Investoinnit

UPM jatkaa strategista uudistumistaan investoimalla maailmanluokan sellutehtaaseen Uruguayssa

UPM on tänään tehnyt päätöksen uuden 2,1 miljoonan tonnin eukalyptussellutehtaan rakentamisesta Paso de los Torokseen kaupungin lähelle Uruguayn keskiosissa. 2,7 miljardin Yhdysvaltain dollarin (USD) investointi erittäin kilpailukykyiseen tehtaaseen lisää UPM:n sellukapasiteettia yli 50 %, mikä kasvattaa olennaisesti sekä selluliiketoiminnan kokoa että UPM:n tuloksentekokykyä tulevaisuudessa. Tehdasinvestoinnin lisäksi UPM investoi USD 350 miljoonaa satamatoimintoihin Montevideossa ja paikallisiin […]

Posted in Investoinnit | Comments Off on UPM jatkaa strategista uudistumistaan investoimalla maailmanluokan sellutehtaaseen Uruguayssa

Deere ja Joensuun Yrityskiinteistöt Oy investoivat 20 miljoonaa euroa metsäkoneiden valmistuksen kehittämiseen

Deere & Company on investoinut tällä vuosikymmenellä suomalaiseen metsäkoneliiketoimintaan yli 50 miljoonaa euroa. Uusin, tehtaan laajennusta ja kapasiteetin lisäystä koskeva investointi on John Deere Forestry Oy:n historian suurin yksittäinen investointi Joensuun tehtaaseen. Investoinnin toteutus aloitetaan kesällä 2019 ja se valmistuu v. 2021. Investoinnilla parannetaan ja laajennetaan Joensuun tehtaan kokoonpano- ja koeajotiloja sekä lisätään komponenttivalmistuksen kapasiteettia. […]

Posted in Investoinnit | Comments Off on Deere ja Joensuun Yrityskiinteistöt Oy investoivat 20 miljoonaa euroa metsäkoneiden valmistuksen kehittämiseen

Stora Enso muuntaa Oulun paperitehtaan pakkauskartonkitehtaaksi

Stora Enso on päättänyt investoida noin 350 miljoonaa euroa Oulun paperitehtaan muuntamiseen pakkauskartonkitehtaaksi. Investointi sisältää paperikone 7 tuotantosuunnan muutoksen korkealaatuista ensikuitupohjaista aaltopahvin pintakartonkia (kraftlaineria) valmistavaksi koneeksi sekä paperikone 6:n ja arkittamon sulkemisen. Tuotanto muunnetulla koneella käynnistyy suunnitelman mukaan vuoden 2020 loppuun mennessä. ”Oulun tehtaan tuotantosuunnan muutos auttaa Stora Ensoa vahvistamaan asemaansa kasvavilla pakkausmarkkinoilla. Se on myös merkittävä […]

Posted in Investoinnit | Comments Off on Stora Enso muuntaa Oulun paperitehtaan pakkauskartonkitehtaaksi

Suomi jätti komeasti jälkeensä muut Pohjoismaat – suorien ulkomaisten investointien määrä kasvoi 27 prosenttia

Jaakko Hirvola,toimitusjohtaja EY EY:n tuoreen selvityksen mukaan Suomi on edelleen Pohjoismaiden suosituin suorien ulkomaisten investointien kohdemaa. Positiivinen kehitys maamme eduksi on jatkunut jo viisi perättäistä vuotta, vaikka Ruotsi nappasikin 2016 Euroopan prosentuaalisesti komeimmat kasvuluvut. Suomessa toteutuneiden ulkomaisten investointien määrä kasvoi edellisvuoden aikana 27 prosenttia vuodesta 2015. Toimialoista houkuttelevimmat olivat ohjelmistoala sekä yritys- ja asiantuntijapalvelut. EY:n […]

Posted in Investoinnit | Comments Off on Suomi jätti komeasti jälkeensä muut Pohjoismaat – suorien ulkomaisten investointien määrä kasvoi 27 prosenttia

Uusien ulkomaalaisomisteisten yritysten määrä Suomeen kasvussa kolmatta vuotta peräkkäin

Kansainväliset suorat investoinnit (Foreign Direct Investments, FDI) Suomeen vuonna 2015 kasvoivat jälleen hieman edellisvuodesta. Finprossa toimivan Invest in Finlandin tilastoinnin mukaan Suomeen uusia ulkomaalaisomisteisia yrityksiä tuli 265, kun vuonna 2014 vastaava luku oli 229. Lisäksi jo Suomessa olevat ulkomaalaisomisteiset yritykset tekivät yli 230 laajentumis- ja jatkoinvestointipäätöstä liiketoimintaansa Suomessa. Merkittävimpiä Suomeen investoineita maita olivat Ruotsi, USA, […]

Posted in Investoinnit | Comments Off on Uusien ulkomaalaisomisteisten yritysten määrä Suomeen kasvussa kolmatta vuotta peräkkäin

