Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla

Suomalaiset yritykset ulkomailla: lähes 4800 tytäryhtiötä 125 maassa vuonna 2013

Tilastokeskuksen tietojen mukaan suomalaiset yritykset harjoittivat liiketoimintaa 4773 tytäryhtiöissä 125 maassa vuonna 2013. Henkilöstön määrällä mitattuna tytäryhtiötoiminta ulkomailla keskittyi Eurooppaan ja Aasiaan. Henkilöstöä oli ulkomailla yhteensä vajaat 528 000 henkilöä, joista vajaa kolmannes työskenteli EU 15 -maissa, vajaa neljännes Aasiassa ja Oseaniassa ja vajaa kuudennes EU 28 -maissa. Yksittäisistä maista eniten henkilöstöä oli Ruotsissa, Kiinassa, […]

Posted in Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla, Tilastokeskus | Comments Off on Suomalaiset yritykset ulkomailla: lähes 4800 tytäryhtiötä 125 maassa vuonna 2013

Suomalaiset yritykset ulkomailla: lähes 4900 tytäryhtiötä 119 maassa vuonna 2012

Tilastokeskuksen tietojen mukaan suomalaiset yritykset harjoittivat liiketoimintaa 4883 tytäryhtiöissä 119 maassa vuonna 2012. Henkilöstön määrällä mitattuna tytäryhtiötoiminta ulkomailla keskittyi Eurooppaan ja Aasiaan. Henkilöstöä oli ulkomailla yhteensä runsaat 570 000 henkilöä, joista vajaa kolmannes työskenteli EU 15 -maissa, vajaa neljännes Aasiassa ja Oseaniassa ja vajaa kuudennes EU 27 -maissa. Yksittäisistä maista eniten henkilöstöä oli Kiinassa, Ruotsissa, […]

Posted in Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla, Tilastokeskus | Comments Off on Suomalaiset yritykset ulkomailla: lähes 4900 tytäryhtiötä 119 maassa vuonna 2012