January, 2013

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n yhteistoimintaneuvottelut päättyneet

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (“Talvivaara” tai “Yhtiö”) on saattanut päätökseen kaikkia henkilöstöryhmiä koskeneet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut. Konsernin kaikki yhtiöt, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Talvivaara Sotkamo Oy ja Talvivaara Exploration Oy, olivat neuvotteluiden piirissä. Neuvottelujen tuloksena Talvivaara-konserni lomauttaa yhteensä 184 työntekijää 18.2.2013 ja 30.6.2013 välisenä aikana. Työntekijää kohden määräaikaisen lomautuksen kesto on enimmillään 90 päivää. Neuvottelujen alkaessa lomautusten […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n yhteistoimintaneuvottelut päättyneet

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) TEST TOOLS -TUOTELIIKETOIMINNAN MYYNTI ANITE PLC:LLE ON TOTEUTUNUT

Elektrobit Oyj:n (“EB”) Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynti Anite plc:lle (“Anite”) on toteutunut tänään. Anite maksoi EB:lle kauppahintana käteisellä 31,0 miljoonaa euroa, jota oikaistaan kaupantekohetken 31.1.2013 Test Tools -tuoteliiketoiminnan kassavaroihin, velkoihin ja käyttöpääomaan perustuvalla summalla. Kauppa parantaa kertaluonteisesti EB:n vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen nettotulosta noin 23 miljoonalla eurolla ja vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon nettokassavirtaa noin 28 […]

Posted in Uutiset | Comments Off on ELEKTROBIT OYJ:N (EB) TEST TOOLS -TUOTELIIKETOIMINNAN MYYNTI ANITE PLC:LLE ON TOTEUTUNUT

Tuomo Järvinen NunnaUuni Oy:n ja Nunnanlahden Uuni Oy:n toimitusjohtajaksi 1.2.2013 alkaen

DI Tuomo Järvinen DI Tuomo Järvinen on nimitetty 1.2.2013 lähtien NunnaUuni Oy:n ja Nunnanlahden Uuni Oy:n toimitusjohtajaksi. Tuomo Järvisellä on pitkä johtamiskokemus kansainvälisesti toimivan suomalaisen kone- ja laiteteolli-suuden palveluksessa. Edellisissä tehtävissään Fläkt Woods -yhtymässä yli 12 vuoden ajan hän on toiminut liiketoimintajohtajana ja Fläkt Woods Oy:n toimitusjohtajana. Fläkt Woods tunnetaan il-mankäsittelyalan edelläkävijänä ja energiatehokkaiden tuotteiden […]

Posted in Henkilöstöuutiset | Comments Off on Tuomo Järvinen NunnaUuni Oy:n ja Nunnanlahden Uuni Oy:n toimitusjohtajaksi 1.2.2013 alkaen

TOK:n omistajille rahana maksettavia etuja lähes 27 miljoonaa euroa

Turun Osuuskaupan (TOK) omistavat sen asiakkaat. Omistajat hyötyvät osuuskaupasta käyttämällä sen palveluja. TOK:n bonusmyynti omistajille oli 545,7 miljoonaa euroa (edv. 524,4 M€), mikä 79,5 prosenttia TOK:n kokonaismyynnistä. Viime vuonna TOK:n omistajat saivat Bonusta 25,2 miljoonaa euroa (edv. 24,3 M€). Omistajaetuna maksettiin lisäksi 10 prosentin korko täyteen maksetulle osuusmaksulle, yhteensä 1,2 miljoonaa euroa (edv. 1,1 M€). […]

Posted in Uutiset | Comments Off on TOK:n omistajille rahana maksettavia etuja lähes 27 miljoonaa euroa

S-ryhmän myynti kasvoi viisi prosenttia vuonna 2012

S-ryhmän vähittäismyynti (alv 0 %) nousi viime vuonna 12 miljardiin euroon. Myynti kasvoi viisi prosenttia edellisvuodesta. Helmikuussa 2012 S-ryhmän asiakasomistajien määrä ylitti kahden miljoonan rajan. S-ryhmän vähittäismyynti oli 12 037,1 miljoonaa euroa vuonna 2012. Myynti kasvoi 5,0 prosenttia edellisestä vuodesta. Päivittäistavarakaupan vähittäismyynti kasvoi 7,4 prosenttia viime vuonna edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 6 704,7 miljoonaa euroa. Käyttötavarakaupan […]

Posted in Uutiset | Comments Off on S-ryhmän myynti kasvoi viisi prosenttia vuonna 2012

