Deloitte

Suomella matkaa Euroopan veromyönteisimpiin maihin

Yritysten veroammattilaisilla Euroopassa on kasvava paine ymmärtää ja noudattaa lisääntyviä maakohtaisia raportointivaatimuksia. Verotukseen liittyvän valvonnan koetaan lisääntyneen Suomessa viimeisen vuoden aikana. Suurimpana huolenaiheenaan veroammattilaiset näkevät verolainsäädännön lukuisat muutokset, monitulkintaiset julkiset ohjeistukset ja pitkään kestävät verokiistat. Vientivetoinen Suomi menestyy vain, jos yritysten toimintaympäristö säilyy kilpailukykyisenä. Yritysten veroammattilaisten mielestä talouskasvua ja kilpailukykyä edistävät vakaa verolainsäädäntö ja yksinkertainen […]

Posted in Deloitte, Verotus | Comments Off on Suomella matkaa Euroopan veromyönteisimpiin maihin

Pääomasijoittajat huolissaan Suomen taloustilanteesta

Asiantuntijayritys Deloitte selvitti jälleen yhteistyössä Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n (FVCA) kanssa suomalaisten ja kansainvälisten pääomasijoittajien luottamusta ja tulevaisuuden näkymiä. Tutkimuksen tärkeimpiä havaintoja ovat: Suomalaisten sijoittajien luottamus listautumisanteihin ja kotimaahan sijoittamiseen on edelleen vahvaa Neljä viidestä kotimaisesta sijoittajasta näkee julkisen vallan tärkeimpänä tehtävänä uusien työpaikkojen luomisen – kansainväliset sijoittajat puolestaan peräänkuuluttavat verokannustimia ja verohyvityksiä pääomasijoitustoimintaan Pääomasijoittajia kiinnostaa […]

Posted in Deloitte | Comments Off on Pääomasijoittajat huolissaan Suomen taloustilanteesta

Talousjohtajakysely: suomalaiset optimistisia, Euroopassa nihkeämpää

Deloitten ja SEB:n teettämän talousjohtajakyselyn mukaan suomalaisten talousjohtajien optimismi on korkeimmillaan neljään vuoteen. Kyselyyn vastanneiden noin 1 300 eurooppalaisen talousjohtajan optimismi ei saavuta samaa tasoa. Suomalaisten optimismista huolimatta irtisanomisia on tiedossa vielä neljännekseen vastanneista yrityksistä. Suomalaisten talousjohtajien katseet ovat kääntyneet vahvasti länteen: parhaat kasvumahdollisuudet nähdään Pohjoismaissa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomalaiset talousjohtajat luottavat yrityksensä taloudellisen tilanteen […]

Posted in Deloitte, Uutiset | Comments Off on Talousjohtajakysely: suomalaiset optimistisia, Euroopassa nihkeämpää

Pian suomalaiset yritykset eivät enää maksa laskujaan itse

Vuodesta 2010 taloushallinnon ulkoistussopimusten määrä on kasvanut lähes 400 prosenttia Pohjoismaissa. Deloitten tekemän pohjoismaisen tutkimuksen mukaan yhä suurempi osa yrityksistä ulkoistaa taloushallintonsa. Ulkoistussopimusten määrä on lähes nelinkertaistunut viidessä vuodessa ja suuntaus näyttää jatkuvan. “Yritykset ulkoistavat taloushallinnon tehtäviään, kuten osto- ja myyntilaskutusta sekä kirjanpitoa yhä useammin. Nämä prosessit ovat jo osittain standardoituja, minkä vuoksi ne voidaan […]

Posted in Deloitte | Comments Off on Pian suomalaiset yritykset eivät enää maksa laskujaan itse

S-ryhmä ja Kesko maailman suurimpien vähittäiskauppojen joukossa

S-ryhmä ja Kesko ovat edelleen maailman 250 suurimman vähittäiskaupan yrityksen joukossa. S-ryhmä kasvattaa etumatkaansa Keskoon. Kesko on kuitenkin noussut maailman 10 suurimman monialaisen vähittäiskaupan yrityksen joukkoon. Verkkokauppa jatkaa vahvaa kasvuaan. Asiantuntijayritys Deloitte on listannut jälleen maailman 250 suurinta vähittäiskaupan toimijaa ja Suomesta listalle ovat yltäneet S-ryhmä ja Kesko. S-ryhmä on noussut sijalle 71 viime vuoden […]

Posted in Deloitte | Comments Off on S-ryhmä ja Kesko maailman suurimpien vähittäiskauppojen joukossa

