February, 2013

Rauten vuosikertomus 2012 julkaistu

Rauten vuosikertomus 2012 on julkaistu suomen ja englannin kielellä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raute.com. Painettu vuosikertomus on tilattavissa sähköpostitse osoitteesta ir@raute.com.

Posted in Vuosikertomukset | Comments Off on Rauten vuosikertomus 2012 julkaistu

Keskuskauppakamari: Hallituksen tehtävä rohkea päätös yhteisöveron alentamisesta

Hallituksen puoliväli-istunnossa 28.2. esittämä tavoite lisätä yksityissektorin työpaikkoja on kannatettava. Nyt tarvitaan veroratkaisuja, joilla tavoitteeseen päästään. “Yhteisöverokannan alentaminen 15 prosenttiin on tehokkain tapa lisätä investointeja ja työpaikkoja Suomessa”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä. Yhteisöverokanta on OECD:n mukaan talouskasvun kannalta haitallisin vero. Suomen yhteisöverokanta on jo selvästi keskeisiä kilpailijamaita korkeampi. Viimeisimpänä yhteisöveron alentamisesta on […]

Posted in Keskuskauppakamari | Comments Off on Keskuskauppakamari: Hallituksen tehtävä rohkea päätös yhteisöveron alentamisesta

Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry:n ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioista vastaavaksi johtajaksi

FM Juha Pyötsiä on nimitetty Kemianteollisuus ry:n johtajaksi vastuualueenaan ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat (EHS) 1.5.2013 alkaen. Juha Pyötsiä on toiminut vuodesta 2007 Kemianteollisuus ry:n apulaisjohtajana vastuualueenaan kemikaaliturvallisuus ja REACH-asetuksen toimeenpano. Juha Pyötsiä on nimitetty myös Väriteollisuusyhdistys ry:n ja Painoväriyhdistys ry:n toimitusjohtajaksi 1.5.2013 alkaen. Molemmat yhdistykset ovat Kemianteollisuus ry:n jäsenjärjestöjä. Vastaavia tehtäviä nykyisin hoitava johtaja Aimo […]

Posted in Henkilöstöuutiset | Comments Off on Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry:n ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioista vastaavaksi johtajaksi

Lindorffin tutkimus Euroopan taloudellisesta tilanteesta

Eurooppalaiset yritykset odottavat liiketoimintaympäristön kovenevan vuonna 2013, selviää Lindorffin Eurooppaa koskevasta luottokatsauksesta. Tutkimuksesta ilmeneviä huolestuttavia päätelmiä ovat mm. ne, että luottotappiot, yritysten konkurssit ja kuluttajien maksuhäiriöt lisääntyvät vuonna 2013. Samaan aikaan monet kyselyyn vastanneet uskoivat yrityksensä tiukentavan luottojen ja maksuaikojen myöntämistä koskevaa politiikkaansa tänä vuonna. ”Vuosi 2012 oli jo hyvin haastava ja samoilla linjoilla jatkuu […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Lindorffin tutkimus Euroopan taloudellisesta tilanteesta

CORONARIA HOITOKETJU OY:lle UUSI TOIMITUSJOHTAJA

Voimakkaasti kasvava kotimainen Coronaria Hoitoketju Oy vahvistaa toimintaansa ja täydentää johtoaan Yhtiön uutena toimitusjohtajana aloittaa 15.4.2013  Panu Ala-Nikkola. Hän siirtyy tehtävään Martela Oyj:n  Suomen tulosyksikön  johtajan paikalta. Martelassa hän on toiminut vuodesta 2001 lähtien. Sitä ennen hän on toiminut mm. Huhtamäki Oyj:n myynnin, markkinoinnin ja johdon tehtävissä Euroopassa ja Aasiassa. Panu Ala-Nikkolan nimitys tukee Coronarian […]

Posted in Henkilöstöuutiset | Comments Off on CORONARIA HOITOKETJU OY:lle UUSI TOIMITUSJOHTAJA

