Patentti- ja rekisterihallitus

Patentti- ja rekisterihallitus: Varoitus harhaanjohtavista, laskunnäköisistä tavaramerkkien tarjouskirjeistä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kehottaa tavaramerkkiasiakkaitaan olemaan tarkkoja liikkeellä olevien laskunnäköisten tarjouskirjeiden suhteen. PRH on saa säännöllisesti yhteydenottoja asiakkailtaan, jotka hämmästelevät saamiaan kirjeitä. Kirjeissä viitataan aitoihin tavaramerkkien rekisteri- tai hakemusnumeroihin ja kehotetaan maksamaan esim. rekisteröinti- tai uudistamismaksu. Useat asiakkaat ovat erehtyneet luulemaan, että kirjeen lähettäjä on PRH tai Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto EUIPO.  PRH kehottaa […]

Posted in Patentti- ja rekisterihallitus | Comments Off on Patentti- ja rekisterihallitus: Varoitus harhaanjohtavista, laskunnäköisistä tavaramerkkien tarjouskirjeistä

Patentti- ja rekisterihallitus: 14 000 yritystä uhkaa poisto kaupparekisteristä

Kaupparekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa rekisteristä toimintansa lopettaneita yrityksiä. Poistouhan alla ovat kaikki ne elinkeinonharjoittajat, jotka eivät ole tehneet kaupparekisteri-ilmoitusta 10 vuoteen ja joilla ei ole yrityskiinnityksiä ja jotka ovat Verohallinnon mukaan toimimattomia. Poistomenettely ei koske asunto-osakeyhtiöitä. Poistomenettelyssä on mukana noin 14 000 yritystä. Lista poistouhan alla olevista yrityksistä on tämän sivun lopussa […]

Posted in Patentti- ja rekisterihallitus | Comments Off on Patentti- ja rekisterihallitus: 14 000 yritystä uhkaa poisto kaupparekisteristä

Patentti- ja rekisterihallitus: Varoitus harhaanjohtavista, laskunnäköisistä tavaramerkkien tarjouskirjeistä

PRH kehottaa tavaramerkkiasiakkaitaan olemaan tarkkoja liikkeellä olevien laskunnäköisten tarjouskirjeiden suhteen. PRH saa säännöllisesti yhteydenottoja asiakkailtaan, jotka hämmästelevät saamiaan kirjeitä. Kirjeissä viitataan aitoihin tavaramerkkien rekisteri- tai hakemusnumeroihin ja kehotetaan maksamaan esimerkiksi rekisteröinti- tai uudistamismaksu. Useat asiakkaat ovat erehtyneet luulemaan, että kirjeen lähettäjä on PRH tai Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto EUIPO. PRH kehottaa erityiseen huolellisuuteen sellaisten kirjeiden […]

Posted in Patentti- ja rekisterihallitus | Comments Off on Patentti- ja rekisterihallitus: Varoitus harhaanjohtavista, laskunnäköisistä tavaramerkkien tarjouskirjeistä

Patentti- ja rekisterihallitus: Lakanneiden yritysten määrä ennätyksellisen suuri

Kaupparekisteriin merkittiin 37 936 elinkeinotoiminnan lopettanutta yritystä 1.8.2016–15.2.2017. Puoli vuotta aikaisemmin, 1.2.–31.7.2016, lopettaneita yrityksiä oli 7 324. Toimintansa päättäneiden yritysten suuri määrä loppuvuonna 2016 johtuu siitä, että Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poisti kaupparekisteristä viranomaismenettelyllä 28 680 toimimatonta yritystä elokuussa. Kuntakohtainen tilasto elinkeinotoiminnan lopettaneiden yritysten määrästä on liitetiedostona. Vuoden 2016 lopussa kaupparekisterissä oli yhteensä 605 981 […]

Posted in Patentti- ja rekisterihallitus | Comments Off on Patentti- ja rekisterihallitus: Lakanneiden yritysten määrä ennätyksellisen suuri

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH): Yrityspoistot kaupparekisteristä tehty

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut kaupparekisteristä 28 680 toimintansa lopettanutta yritystä. Poistetuista yrityksistä valtaosa oli yksityisiä elinkeinonharjoittajia. Rekisteristä poistettiin lisäksi useita tuhansia osakeyhtiöitä sekä avoimia ja kommandiittiyhtiöitä. Elokuun lopussa tehtyjen poistojen jälkeen kaupparekisterissä on 598 990 yritystä ja asunto-osakeyhtiötä. Poistomenettelystä julkaistiin huhtikuun alussa kuulutus, jossa kehotettiin poistouhan alla olleita 29 080 yritystä tekemään muutosilmoitus […]

