Verohallinto

Veropetosten torjunta: 75% kansalaisista haluaa EU:lta enemmän toimia

Panaman papereiden ja LuxLeaks-tietovuotojen myötä verotuksen oikeudenmukaisuus on noussut ajankohtaiseksi, ja 75 % huhtikuussa julkaistun Eurobarometri-kyselyn vastaajista toivoikin EU:lta nykyistä aktiivisempaa toimintaa veropetosten torjumiseksi. Talous- ja finanssikriisin alusta lähtien verotuksen oikeudenmukaistaminen on ollut korkealla parlamentin asialistalla: mepit ovat pyrkineet parantamaan läpinäkyvyyttä ja lopettamaan epäreilut verokäytännöt.LuxLeaks– ja Panaman paperit -vuodot korostivat toimien tärkeyttä entisestään.  Eurobarometri-kyselyn vastaajista 75 […]

Posted in Verohallinto | Comments Off on Veropetosten torjunta: 75% kansalaisista haluaa EU:lta enemmän toimia

Nyt liikkeen- ja ammatinharjoittaja voi tehdä kaikki veroilmoituksensa verkossa

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat voivat korjata esitäytetyn veroilmoituksen, jättää elinkeinotoiminnan ilmoituksen ja tarkistaa kiinteistöverotuksen tiedot nyt helposti verkossa. Esitäytettyjä veroilmoituksia postitetaan parhaillaan liikkeen- ja ammatinharjoittajille ja heidän puolisoilleen. Korjaukset veroilmoitukseen on helpoin tehdä Veroilmoitus verkossa -palvelussa. Ensimmäisen kerran veroilmoituksen voi täydentää suoraan myös englanninkielisessä palvelussa. Korjaukset täytyy tehdä 4.4. mennessä. Jos korjattavaa ei ole tai korjaukset […]

Posted in Verohallinto | Comments Off on Nyt liikkeen- ja ammatinharjoittaja voi tehdä kaikki veroilmoituksensa verkossa

:VEROHALLINTO: Arvonlisäverottoman toiminnan raja nousee 8 500 eurosta 10 000 euroon

Arvonlisäverotuksessa sovellettavan vähäisen liiketoiminnan euromääräiset rajat nousevat vuodenvaihteessa. Arvonlisäverottoman toiminnan raja nousee 8 500 eurosta 10 000 euroon ja veronhuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon yläraja 22 500 eurosta 30 000 euroon. Yrittäjä tai yritys joutuu ensi vuoden alusta maksamaan arvonlisäveroa, jos tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa. Jos liikevaihto jää 10 000 euron ja 30 000 euron välille, […]

Posted in Verohallinto | Comments Off on :VEROHALLINTO: Arvonlisäverottoman toiminnan raja nousee 8 500 eurosta 10 000 euroon

Yhteisöjen sähköinen veroilmoittaminen edelleen reippaassa kasvussa

Tuloveroilmoituksia lähetetään aikaisempaa enemmän sähköisesti. Muita ilmoittamiskanavia useammin se tehdään Verohallinnon Yhteisöjen veroilmoituspalvelussa. Paperilomakkeilla asioi enää vajaa neljännes. Kevään mittaan Verohallinto on kannustanut yhteisöasiakkaita antamaan veroilmoituksen sähköisesti. Huhtikuun loppuun mennessä osake- ja kiinteistöosakeyhtiöistä peräti 76 prosenttia antoi tuloveroilmoituksen sähköisesti verkkolomakkeella tai tiedostona. Viime vuonna samaan aikaan sen teki 64 prosenttia. Suosiotaan on kasvattanut erityisesti Yhteisöjen […]

Tags: , , , , , ,

Posted in Verohallinto, Verotus | Comments Off on Yhteisöjen sähköinen veroilmoittaminen edelleen reippaassa kasvussa

Verohallinto: Verotulot kasvoivat vuonna 2014

Yhteiskunnalle tilitettiin yhteensä 54 miljardia euroa verotuloja vuonna 2014, kertoo Verohallinnon uusi vuosikertomus. Vuonna 2014 Verohallinnon keräämien verojen bruttokertymät olivat yhteensä 68,5 miljardia euroa, josta palautuksina maksettiin takaisin noin 14 miljardia euroa. Henkilöasiakkaiden tuloveron määrä nousi taantumasta huolimatta. Henkilöasiakkaiden tuloveron bruttokertymä ylsi 31,3 miljardiin euroon kasvaen edellisvuodesta 1,2 miljardia euroa (+3,9 %). Henkilöasiakkaiden tulovero sekä […]

Posted in Verohallinto | Comments Off on Verohallinto: Verotulot kasvoivat vuonna 2014

Tarkastusiskut työmailla paljastivat – pienet rakennusalan yritykset valmistautumattomia uuteen lainsäädäntöön

Pienistä ja keskisuurista rakennusalan yrityksistä yli 60 prosenttia on yhä valmistautumattomia harmaan talouden torjuntaan tarkoitettuun uuteen rakennusalan ilmoitusmenettelyyn. Laki urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisvelvollisuudesta tulee voimaan 1.7.2014. Verohallinnon verotarkastajat tekivät maaliskuussa viikolla 10 valtakunnallisen valvontaiskun rakennustyömaille. Iskussa tarkastettiin 129 työmaata. Työmaiden toteuttajat olivat pääsääntöisesti pieniä ja keskisuuria rakennusalan yrityksiä. Rakennusalan harmaata taloutta vastaan suunnatut iskut tehtiin […]

Posted in Verohallinto | Comments Off on Tarkastusiskut työmailla paljastivat – pienet rakennusalan yritykset valmistautumattomia uuteen lainsäädäntöön

Verottaja: Naisilla pienet tulot, miehillä suuret verot

Naisten veronalaiset tulot jäivät vuonna 2012 edelleen selvästi miesten tuloja pienemmiksi, kertoo Verohallinto. Miehet sen sijaan maksoivat tuntuvasti enemmän veroja. Naisten osuus veronalaisista tuloista oli 44 prosenttia ja miesten 56 prosenttia. Maksetuista veroista miesten osuus oli 61 prosenttia ja naisten 39 prosenttia. Suurin ero miesten ja naisten välillä oli osinkotuloissa ja pienin eläketuloissa. Verohallinnon tilastoja: […]

Posted in Verohallinto, Verotus | Comments Off on Verottaja: Naisilla pienet tulot, miehillä suuret verot

Verohallinto: Pankkiveron kertymä jäi odotettua pienemmäksi

Pankkiveroa kertyi verovuonna 2013 yhteensä 133,4 miljoonaa euroa. Veron tuottotavoite oli 170 miljoonaa euroa vuodessa (HE 167/2012), joten tavoitteesta jäätiin noin 37 mil-joonaa euroa. Laki väliaikaisesta pankkiverosta astui voimaan 1.1.2013. Sen mukaan suomalaiset talletus-pankit maksavat vuosina 2013-2015 väliaikaista pankkiveroa. Verovelvollisten talletuspankkien määrä on 279. Veron perusteena on Finanssivalvonnalle ilmoitettavien, pankkien vakavaraisuusvalvonnassa käytettävien riskipainotettujen erien määrä […]

Posted in Verohallinto | Comments Off on Verohallinto: Pankkiveron kertymä jäi odotettua pienemmäksi

Verohallinto: Törkeät velallisen epärehellisyydet lisääntyivät lähes 44 prosenttia

Verohallinnon uusi julkaisu tarjoaa laajan katsauksen eri viranomaisten harmaata taloutta sivuaviin tilastoihin vuodelta 2012. Velallisen epärehellisyysrikoksissa velallinen pahentaa tahallaan maksukyvyttömyyttään ja näin vahingoittaa velkojan asemaa. Verohallinnon rikosilmoitustilastoissa törkeiden velallisen epärehellisyyksien osuus oli vuonna 2012 jopa 71 prosenttia kaikista velallisen epärehellisyystapauksista. Vuonna 2012 pantiin vireille 2 956 konkurssia, mikä on 0,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. […]

Posted in Verohallinto | Comments Off on Verohallinto: Törkeät velallisen epärehellisyydet lisääntyivät lähes 44 prosenttia

Verohallinto: Ajantasaista tietoa verotulojen kehityksestä

Verohallinto on ryhtynyt julkaisemaan Vero.fi:ssä kuukausittain tietoa yhteiskunnan käyttöön keräämistään verotuloista. Nyt ovat valmistuneet tiedot helmikuun 2013 nettokertymistä. Vero.fissä julkaistaan kuukausittain tilasto kertyneistä veroista (bruttokertymät), verojen palautuksista sekä niiden erotuksista (nettokertymät). Tilaston ohella julkaistaan myös sanallinen analyysi verotulojen kehityksestä. Nettokertymätilasto sisältää verojen kertymä- ja palautustiedot edelliseltä kuukaudelta sekä kumulatiiviset tiedot kalenterivuoden alusta alkaen. Vertailulukuina toimivat […]

Posted in Verohallinto | Comments Off on Verohallinto: Ajantasaista tietoa verotulojen kehityksestä

RAHAMAAILMA SOMESSA!!

YHTEYDENOTOT

Rahamaailma/Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
Sähköpostit:
rahamaailma (@)victoriamedia.fi
rahamaailma.talous(@)gmail.com
rahamaailma(@)yahoo.com

Categories