Jyrki Sjöholmista Yrityssalon toimitusjohtaja

Salolainen yrittäjä, KM Jyrki Sjöholm (52) on valittu Salon kaupungin elinkeinoyhtiö Yrityssalon toimitusjohtajaksi. Paikka tuli avoimeksi, kun Yrityssalon entinen toimitusjohtaja Kari Vähä ilmoitti loppuvuodesta siirtyvänsä ulkomaille uusiin tehtäviin. Avoimessa haussa paikka oli tammikuun alkupuolella ja määräaikaan mennessä saapui 48 hakemusta. Rekrytoinnissa painotettiin erityisesti kaupungin yrityskentän ja toimintaympäristön sekä rahoituskanavien tuntemusta, valmiita verkostoja ja kontakteja sekä […]

Posted in Henkilöstöuutiset | Comments Off on Jyrki Sjöholmista Yrityssalon toimitusjohtaja

Ernst & Young: Hinnoittelupaineet suurin riski yritysten liiketoiminnalle vuonna 2013, innovaatioissa suurimmat mahdollisuudet

Ernst & Young selvitti, mitä yritykset pitävät suurimpina riskeinä ja mahdollisuuksina liiketoiminnalleen vuonna 2013. Tutkimukseen haastateltiin ylimmän johdon edustajia 641 yrityksestä 21 maassa viime vuoden lopulla. Suurimpina riskeinä yritysjohtajat pitivät hinnoittelupaineita, kululeikkauksia ja kannattavuuden säilyttämistä nykyisessä toimintaympäristössä. Innovaatiot ja kasvavien markkinoiden kysyntä koettiin suurimpina mahdollisuuksina. – Yritysten tärkeimpinä pitämät riskit ohjaavat niitä päätöksiä, joilla yritykset […]

Posted in Uutiset, Yritykset | Comments Off on Ernst & Young: Hinnoittelupaineet suurin riski yritysten liiketoiminnalle vuonna 2013, innovaatioissa suurimmat mahdollisuudet

Kemianteollisuus ry: Pekka Hotti Kemianteollisuus ry:n varatoimitusjohtajaksi

OTK Pekka Hotti on nimitetty Kemianteollisuus ry:n varatoimitusjohtajaksi 1.3.2013 alkaen. Pekka Hotti vastaa jatkossakin Kemianteollisuus ry:n työmarkkinakysymyksistä. Hän on työskennellyt Kemianteollisuus ry:ssä ja sen edeltäjissä vuodesta 1982.

Posted in Henkilöstöuutiset | Comments Off on Kemianteollisuus ry: Pekka Hotti Kemianteollisuus ry:n varatoimitusjohtajaksi

Kaivannaisteollisuus valitsi uuden hallituksen

Kaivannaisteollisuuden yritysten edunvalvontajärjestö Kaivannaisteollisuus ry valitsi vuosikokouksessaan uuden hallituksen. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin CTO Tarmo Tuominen Nordkalk Oy Ab:stä ja varapuheenjohtajaksi kestävän kehityksen johtaja Eeva Ruokonen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:stä. Muut Kaivannaisteollisuus ry:n hallituksen jäsenet ovat varatoimitusjohtaja Krister Söderholm Nordic Mines Oy:stä, yksikön johtaja Ari Bergström YIT Rakennus Oy:stä, CEO Markus Ekberg Endomines AB:stä ja toimitusjohtaja Jukka […]

Posted in Henkilöstöuutiset | Comments Off on Kaivannaisteollisuus valitsi uuden hallituksen

ISS:n ruokailupalvelut sai matkailu- ja ravintola-alan turvallisuuspalkinnon

Kuvassa vasemmalta: ISS Palveluiden työsuojelu- ja kehityspäällikkö Marja Virtala-Kantola, ISS:n ruokailupalveluiden aluepäällikkö Minna Oksanen, ISS:n ruokailupalveluiden tuotejohtaja Matti Lehtovaara, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n lakimies Sami Hämäläinen, Suomen Palopäällystöliiton koulutusjohtaja ja palkintolautakunnan puheenjohtaja Tomi Timonen. Vuoden 2012 Matkailu- ja ravintola-alan turvallisuuspalkinto on myönnetty ISS:n ruokailupalveluille. Palkintolautakunnan mielestä ISS:n ruokailupalvelut on käytännön toimillaan osoittanut ennakoivaa otetta turvallisuuden […]

Posted in Yritykset | Comments Off on ISS:n ruokailupalvelut sai matkailu- ja ravintola-alan turvallisuuspalkinnon