Posted in Patentti- ja rekisterihallitus | Comments Off on Patentti- ja rekisterihallitus (PRH): Yrityspoistot kaupparekisteristä tehty

Tilintarkastusalan raportti: Pörssiyhtiöt, pankit ja vakuutusyhtiöt edelleen suurimpien tilintarkastusyhteisöjen asiakkaina

Pienet tilintarkastusyhteisöt ja yksittäiset tilintarkastajat tekevät Suomessa lukumääräisesti paljon tilintarkastuksia. Suurimmat tilintarkastusyhteisöt hallitsevat kuitenkin ns. PIE-yhteisöjen, eli yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen, tilintarkastuksen markkinoita. PIE-yhteisöjä ovat pörssiyhtiöt, luottolaitokset, vakuutusyhtiöt sekä eräät erityislainsäädännössä PIE-yhteisöiksi määritellyt yritykset. Vuonna 2015 tehdyistä 578 PIE-tarkastuksesta lähes 90 % oli neljän suurimman yhteisön, Deloitten, EY:n, KPMG:n ja PwC:n tekemiä. PIE-asiakkuuksista syntyneellä […]

Posted in Patentti- ja rekisterihallitus | Comments Off on Tilintarkastusalan raportti: Pörssiyhtiöt, pankit ja vakuutusyhtiöt edelleen suurimpien tilintarkastusyhteisöjen asiakkaina

Yhdistysrekisteri ajan tasalle – rekisteristä poisto uhkaa 40 000 yhdistystä

Yhdistysrekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa rekisteristä toimintansa lopettaneita yhdistyksiä. Poistouhan alla on noin 40 000 yhdistystä eri puolilta Suomea. Näiltä yhdistyksiltä ei ole tullut ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen. Mikäli poistomenettelyssä mukana oleva yhdistys jatkaa toimintaansa, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti PRH:lle 12.1.2017 mennessä. Ne yhdistykset, joilta ei kehotuksesta huolimatta saada ilmoitusta, poistetaan tammikuussa […]

Posted in Patentti- ja rekisterihallitus | Comments Off on Yhdistysrekisteri ajan tasalle – rekisteristä poisto uhkaa 40 000 yhdistystä

Puolet uusista säätiöistä perustettiin Uudellemaalle

Viime vuoden huhtikuun alusta tämän vuoden maaliskuun loppuun mennessä perustettiin Suomessa 30 uutta säätiötä, joista puolet Uudellemaalle. Muista maakunnista eniten säätiöitä perustettiin Pohjanmaalle (3 kpl). Kaksi uutta säätiötä saivat Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Pirkanmaan ja Etelä-Karjalan maakunnat. Ahvenanmaalle ja Päijät-Hämeeseen perustettiin kuhunkin yksi säätiö. Vilkkain säätiöiden perustamiskuukausi ajanjaksolla oli joulukuu, jolloin perustettiin kahdeksan uutta säätiötä. Taulukko: […]

Posted in Patentti- ja rekisterihallitus | Comments Off on Puolet uusista säätiöistä perustettiin Uudellemaalle

Vahvistettujen yrityskiinnitysten arvo nousussa alkuvuonna

Yrityskiinnitysrekisterissä vahvistettiin yrityskiinnityksiä 4,7 miljardin arvosta tammi-maaliskuussa 2016. Viime vuonna vastaavaan aikaan niitä vahvistettiin 3,6 miljardin arvosta eli yrityskiinnitysten arvo oli noussut selvästi suhteessa samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, samalla kuitenkin uusien vahvistettujen yrityskiinnitysten lukumäärä oli laskenut. Yrityskiinnityksellisten yritysten määrä silti nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kaikissa maakunnissa suhteessa vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen. Kaikkiaan viime vuonna vahvistettiin […]

Posted in Patentti- ja rekisterihallitus | Comments Off on Vahvistettujen yrityskiinnitysten arvo nousussa alkuvuonna

Lakiesitys: toimimattomat yhdistykset pois yhdistysrekisteristä

Eduskunta käsittelee parhaillaan yhdistyslain muuttamiseksi annettua hallituksen esitystä. Sen yhtenä tavoitteena on lisätä yhdistysrekisterin ajantasaisuutta. Lainmuutos tekisi mahdolliseksi toimimattomien yhdistysten poistamisen rekisteristä. Yhdistysrekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus. Lainmuutoksen jälkeen se voi poistaa rekisteristä ne yhdistykset, jotka eivät ole tehneet ilmoitusta yhdistysrekisteriin 20 vuoteen, ja kun ei ole muutakaan syytä olettaa yhdistyksen toiminnan jatkuvan. Yhdistysrekisterissä on […]

Posted in Patentti- ja rekisterihallitus | Comments Off on Lakiesitys: toimimattomat yhdistykset pois yhdistysrekisteristä