Kuntasektorin palkat

Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat

Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli Tilastokeskuksen mukaan 2 980 euroa lokakuussa 2013. Kokonaisansio, johon lasketaan mukaan myös epäsäännölliset ja kertaluonteiset lisät ja korvaukset, oli keskimäärin 3 072 euroa kuukaudessa. Johtajilla ja lääkäreillä oli korkeimmat keskiansiot, mutta näiden ryhmien palkoissa myös hajonta oli suurin. Tiedot perustuvat kuntasektorin palkkatilastoon, jota varten kerätään kunnista ja kuntayhtymistä tiedot […]

Posted in Kuntasektorin palkat, Palkat, Tilastokeskus | Comments Off on Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat