Tilastokeskus

Konkurssien määrä väheni tammi–elokuussa 15,1 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–elokuussa 2015 pantiin vireille 1 758 konkurssia, mikä on 312 konkurssia (15,1 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 7 423, mikä on 2 236 henkilöä (23,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Vireille pannut konkurssit tammi–elokuussa 2013–2015: Konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit […]

Posted in Konkurssit, Tilastokeskus | Comments Off on Konkurssien määrä väheni tammi–elokuussa 15,1 prosenttia

Bruttokansantuote väheni 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi 1) väheni tammi-maaliskuussa 0,1 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote kasvoi 0,0 prosenttia eli pysyi ennallaan. Bruttokansantuote, vuosineljänneksittäin viitevuoden 2010 hintoihin (mrd. euroa): Vuoden 2014 neljännen neljänneksen bruttokansantuotteen muutos tarkentui -0,1 prosenttiin edellisestä neljänneksestä (oli -0,2 %) ja 0,0 prosenttiin vuodentakaisesta (oli -0,2 %). Viennin […]

Posted in Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus | Comments Off on Bruttokansantuote väheni 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä

Suomalaiset yritykset ulkomailla: lähes 4800 tytäryhtiötä 125 maassa vuonna 2013

Tilastokeskuksen tietojen mukaan suomalaiset yritykset harjoittivat liiketoimintaa 4773 tytäryhtiöissä 125 maassa vuonna 2013. Henkilöstön määrällä mitattuna tytäryhtiötoiminta ulkomailla keskittyi Eurooppaan ja Aasiaan. Henkilöstöä oli ulkomailla yhteensä vajaat 528 000 henkilöä, joista vajaa kolmannes työskenteli EU 15 -maissa, vajaa neljännes Aasiassa ja Oseaniassa ja vajaa kuudennes EU 28 -maissa. Yksittäisistä maista eniten henkilöstöä oli Ruotsissa, Kiinassa, […]

Posted in Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla, Tilastokeskus | Comments Off on Suomalaiset yritykset ulkomailla: lähes 4800 tytäryhtiötä 125 maassa vuonna 2013

Konkurssien määrä väheni tammi-huhtikuussa 18,8 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-huhtikuussa 2015 pantiin vireille 905 konkurssia, mikä on 210 konkurssia (18,8 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 4 122, mikä on 992 henkilöä (19,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Vireille pannut konkurssit tammi-huhtikuussa 2011–2015: Konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. […]

Posted in Konkurssit, Tilastokeskus | Comments Off on Konkurssien määrä väheni tammi-huhtikuussa 18,8 prosenttia

Konkurssien määrä väheni neljänneksellä tammikuussa 2015

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammikuussa 2015 pantiin vireille 234 konkurssia, mikä on 81 konkurssia (25,7 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1 040, mikä on 833 henkilöä (44,5 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Vireille pannut konkurssit tammikuussa 2006–2014: Konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti […]

Posted in Konkurssit, Tilastokeskus | Comments Off on Konkurssien määrä väheni neljänneksellä tammikuussa 2015

Inflaatio laski joulukuussa 0,5 prosenttiin

Inflaatiota hidasti varsinkin bensiinin ja kevyen polttoöljyn halpeneminen. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli joulukuussa 0,5 prosenttia. Marraskuussa se oli 1,0 prosenttia. Inflaation hidastumisen aiheutti erityisesti bensiinin ja kevyen polttoöljyn halpeneminen. Vuoden 2014 keskimääräinen inflaatio oli 1,0 prosenttia. Suomen inflaatiomittarit, joulukuu 2014  Pisteluku  Vuosimuutos  Kuukausimuutos Kuluttajahintaindeksi 2010=100 109,0 0,5 % -0,1 % Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 910 Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 […]

Posted in Tilastokeskus | Comments Off on Inflaatio laski joulukuussa 0,5 prosenttiin

Palvelujen liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa 4,0 prosenttia vuoden takaisesta

Tilastokeskuksen mukaan palvelujen liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa 4,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuotta aiemmin samaan aikaan liikevaihdon muutos pysytteli nollassa. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja. Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008): Elo-lokakuussa liikevaihdon kehitys oli lähes kaikilla palvelualojen päätoimialoilla edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suotuisampaa. Ainoastaan muun palvelutoiminnan yrityksissä liikevaihdon kehitys oli edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa […]

Posted in Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus | Comments Off on Palvelujen liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa 4,0 prosenttia vuoden takaisesta

Vähittäiskaupan pikaennakko: myynti kasvoi lokakuussa 1,1 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen tuottaman kaupan pikaennakon mukaan vähittäiskaupan myynti kasvoi lokakuussa 1,1 prosenttia vuoden 2013 lokakuusta. Vähittäiskaupan myynnin määrä, josta hintojen vaikutus on poistettu, lisääntyi samana aikana 0,8 prosenttia. Päivittäistavarakaupassa myynti kohosi lokakuussa 3,8 prosenttia ja myynnin määräkin 2,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Vähittäiskaupan myynnin arvon ja määrän kehitys, lokakuu 2014, % (TOL 2008) Vuoden 2014 lokakuussa […]

Posted in Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus | Comments Off on Vähittäiskaupan pikaennakko: myynti kasvoi lokakuussa 1,1 prosenttia vuodentakaisesta

Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 0,3 prosenttia edellisvuoden lokakuusta

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat laskivat keskimäärin 0,3 prosenttia vuoden 2013 lokakuusta vuoden 2014 lokakuuhun. Kotimaahan myytyjen teollisuustavaroiden tuottajahinnat laskivat 1,0 prosenttia, kun taas vientitavaroiden tuottajahinnat nousivat 0,6 prosenttia. Tuottajahintaindeksi (THI) 2010=100, 2010:01–2014:10: Teollisuuden tuottajahintojen laskuun vaikutti erityisesti öljytuotteiden ja sähkön halpeneminen edellisen vuoden lokakuusta. Tuottajahintojen laskua hillitsi etenkin metallien jalostuksen kallistuminen. Vientihintaindeksi nousi vuodessa 0,3 […]

Posted in Tilastokeskus, Tuottajahintaindeksi | Comments Off on Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 0,3 prosenttia edellisvuoden lokakuusta

Konkurssien määrä väheni tammi-lokakuussa 7,1 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-lokakuussa 2014 pantiin vireille 2 510 konkurssia, mikä on 193 konkurssia (7,1 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 11 800, mikä on 2 041 henkilöä (14,8 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Vireille pannut konkurssit tammi-lokakuussa 2012–2014: Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi-lokakuussa kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 523 konkurssia, mikä on 25 konkurssia (5,0 prosenttia) enemmän kuin […]

Posted in Konkurssit, Tilastokeskus | Comments Off on Konkurssien määrä väheni tammi-lokakuussa 7,1 prosenttia edellisvuodesta