Pankkitoiminta

Aktia jatkaa uudistumistaan, käy yhteistoimintaneuvottelut ja päivittää vuoden 2017 näkymiä

Aktia Pankki Oyj jatkaa uudistumistaan, jonka tavoitteena on luoda pohja Aktian tulevaisuuden toiminnalle ja palvella asiakkaita entistä paremmin. Yhteistoimintaneuvottelut käydään henkilöstön kanssa Aktia Pankki Oyj:ssä ja Aktia Henkivakuutus Oy:ssä tuotannollisin ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvin perustein. – Toimintamme perusta on hyvässä kunnossa – samalla suuntaamme katseemme tulevaisuuteen muuttuvassa toimintaympäristössä. Digitalisaatio luo toimialallemme uusia mahdollisuuksia kehittää asiakkaiden […]

Posted in Pankkitoiminta | Comments Off on Aktia jatkaa uudistumistaan, käy yhteistoimintaneuvottelut ja päivittää vuoden 2017 näkymiä

Kansallinen Mikä pankeissa pännii -tutkimus selvitti: Suomalaispankkien kolme kuolemansyntiä ovat kasvottomuus, ahneus ja arroganssi

Nooa Säästöpankin teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset kokevat olevansa pankkien armoilla ilman aitoa mahdollisuutta vaikuttaa omiin asioihinsa. Pankkien nähdään ajavan omaa etuaan ja asiakas joutuu joustamaan liikaa. Erityisen pettyneitä pankkeihin ovat pääkaupunkiseudun asukkaat. Historian ensimmäinen kansallinen Mikä pankeissa pännii -tutkimus kertoo karua kieltä suomalaisten suhtautumisesta pankkeihin. 86 prosenttia suomalaisista kokee, että pankkipalvelu on pääasiassa rahastusta. 79 prosenttia suomalaisista on sitä […]

Posted in Pankkitoiminta | Comments Off on Kansallinen Mikä pankeissa pännii -tutkimus selvitti: Suomalaispankkien kolme kuolemansyntiä ovat kasvottomuus, ahneus ja arroganssi

Pankkibarometri: Pankinjohtajien odotukset yritysten luotonkysynnästä vahvistuneet

Pankinjohtajat arvioivat yritysten investointeja varten otettavien luottojen kysynnän jatkuvan vilkkaampana kuin vuotta aiemmin, selviää Finanssialan Keskusliiton tuoreesta Pankkibarometrista. Keskeisimmistä rahoitusmuodoista etenkin pankkiluottojen ja markkinoilta hankittavan rahoituksen käytön uskotaan kasvavan. Barometrikyselyssä pankinjohtajat arvioivat yritysten luotonkysynnän vilkastuneen hieman vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. Lisäksi yritysten luotonkysynnän odotetaan jatkuvan viime vuotta vahvempana vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Arvioiden mukaan luottojen […]

Posted in Pankkitoiminta | Comments Off on Pankkibarometri: Pankinjohtajien odotukset yritysten luotonkysynnästä vahvistuneet

Suomalaiset suuryritykset valitsivat Danske Bankin jälleen parhaaksi pankiksi – Haastavassa toimintaympäristössä strategisen kumppanuuden merkitys korostuu

Suomalaiset suuryritykset vaativat pankkikumppaneiltaan entistä strategisempaa neuvonantoa ja vahvempaa ymmärrystä yrityksen tavoitteista. Yritykset ovat valinneet Danske Bankin Suomen parhaaksi suuryrityksiä palvelevaksi pankiksi jo neljättä kertaa peräkkäin. Tulokset käyvät ilmi vuotuisesta Prospera-tutkimuksesta, jossa tarkastellaan suuryritysten käsityksiä eri pankkien palveluista. TNS Sifo Prosperan toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 53 suomalaista suuryritystä. Tutkimuksessa yritykset arvioivat pankkeja 12 eri kriteerillä. […]

Posted in Pankkitoiminta | Comments Off on Suomalaiset suuryritykset valitsivat Danske Bankin jälleen parhaaksi pankiksi – Haastavassa toimintaympäristössä strategisen kumppanuuden merkitys korostuu

OP suunnittelee uudistavansa nykyistä kehittämisorganisaatiota ja kehittämisen toimintamallia

OP aikoo strategiansa mukaisesti panostaa tulevien viiden vuoden aikana yli 2 miljardia euroa kehittämiseen. Strategian toteuttamiseksi ryhmä suunnittelee uudistavansa kehittämisen toimintamalleja ja organisaatioita. OP suunnittelee yhdistävänsä nykyisen tuote- ja palvelukehityksen, teknologiapalvelut sekä tieto- ja analysointipalvelut uudenlaiseksi ketteräksi kehitysorganisaatioksi. Sen tavoitteena on tuottaa asiakkaille uudenlaisia tuote- ja palvelukokonaisuuksia. Suunnitelluilla muutoksilla parannetaan kehittämisen laatua, nopeutta ja läpinäkyvyyttä […]

