Verohallinto

Verotulojen kehitys: tammi-kesäkuussa 2018 Verohallinto keräsi 35 462 miljoonaa euroa

Verohallinnon tammi-kesäkuussa 2018 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 35 462 miljoonaa euroa. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot. Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-kesäkuussa yhteensä 16 915 miljoonaa, joka oli 411 miljoonaa (+2,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 14 444 miljoonaa ja niiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 190 miljoonaa […]

Posted in Verohallinto | Comments Off on Verotulojen kehitys: tammi-kesäkuussa 2018 Verohallinto keräsi 35 462 miljoonaa euroa

Verohallinto valvoo tehostetusti ennakonpidätyspetoksia

Verohallinto on havainnut vuosi-ilmoitusten valvonnan yhteydessä merkittäviä perusteettomia tulojen lisäyksiä ja niistä johtuvia aiheettomia veronpalautuksia.  Verotarkastusten yhteydessä on havaittu ilmiö, jossa yritykset ilmoittavat vuosi-ilmoituksilla työntekijöilleen huomattavia tuloja. Tuloista oli pidätetty ylisuuria ennakonpidätyksiä. Tämän seurauksena työntekijöille on tulossa merkittäviä veronpalautuksia. Kaikissa tapauksissa kyse ei ole todellisesta työskentelystä. Toiminnalle on tyypillistä, että yritys ja työntekijät ovat yhteistyössä. […]

Posted in Verohallinto, Verotus | Comments Off on Verohallinto valvoo tehostetusti ennakonpidätyspetoksia

Viranomaisyhteistyöllä tuloksia – talousrikosilmoitusten määrä kasvoi uuteen ennätykseensä

Tämä käy ilmi uusimmasta Harmaan talouden valvontatilastoja 2016 -julkaisusta. Julkaisussa todetaan, että eri valvontaviranomaisten valvontatuloksien saavuttamisen edellytyksenä on toimiva viranomaisyhteistyö.  Muun muassa konkurssiasiamies, Työttömyysvakuutusrahasto, Eläketurvakeskus, Valviran ja aluehallintoviraston alkoholihallinto sekä aluehallintovirastojen tilaajavastuuvalvonta ja ulkomaalaisten työntekijöiden valvonta kertovat toimenpiteiden kohdistamisen tuottavan tulosta yhteistyötä tehden. – Suomen malli harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa perustuu tiiviiseen viranomaisyhteistyöhön. Yhteistyön […]

Posted in Verohallinto | Comments Off on Viranomaisyhteistyöllä tuloksia – talousrikosilmoitusten määrä kasvoi uuteen ennätykseensä

Veropetosten torjunta: 75% kansalaisista haluaa EU:lta enemmän toimia

Panaman papereiden ja LuxLeaks-tietovuotojen myötä verotuksen oikeudenmukaisuus on noussut ajankohtaiseksi, ja 75 % huhtikuussa julkaistun Eurobarometri-kyselyn vastaajista toivoikin EU:lta nykyistä aktiivisempaa toimintaa veropetosten torjumiseksi. Talous- ja finanssikriisin alusta lähtien verotuksen oikeudenmukaistaminen on ollut korkealla parlamentin asialistalla: mepit ovat pyrkineet parantamaan läpinäkyvyyttä ja lopettamaan epäreilut verokäytännöt.LuxLeaks– ja Panaman paperit -vuodot korostivat toimien tärkeyttä entisestään.  Eurobarometri-kyselyn vastaajista 75 […]

Posted in Verohallinto | Comments Off on Veropetosten torjunta: 75% kansalaisista haluaa EU:lta enemmän toimia

Nyt liikkeen- ja ammatinharjoittaja voi tehdä kaikki veroilmoituksensa verkossa

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat voivat korjata esitäytetyn veroilmoituksen, jättää elinkeinotoiminnan ilmoituksen ja tarkistaa kiinteistöverotuksen tiedot nyt helposti verkossa. Esitäytettyjä veroilmoituksia postitetaan parhaillaan liikkeen- ja ammatinharjoittajille ja heidän puolisoilleen. Korjaukset veroilmoitukseen on helpoin tehdä Veroilmoitus verkossa -palvelussa. Ensimmäisen kerran veroilmoituksen voi täydentää suoraan myös englanninkielisessä palvelussa. Korjaukset täytyy tehdä 4.4. mennessä. Jos korjattavaa ei ole tai korjaukset […]

Posted in Verohallinto | Comments Off on Nyt liikkeen- ja ammatinharjoittaja voi tehdä kaikki veroilmoituksensa verkossa