Luksustuotteet kiinnostavat pääomasijoittajia

Deloitten Consumer Products M&A -tutkimuksen mukaan kuluttajatuoteyritysten optimismi on erittäin korkealla. Jopa 70 % vastaajista kokee alan yritysten talousnäkymät positiivisena seuraavan 12 kuukauden aikana. Yritykset hakevat nyt kasvua kansainvälistymisen ja rinnakkaisten tuotekategorioiden kautta. Myös investoinnit uusiin kanaviin ja markkinointiin koetaan tärkeiksi. Deloitten tuore Consumer Products -tutkimus luotaa eurooppalaisten kuluttajatuoteyritysten yritysjärjestelynäkymiä. Kuusi kuukautta sitten toteutetussa edellisessä […]

Posted in Deloitte | Comments Off on Luksustuotteet kiinnostavat pääomasijoittajia

Deloitten ennuste: Puettavat älylaitteet lyövät läpi, phabletit myyvät paremmin kuin tabletit, huippu-urheilun esitysoikeudet kallistuvat

Puettavia älylaitteita ennustetaan myytävän 10 miljoonaa kappaletta kuluvana vuonna; 50 miljoonaa kotitaloutta käyttää kahta tai useampaa maksullista videopalvelua. Huippu-urheilun esitysoikeuksien arvo kasvaa 14 % ja verkossa tapahtuvat lääkärikäynnit voivat yleistyä yllättävänkin nopeasti. Tiedot käyvät ilmi asiantuntijayritys Deloitten kansainvälisestä teknologia-, media- ja telekommunikaatioalaa luotaavasta TMT Predictions 2014 -selvityksestä. Jo 13. kerran julkaistu raportti ennustaa muun muassa […]

Posted in Deloitte | Comments Off on Deloitten ennuste: Puettavat älylaitteet lyövät läpi, phabletit myyvät paremmin kuin tabletit, huippu-urheilun esitysoikeudet kallistuvat

Deloitten tutkimus: Taloudelliset vaikeudet eivät lamaannuttaneet vähittäiskauppaa

Maailman 250 suurimman vähittäiskaupan toimijan yhteenlaskettu liikevaihto ylsi 4 300 miljardiin dollariin. Kaupan alalla lisääntyneet divestoinnit aiheuttivat muutoksia kymmenen suurimman toimijan järjestyksessä. Suomessa S-ryhmä on kirinyt eroa Keskoon. Deloitten kansainvälisen Global Powers of Retailing 2014 -tutkimuksen mukaan maailman 250 suurimman vähittäiskaupan yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 4 300 miljardia dollaria tilikaudella 2012 (sisältäen yritysten kesäkuun 2013 […]

Posted in Deloitte | Comments Off on Deloitten tutkimus: Taloudelliset vaikeudet eivät lamaannuttaneet vähittäiskauppaa

Yrityskauppabarometri: Suomalaisten sijoitukset keskittyvät lähelle

Deloitten yrityskauppabarometrin mukaan kiinnostus yritysjärjestelyihin on yhä korkealla. 72 % yrityskauppabarometriin vastanneista uskoo tekevänsä yritysjärjestelyjä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Todennäköisimmät kohteet mahdollisille yritysjärjestelyille löytyvät Suomesta (63 %) ja muista Pohjoismaista (42 %). Aiempaa useampi vastaaja rahoittaisi mahdolliset yrityskaupat yrityksen omista kassavaroista. Vastaajista 72 % edusti suuria tai keskisuuria yrityksiä ja 28 % pääomasijoittajia. Suomalaisten yritysjärjestelyammattilaisten […]

Posted in Deloitte | Comments Off on Yrityskauppabarometri: Suomalaisten sijoitukset keskittyvät lähelle

Kasvua ja arvoa liiketoimintaportfolion uudelleenjärjestelyllä

  Deloitten kansainvälinen selvitys tarkastelee liiketoimintaportfolion uudelleenjärjestelyjä. Yritykset pyrkivät yhä aktiivisemmin selvittämään, mitkä liiketoiminta-alueet luovat arvoa ja mitkä puolestaan tuhoavat sitä. Selvityksessä tehokkaaksi portfolioksi kuvataan sellainen, joka on (1) strategisesti terve, (2) arvoa tuottava ja (3) kestävä. Tämänkaltaisessa portfoliossa on paras mahdollinen innovaatio-mix, liiketoiminnat luovat synergiaa toisilleen ja tuottavat arvoa, jolloin portfolio luo myös tulevaisuuden […]

Posted in Deloitte | Comments Off on Kasvua ja arvoa liiketoimintaportfolion uudelleenjärjestelyllä