Posted in Pankkitoiminta | Comments Off on OP suunnittelee uudistavansa nykyistä kehittämisorganisaatiota ja kehittämisen toimintamallia

Tutkimus: Pohjoismaiden pankit tippuneet kehityksen kelkasta

TCS tutki pohjoismaisten pankkien kykyä reagoida ongelmatilanteisiin Vertailu osoitti, että kansainväliset pankit ja fintech-toimijat ovat selvästi suomalaisia ketterämpiä ja pidemmällä digitalisaatiossa Suomalaiset pankit ovat Pohjoismaiden hitaimpia maksuprosessien tarkistajia IT-palvelutalo Tata Consultancy Servicesin vertailututkimus Pohjoismaiden pankkien maksuprosesseista osoittaa, että kansainväliset kilpailijat ja ketterät fintech-toimijat voivat vallata alaa Pohjolassa. Pohjoismaiden pankit ovat keskimääräistä heikompia muun muassa maksuprosessien […]

Posted in Pankkitoiminta | Comments Off on Tutkimus: Pohjoismaiden pankit tippuneet kehityksen kelkasta

Eurooppalaispankkien stressitesti: Danske Bank -konserni ylitti selvästi stressitestin vaatimukset

Danske Bank -konserni on ollut 50 muun eurooppalaispankin tavoin osallisena EU:n laajuisessa Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) keväällä 2016 suorittamassa stressitestissä. Testien tavoitteena oli arvioida Euroopan pankkisektorin kestävyyttä sekä yksittäisten pankkien kykyä selviytyä tappioista erilaisissa taloudellisissa skenaarioissa. Danske Bank -konsernin osalta tulokset osoittavat, että pankki ylittää pääomavaatimukset selvästi. Stressitesti tehtiin 31.12.2015 taloudellisten tunnuslukujen ja riskiarvioiden pohjalta, ja […]

Posted in Pankkitoiminta | Comments Off on Eurooppalaispankkien stressitesti: Danske Bank -konserni ylitti selvästi stressitestin vaatimukset

OP Ryhmän vakavaraisuus säilyi vahvana Euroopan pankkiviranomaisen toteuttamassa stressitestissä

OP Ryhmän vakavaraisuus säilyi vahvana Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) yhdessä pankkivalvojien kanssa toteuttamassa stressitestissä. Testi mittaa EU:n laajuisesti pankkien vakavaraisuuden kehitystä stressiskenaarioissa. Tulosten perusteella OP Ryhmän vakavaraisuus ylittää kirkkaasti viranomaisten asettamat vähimmäistasot myös hyvin epäsuotuisan skenaarion toimintaympäristössä. -Stressitestin tulokset osoittivat yksiselitteisesti jälleen, että OP Ryhmä on perustaltaan vahva. Olemme turvallinen kumppani asiakkaillemme. Toimintakykymme säilyy vahvan vakavaraisuutemme […]

Posted in Pankkitoiminta | Comments Off on OP Ryhmän vakavaraisuus säilyi vahvana Euroopan pankkiviranomaisen toteuttamassa stressitestissä

EBA:n stressitesti: Nordean asema on vahva

Euroopan pankkiviranomainen (European Banking Authority, EBA) on toteuttanut EU:n laajuisen pankkien stressitestin, jonka kohteena oli myös Nordea. Testi suoritettiin yhteistyössä muun muassa Ruotsin Finanssivalvonnan sekä Euroopan komission ja Euroopan järjestelmäriskikomitean (European Systemic Risk Board, ESRB) kanssa.   EBA:n pankkien stressitestin 29. heinäkuuta julkistetut tulokset vahvistivat, että Nordean pääomarakenne ja liiketoimintamalli ovat vahvat. Testi toteutettiin EU:n laajuisena […]

Posted in Pankkitoiminta | Comments Off on EBA:n stressitesti: Nordean asema on vahva

Danske Bank ja Invesdor yhteistyöhön pk-yritysten joukkorahoituksessa

Danske Bank tarjoaa ensimmäisenä Suomessa toimivana pankkina yritysasiakkailleen tukea joukkorahoituksen hyödyntämiseen. Euroopan laajuisesti joukkorahoituspalveluita tarjoavan Invesdorin kanssa solmittu Suomen markkinaa koskeva yhteistyösopimus mahdollistaa alku- ja kasvuvaiheen pk-yrityksille aiempaa paremman tilaisuuden tarkastella myös joukkorahoituksen mahdollisuuksia yhtenä vaihtoehtonaan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnassa. Uusi palvelu on tarjolla asiakkaille ja ensimmäiset hankkeet ovat jo arvioitavina. Yritysten joukkorahoitus, crowdfunding, […]

Posted in Pankkitoiminta | Comments Off on Danske Bank ja Invesdor yhteistyöhön pk-yritysten joukkorahoituksessa