Ennakkotietoja Eteran vuodesta 2012: Sijoitustuotto 9,9 prosenttia

Eläkevakuutusyhtiö Eteran sijoitustuotto kohosi 9,9 prosenttiin vuonna 2012. Vakavaraisuus vahvistui, ja vakuutusmaksutulo kasvoi edellisvuodesta. ”Uudistetun sijoitusstrategiamme ansiosta tuotot olivat kaikilla kvartaaleilla positiiviset. Tämä edellytti aktiivista ja ennakoivaa riskitason säätelyä. Myös vakavaraisuus vahvistui ja vakuutusmaksutulo kasvoi edellisvuodesta”, Eteran toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen sanoo. Ennakkotietojen mukaan Eteran sijoitusten markkina-arvo oli vuoden lopussa 5,7 miljardia euroa (5,3 miljardia euroa v. 2011 […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Ennakkotietoja Eteran vuodesta 2012: Sijoitustuotto 9,9 prosenttia

Nurminen Logistics aloittaa yt-neuvottelut Suomen-toiminnoissaan

Nurminen Logistics -konserni käynnistää koko Suomen-henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Konserni suunnittelee tuotantorakenteensa muutoksia kilpailukyvyn parantamiseksi ja toimintojen tehostamiseksi Suomessa. Suunniteltujen muutosten syitä ovat muun muassa Suomessa tapahtuvat kysynnän ja tavaravirtojen rakenteelliset muutokset sekä konsernin Suomen-toimintojen riittämätön kannattavuus. Neuvotteluiden piirissä on koko Suomen-henkilöstö, yhteensä 270 henkilöä. Henkilöstön sopeuttamistarpeeksi arvioidaan enintään 28 henkilötyövuotta. Muutoksilla tavoitellaan noin 800 tuhannen […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Nurminen Logistics aloittaa yt-neuvottelut Suomen-toiminnoissaan

GEOSENTRIC ALLEKIRJOITTANUT AIESOPIMUKSEN UUDEN LIIKETOIMINNAN HANKKIMISESTA

GeoSentric Oyj tiedottaa allekirjoittaneensa aiesopimuksen Sinophi Healthcare Limitedin hankintaan liittyen. Sinophi Healthcare Limited on yksityiseen erityisterveydenhuoltoon ja -sairaanhoitoon keskittynyt yritys, joka toimii erityisesti Kiinassa. Sen liiketoiminta perustuu sairaaloiden hallinnoinnin, lääkehuollon ulkoistamisen sekä sairaalatarvikkeiden toimittamisen. Järjestelyssä hankittaisiin Sinophi Healthcare Limitedin koko osakepääoma, osake- ja äänimäärä ja vastineeksi laskettaisiin liikkeeseen GeoSentric Oyj:n uusia osakkeita, jotka edustaisivat 90% […]

Posted in Uutiset | Comments Off on GEOSENTRIC ALLEKIRJOITTANUT AIESOPIMUKSEN UUDEN LIIKETOIMINNAN HANKKIMISESTA

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Finnair Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Finnair Oyj:n 27.3.2013 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin seitsemän. Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Maija-Liisa Friman, Klaus W. Heinemann, Jussi Itävuori, Merja Karhapää, Harri Kerminen ja Gunvor Kronman valittaisiin uudelleen hallitukseen ja että uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin Antti Kuosmanen. Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä […]

Posted in Henkilöstöuutiset | Comments Off on Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Finnair Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

IF: Moni yritys on varautunut heikosti alihankkijoiden toimitusvaikeuksiin

Suomalaisyritykset hallitsevat ulkomaisiin alihankkijoihin liittyviä riippuvuusriskejä vaihtelevasti. Suurin osa yrityksistä ilmoittaa, että alihankkijoiden toimitusvaikeuksiin varautumisessa olisi parantamisen varaa. Seitsemän kymmenestä ulkomaisia alihankkijoita käyttävästä yrityksestä kertoo, että toimittajiin liittyvien riippuvuusriskien hallinnassa olisi parantamisen varaa. Joka neljäs yritys sanoo varautuneensa alihankkijoidensa tuotanto- tai toimitusvaikeuksiin parhaalla mahdollisella tavalla. Tiedot selviävät If Vahinkovakuutusyhtiön teettämästä kyselytutkimuksesta. Riippuvuusriskeillä tarkoitetaan tavaran- ja […]

Posted in Uutiset | Comments Off on IF: Moni yritys on varautunut heikosti alihankkijoiden toimitusvaikeuksiin