PTT: Julkisten investointien rahoitusmuodolla ei vaikutusta finanssipolitiikan rajoitteisiin

Kiristyvä finanssipolitiikan säännöstö ja tiukka taloustilanne luovat haasteita julkisten investointien rahoitukselle. Pellervon taloustutkimuksen (PTT) tänään 21. tammikuuta julkistetun tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten julkiset investoinnit tulisi rahoittaa julkisen talouden tiukkenevissa rahoitusraameissa ottaen huomioon talouden eri suhdannevaiheet. Tutkimuksessa tarkasteltiin erilaisia investointien rahoitusratkaisuja ja niiden suhdetta talouspolitiikan säännöstöihin sekä valtion- että kuntatalouden näkökulmasta. Viime aikoina Suomessa on […]

Posted in Investoinnit | Comments Off on PTT: Julkisten investointien rahoitusmuodolla ei vaikutusta finanssipolitiikan rajoitteisiin

KEMIRA JATKAA INVESTOINTEJA KASVAVILLA VALKAISUKEMIKAALIMARKKINOILLA, OULUN TEHTAAN UUDEN TUOTANTOKAPASITEETIN KÄYTTÖÖNOTTO ON SUJUNUT HYVIN

Kemira ilmoitti vuonna 2014 tekevänsä mittavan investoinnin Oulun tehtaan kapasiteettiin hyödyntääkseen kasvumahdollisuuksia valkaisukemikaalien markkinoilla, joilla on kova kysyntä. Vetyperoksidin uuden tuotantoprosessin käynnistys tehtiin onnistuneesti vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä, ja koko lisäkapasiteetti on jo myyty.Valkaisukemikaalien tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi tehtävien investointien taustalla on kuitumarkkinoiden myönteinen kehitys ja sellutehtaiden kapasiteetti-investoinnit. Kemira on aloittanut Pohjoismaiden kapasiteetin lisäämiseen liittyvän teknisen esisuunnittelun. […]

Posted in Investoinnit | Comments Off on KEMIRA JATKAA INVESTOINTEJA KASVAVILLA VALKAISUKEMIKAALIMARKKINOILLA, OULUN TEHTAAN UUDEN TUOTANTOKAPASITEETIN KÄYTTÖÖNOTTO ON SUJUNUT HYVIN

Kemianteollisuus investoi noin miljardin vuodessa Suomeen

Kemianteollisuus investoi Suomeen vuositasolla noin miljardi euroa, se on säilyttänyt pääomatasonsa ja luonut näin edellytykset toiminnan kehittämiselle myös tulevaisuudessa. On tärkeä edistää sekä kotimaisten että ulkomaisten investointien toteutumista. Esimerkkejä kemianteollisuuden investoinneista vuonna 2015        Bayer Nordic, tuotanto 10 milj. + T&K 50 milj.        Borealis Polymers, Porvoon tuotanto 110 milj.*        Gasum, LNG suurin kohde, […]

Posted in Investoinnit | Comments Off on Kemianteollisuus investoi noin miljardin vuodessa Suomeen

Ulkomaiset investoinnit Suomeen vähenivät vuonna 2014

Eurooppa sai vuonna 2014 enemmän suoria ulkomaisia investointeja kuin koskaan aikaisemmin. Investointien määrä nousi 4 341 projektiin, ja ne synnyttivät 185 600 työpaikkaa eli 12 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Suomeen suunnattujen investointien määrä putosi kuitenkin yhdeksän prosenttia, ja niiden työllistävä vaikutus romahti kolmannekseen edellisestä vuodesta. EY:n vuosittaisen European Attractiveness Survey -raportin mukaan Eurooppaan tehtyjen […]

Posted in Investoinnit | Comments Off on Ulkomaiset investoinnit Suomeen vähenivät vuonna 2014

Skangass investoi Porin LNG-terminaaliin – Terminaalista LNG:tä asiakkaille jo vuonna 2016

Skangass teki investointipäätöksen ja rakentaa Porin Tahkoluotoon LNG-terminaalin sekä tehokkaan nesteytetyn maakaasun logistiikkaketjun. Luonnonkaasuyhtiö Gasumin tytäryhtiö Skangass on tehnyt investointipäätöksen Porin LNG-terminaalista. 30 000 kuution kokoinen terminaali valmistuu syksyllä 2016. Jotta tavoiteaikataulussa pysyttäisiin, on Skangass valinnut hankkeelle pääurakoitsijat sekä tavarantoimittajat. Hankkeen keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat Neste Jacobs Oy (suunnittelu-, hankinta-, toteutus- ja projektinjohtopalvelusopimus), KVL-Tekniikka Oy (aluerakennus ja paalutustyöt sekä FCC Industrial (varastosäiliö). […]

Posted in Investoinnit | Comments Off on Skangass investoi Porin LNG-terminaaliin – Terminaalista LNG:tä asiakkaille jo vuonna 2016