoissijoitusrahasto edustaa Suomessa kokonaan uudentyyppistä rahastosijoitusmallia, joka perustuu kvantitatiiviseen (eli etukäteen määriteltyyn matemaattiseen) analyysiin, mutta jonka toteutus on poikkeuksellisen […]

Posted in Rahastot | Comments Off on FRONT AVAA UUDENTYYPPISEN SIGNAL -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON

MTV ja NFT Ventures perustavat rahaston

NFT Ventures ja MTV aloittavat yhteistyön, jonka tarkoituksena on edistää suomalaisten startup-yritysten toimintaa pankkisektorilla. Perustettava NFT-rahasto tarjoaa startupeille valtakunnallista medianäkyvyyttä osakkeita vastaan. NFT-rahaston tarkoitus on sijoittaa yrityksiin, jotka ovat pankkitoimialan muutoksen eturintamassa. Tämä merkitsee sitä, että rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka täydentävät pankkitoimialan nykyisiä palveluita ja tuovat muuttuvalle markkinalle innovaatioita. – Meidän näkemyksemme mukaan pankkiala tulee […]

Posted in Rahastot | Comments Off on MTV ja NFT Ventures perustavat rahaston

Valtion Eläkerahaston sijoitustuotto 1,1 prosenttia

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto 1.1. – 30.9.2015 väliseltä ajalta oli 1,1 pro­sent­tia. Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 17,4 miljardia euroa (17,6 miljardia euroa 31.12.2014). VERin kymmenen vuoden keskimääräinen koko vuoden tuotto on 4,4 ja viiden vuoden 5,3 prosenttia. Syyskuun lopussa VERin sijoituksista oli korkosijoituksia 50,8 prosenttia, osakesijoituksia 41,7 pro­senttia ja muita sijoituksia 7,5 prosenttia. […]

Posted in Rahastot | Comments Off on Valtion Eläkerahaston sijoitustuotto 1,1 prosenttia

PK-yrityksiin sijoittava Juuri Rahasto I Ky on ylittänyt tavoitekokonsa

Juuri Rahasto I Ky:n sijoittajapohja on jälleen laajentunut ja uuden sijoittajan myötä rahaston sijoitussitoumusten yhteismäärä on noussut 81,5 miljoonaan euroon. Rahaston sijoittajia ovat kotimaiset institutionaaliset sijoittajat sekä hallinnointiyhtiön avainhenkilöt. Tavoitekoon saavuttamisen jälkeen rahastoon ei haeta uusia sijoittajia. Tavoitekoon saavuttaminen mahdollistaa Juuri Rahaston strategian täysipainoisen toteuttamisen sekä riittävät resurssit kohdeyhtiöiden kehittämiseen ja rahoittamiseen. ”Rahasto aloitti toimintansa […]

Posted in Rahastot | Comments Off on PK-yrityksiin sijoittava Juuri Rahasto I Ky on ylittänyt tavoitekokonsa

Osakerahastoihin uusia sijoituksia 240 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin syyskuussa nettomääräisesti 117 miljoonaa euroa. Rahastopääomien yhteenlaskettu arvo laski 94,2 miljardista eurosta 92,6 miljardiin euroon. Lasku perustuu kehnoon markkinakehitykseen. Osakerahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa 240 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastot keräsivät 53 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoiset rahastot 56 miljoonaa euroa. Sen sijaan lyhyen koron rahastoista lunastettiin 184 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 48 […]

Posted in Rahastot | Comments Off on Osakerahastoihin uusia sijoituksia 240 miljoonaa euroa

HOK-Elanto palkitsee omistajansa 65 euron rahastokorotuksella

HOK-Elannon hallintoneuvosto ehdottaa edustajistolle, että osuuskaupan omistajia palkittaisiin nostamalla osuusmaksu rahastokorotuksella nykyisestä 35 eurosta 100 euroon. Tämä merkitsee nykyisen asiakasomistajan sijoituksen arvon nousua lähes kolminkertaiseksi ilman, että hänen tarvitsee sitä itse maksaa. HOK-Elannon edustajisto käsittelee sääntömuutosta ylimääräisessä kokouksessaan 13. lokakuuta. Helsingin Osuuskauppa Elanto on Suomen laajimmin omistettu yritys, jolla on pääkaupunkiseudulla 600 000 asiakasomistajaa. He pääsevät […]

Posted in Rahastot | Comments Off on HOK-Elanto palkitsee omistajansa 65 euron rahastokorotuksella

Säästöpankkiryhmä: ​Rahastot vetävät turbulenssissakin

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma oli elokuussa Finanssialan keskusliiton tiedotteen mukaan 94,2 miljardia euroa. Pääoma laski edelliskuukauteen verrattuna 4,5 miljardilla eurolla, mutta pysyi edelleen historiallisesta katsottuna korkealla tasolla. Säästöpankkien rahastot kiinnostivat asiakkaita elokuun markkinaturbulenssissakin. Pääomien lasku johtui lähinnä elokuun kurssilaskusta. Suomalaiset rahastosäästäjät olivat kuitenkin aktiivisia, sillä osakerahastojen nettomerkinnät olivat Suomessa 196 miljoonaa positiiviset. Myös yhdistelmärahastojen nettomerkinnät […]

Posted in Rahastot | Comments Off on Säästöpankkiryhmä: ​Rahastot vetävät turbulenssissakin