:VEROHALLINTO: Arvonlisäverottoman toiminnan raja nousee 8 500 eurosta 10 000 euroon

Arvonlisäverotuksessa sovellettavan vähäisen liiketoiminnan euromääräiset rajat nousevat vuodenvaihteessa. Arvonlisäverottoman toiminnan raja nousee 8 500 eurosta 10 000 euroon ja veronhuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon yläraja 22 500 eurosta 30 000 euroon. Yrittäjä tai yritys joutuu ensi vuoden alusta maksamaan arvonlisäveroa, jos tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa. Jos liikevaihto jää 10 000 euron ja 30 000 euron välille, […]

Posted in Verohallinto | Comments Off on :VEROHALLINTO: Arvonlisäverottoman toiminnan raja nousee 8 500 eurosta 10 000 euroon

Yhteisöjen sähköinen veroilmoittaminen edelleen reippaassa kasvussa

Tuloveroilmoituksia lähetetään aikaisempaa enemmän sähköisesti. Muita ilmoittamiskanavia useammin se tehdään Verohallinnon Yhteisöjen veroilmoituspalvelussa. Paperilomakkeilla asioi enää vajaa neljännes. Kevään mittaan Verohallinto on kannustanut yhteisöasiakkaita antamaan veroilmoituksen sähköisesti. Huhtikuun loppuun mennessä osake- ja kiinteistöosakeyhtiöistä peräti 76 prosenttia antoi tuloveroilmoituksen sähköisesti verkkolomakkeella tai tiedostona. Viime vuonna samaan aikaan sen teki 64 prosenttia. Suosiotaan on kasvattanut erityisesti Yhteisöjen […]

Tags: , , , , , ,

Posted in Verohallinto, Verotus | Comments Off on Yhteisöjen sähköinen veroilmoittaminen edelleen reippaassa kasvussa

Verohallinto: Verotulot kasvoivat vuonna 2014

Yhteiskunnalle tilitettiin yhteensä 54 miljardia euroa verotuloja vuonna 2014, kertoo Verohallinnon uusi vuosikertomus. Vuonna 2014 Verohallinnon keräämien verojen bruttokertymät olivat yhteensä 68,5 miljardia euroa, josta palautuksina maksettiin takaisin noin 14 miljardia euroa. Henkilöasiakkaiden tuloveron määrä nousi taantumasta huolimatta. Henkilöasiakkaiden tuloveron bruttokertymä ylsi 31,3 miljardiin euroon kasvaen edellisvuodesta 1,2 miljardia euroa (+3,9 %). Henkilöasiakkaiden tulovero sekä […]

Posted in Verohallinto | Comments Off on Verohallinto: Verotulot kasvoivat vuonna 2014

Tarkastusiskut työmailla paljastivat – pienet rakennusalan yritykset valmistautumattomia uuteen lainsäädäntöön

Pienistä ja keskisuurista rakennusalan yrityksistä yli 60 prosenttia on yhä valmistautumattomia harmaan talouden torjuntaan tarkoitettuun uuteen rakennusalan ilmoitusmenettelyyn. Laki urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisvelvollisuudesta tulee voimaan 1.7.2014. Verohallinnon verotarkastajat tekivät maaliskuussa viikolla 10 valtakunnallisen valvontaiskun rakennustyömaille. Iskussa tarkastettiin 129 työmaata. Työmaiden toteuttajat olivat pääsääntöisesti pieniä ja keskisuuria rakennusalan yrityksiä. Rakennusalan harmaata taloutta vastaan suunnatut iskut tehtiin […]

Posted in Verohallinto | Comments Off on Tarkastusiskut työmailla paljastivat – pienet rakennusalan yritykset valmistautumattomia uuteen lainsäädäntöön

Verottaja: Naisilla pienet tulot, miehillä suuret verot

Naisten veronalaiset tulot jäivät vuonna 2012 edelleen selvästi miesten tuloja pienemmiksi, kertoo Verohallinto. Miehet sen sijaan maksoivat tuntuvasti enemmän veroja. Naisten osuus veronalaisista tuloista oli 44 prosenttia ja miesten 56 prosenttia. Maksetuista veroista miesten osuus oli 61 prosenttia ja naisten 39 prosenttia. Suurin ero miesten ja naisten välillä oli osinkotuloissa ja pienin eläketuloissa. Verohallinnon tilastoja: […]

Posted in Verohallinto, Verotus | Comments Off on Verottaja: Naisilla pienet tulot, miehillä suuret verot