Kotitalouksien kulutus

Suomalainen kulutti vuonna 2012 noin 50 prosenttia enemmän kuin vuonna 1985

Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat aikavälillä 1985–2012 reaalisesti 41 prosenttia kotitaloutta kohden ja 53 prosenttia kotitalouden kulutusyksikköä 1) kohden laskettuna. Kotitalouksien kulutuksen rakenteessa tapahtui 1980- ja 1990-luvuilla suuria muutoksia, sen sijaan 2000-luvulla muutokset ovat olleet vähäisiä. Liikenteen, tietoliikenteen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan menot ovat kasvaneet eniten neljännesvuosisadassa. Vain tietoliikenteen reaalimenot ovat kasvaneet kulutustutkimuksesta toiseen. Kotitalouksien kulutusmenot 1985–2012 (vuoden 2012 […]

Posted in Kotitalouksien kulutus, Tilastokeskus | Comments Off on Suomalainen kulutti vuonna 2012 noin 50 prosenttia enemmän kuin vuonna 1985