Keskuskauppakamari

Keskuskauppakamarin Romakkaniemi: USA:n kauppapolitiikan suunnanmuutos epätodennäköinen: “Trumpin protektionistinen linja jatkuu”

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi Kuvaaja: Roni Rekomaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi analysoi Yhdysvaltain välivaalien vaikutusta presidentti Donald Trumpin kauppapolitiikkaan. Yhdysvaltain kauppapolitiikan tulevalla suunnalla on merkitystä myös Suomelle. Yhdysvaltain välivaaleissa demokraatit saivat enemmistön edustajanhuoneeseen, ja jatkossa presidentti Trump joutuu monissa päätöksissään tekemän yhteistyötä demokraattien kanssa. Tämä luo Trumpille pidäkkeitä ajaa agendaansa läpi. “Suomen kannalta olennaisinta on […]

Posted in Keskuskauppakamari | Comments Off on Keskuskauppakamarin Romakkaniemi: USA:n kauppapolitiikan suunnanmuutos epätodennäköinen: “Trumpin protektionistinen linja jatkuu”

Keskuskauppakamari: Budjettiehdotus ei riitä työllisyystavoitteen saavuttamiseksi

Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Risto E. J. Penttilä Valtiovarainministeriön budjettiehdotus ei Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Risto E. J. Penttilän mukaan sisällä riittäviä toimia, jotta hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta saavutettaisiin vaalikauden aikana. Hallituksen tavoite työllisyysasteen nostamiseksi muiden Pohjoismaiden tasolle on oikea. Valitettavasti valtiovarainministeriön budjettiehdotus ei Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilän mukaan sisällä riittäviä toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi. “Rehellisesti on […]

Posted in Keskuskauppakamari | Comments Off on Keskuskauppakamari: Budjettiehdotus ei riitä työllisyystavoitteen saavuttamiseksi

Keskuskauppakamari: Hallitukselta kaivattu rytminmuutos

Keskuskauppakamari on mielissään hallituksen nopeasta reagoinnista yhteiskuntasopimuksen kaaduttua. Hallituksen linjaukset antavat uskoa siihen, että Suomen talous saadaan käännettyä nousuun. Hallituksen päätökset vähentävät työllistämisen kustannuksia ja osoittavat, että hallitus on ottanut vastuun talouspolitiikasta Suomessa. “Olemme siirtyneet korporatismista parlamentarismiin. Tämä on tervetullut rytminmuutos suomalaisessa politiikassa. Vastaavaa rytminmuutosta tarvitaan myös sote-uudistuksessa ja muissa julkisen sektorin reformeissa”, toteaa Keskuskauppakamarin […]

Posted in Keskuskauppakamari | Comments Off on Keskuskauppakamari: Hallitukselta kaivattu rytminmuutos

KESKUSKAUPPAKAMARI: Piristyvästä Euroopasta vetoapua Suomen viennille

  Kansainvälisen kauppakamarin maajohtaja, Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori Maailmantalouden suhdanneodotukset ovat nousseet kevään aikana, selviää Ifo-tutkimuslaitoksen World Economic Survey -kyselystä. Maailmantalouden uskotaan yltävän 2,3 prosentin kasvuun kuluvan vuoden aikana. Halventunut euro ja öljynhinta ovat vahvistaneet talousodotuksia erityisesti Euroopassa. Huhtikuussa toteutetun suhdannekyselyn mukaan maailmantalous käy yhä eri tahtiin. Kyselyyn vastasi 1092 talousasiantuntijaa 115 maasta. Vaikka Eurooppa […]

Posted in Keskuskauppakamari | Comments Off on KESKUSKAUPPAKAMARI: Piristyvästä Euroopasta vetoapua Suomen viennille

Keskuskauppakamari: Pääosa puolueista purkaisi byrokratiaa

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa Puolueiden vaaliohjelmissa näkyy laaja kirjo suhtautumisessa ylisääntelyn purkuun ja byrokratian helpottamiseen. Byrokratiapeikkoon ovat havahtuneet kristillisdemokraatit, keskusta, kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja SDP. Vihreiltä asia puuttuu kokonaan vaaliohjelmasta, ja lähestulkoon samoilla linjoilla on vasemmistoliitto. Keskuskauppakamarin keskeinen vaalitavoite on vähemmän mutta parempaa sääntelyä . Keskuskauppakamarin mielestä seuraavan hallituksen on hallitusohjelmassaan sitouduttava yritysten hallinnollisen taakan […]

Posted in Keskuskauppakamari | Comments Off on Keskuskauppakamari: Pääosa puolueista purkaisi byrokratiaa

Valtionhallintoa ei pidä paisuttaa tilintarkastuslautakunnan siirrolla

  Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa Eduskunta käsittelee parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemaa hallituksen esitystä, jolla Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta lakkautettaisiin ja toiminnot siirrettäisiin Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH). Keskuskauppakamari pitää ehdotusta puuttellisesti valmisteltuna ja vastustaa siirtoa. Hallituksen esitys tilintarkastuslautakunnan toiminnan siirtämisestä PRH:lle ei ole saanut laajaa kannatusta. Kaikki yritysjärjestöt esittävät toiminnan säilyttämistä Keskuskauppakamarissa. Myöskään valtiovarainministeriö ei kannata työ- […]

Posted in Kannanotot, Keskuskauppakamari | Comments Off on Valtionhallintoa ei pidä paisuttaa tilintarkastuslautakunnan siirrolla

Nuoret naisjohtajat ottavat vastuuta johtoryhmissä

  Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa Naisten määrä pörssiyhtiöiden johtoryhmissä on kasvussa. Tämän vuoden nimityksistä 39 prosenttia on mennyt naisille. Naisjohtajat ottavat myös yhä useammin liiketoimintavastuuta, etenkin nuoremmassa sukupolvessa. Tiedot selviävät Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajaselvityksestä Naiset ottavat vastuuta johtoryhmissä . Keskuskauppakamari on toteuttanut vuotuisen naisjohtajaselvityksensä nyt neljättä kertaa. Selvitys kattaa kaikki suomalaiset pörssiyhtiöt. Hallitusten naisjäsenten osuudessa Suomi jatkaa EU-maiden […]

Posted in Keskuskauppakamari | Comments Off on Nuoret naisjohtajat ottavat vastuuta johtoryhmissä

Keskuskauppakamari: Työn verotusta kevennettävä seuraavalla vaalikaudella

  Terhi Järvikare Seuraavan hallituksen on keskityttävä ennen kaikkea työn verotuksen alentamiseen. Keskuskauppakamari vaatii kevennyksen kohdistamista rajaveroasteisiin siten, että ylin rajaveroaste alenee 57 prosentista 50 prosenttiin. Viimeaikaiset ansiotuloverotuksen muutokset ovat kiristäneet verotuksen progressiota entisestään. Kireä verotus ei kohdistu ainoastaan hyvätuloisiin, vaan rajaveroasteet ovat Suomessa korkeita jo matalilla tulotasoilla. Niiden alentaminen lisäisi kannustimia työn vastaanottoon ja […]

Posted in Keskuskauppakamari | Comments Off on Keskuskauppakamari: Työn verotusta kevennettävä seuraavalla vaalikaudella

Keskuskauppakamarin Penttilä: Ylipitkien hallitusohjelmien aika on ohi

  Risto EJ Penttilä Lehtikuva/Roni Rekomaa Kauppakamarit vaativat seuraavalle hallitukselle jämäkkää ja uskottavaa hallitusohjelmaa, jolla julkiset menot käännetään laskuun ja verotus saadaan työntekoa kannustavaksi. “Ylipitkien hallitusohjelmien ja ylisuurten koalitioiden aika on ohi. Hallitusohjelman pitää olla lyhyt dokumentti, joka keskittyy Suomen tulevaisuuden kannalta suuriin kysymyksiin”, vaatii Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä. Kauppakamarien tavoitteena on hallitusohjelma, […]

Posted in Kannanotot, Keskuskauppakamari | Comments Off on Keskuskauppakamarin Penttilä: Ylipitkien hallitusohjelmien aika on ohi

Keskuskauppakamarin Linnainmaa: “Naisjohtajuuden kasvuputkea ei luoda kiintiöillä ylhäältä alaspäin”

  Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa Keskuskauppakamari kritisoi ministeriöiden arviota sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta pörssiyhtiöiden hallituksissa. “Muistio antaa vinoutuneen kuvan naisten osuuden kehittymisestä pörssiyhtiöiden hallituksissa. Elinkeinoelämän itsesääntelyn rooli naisten hallituspaikkojen lisäämisessä on lähes sivuutettu”, toteaa Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa. Keskuskauppakamari on antanut lausunnon Työ- ja elinkeinoministeriön, oikeusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja valtioneuvoston kanslian yhdessä laatimasta muistiosta, […]

Posted in Kannanotot, Keskuskauppakamari | Comments Off on Keskuskauppakamarin Linnainmaa: “Naisjohtajuuden kasvuputkea ei luoda kiintiöillä ylhäältä alaspäin”