March, 2013

SUOMEN PIENLAINAYHDISTYS RY: Pienlainayhdistys purkautuu

Suomen Pienlainayhdistyksen vuosikokous on päättänyt yhdistyksen toiminnan lopettamisesta ja yhdistyksen purkautumisesta ensi kesäkuun lopussa. Syynä tähän on pienlainaliiketoiminnan hiipuminen 1.6.2013 voimaan tulevan alle 2000 euron lainoja koskevan kuluttajansuojalain korkokattosäännöksen vuoksi. Niin sanottuun todelliseen vuosikorkoon perustuva korkokatto leikkaa jopa 94 prosenttia nykyisenkaltaisen lainatoiminnan yleisestä katetasosta, mikä tarkoittaa ns. pikavippien olevan historiaa. Tilastokeskuksen mukaan pienlainoja myönnettiin  vuonna […]

Posted in Uutiset | Comments Off on SUOMEN PIENLAINAYHDISTYS RY: Pienlainayhdistys purkautuu

Nokia julkisti Nokia vuonna 2012 -vuosikertomuksensa toistaen yhtiön pidemmän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Nokia julkisti tänään “Nokia vuonna 2012” -vuosikertomuksensa, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen. Julkaisu sisältää myös Nokian selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Nokia toistaa vuosikertomuksessa yhtiön pidemmän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Vuosikertomus tulee olemaan saatavilla pdf-muodossa Nokian kotisivuilla osoitteessa www.nokia.fi/luvut. Osakkeenomistajat voivat tilata painetun version veloituksetta Nokian kotisivuilta. Nokian pidemmän aikavälin taloudelliset tavoitteet Nokia toisti vuosikertomuksessaan Devices […]

Posted in Vuosikertomukset | Comments Off on Nokia julkisti Nokia vuonna 2012 -vuosikertomuksensa toistaen yhtiön pidemmän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Syyttäjän tietoja käynnissä olevasta esitutkinnasta

Ylisyyttäjä Gunnar Stetler on ilmoittanut TeliaSoneralle seuraavaa Uzbekistanissa tehtyjä investointeja koskevaan, käynnissä olevaan esitutkintaan liittyen: ”Käynnissä olevan, törkeää lahjontaepäilyä koskevan esitutkinnan johdosta aloitetaan selvitys mahdollisesta yritysrikoksesta ja mahdollisesta omaisuuden menetetyksi tuomitsemisesta.” Tämä menettely on luonnollinen osa tutkinnan kohteena olevia investointeja koskevaa syyttäjän tutkimusta. TeliaSonera kiistää edelleen kaikki epäilyt ja on täysin vakuuttunut siitä, että käynnissä […]

Posted in Pankkitoiminta | Comments Off on Syyttäjän tietoja käynnissä olevasta esitutkinnasta

Vaalivaliokunta ehdottaa Mikko Kososta TeliaSoneran hallitukseen

Vaalivaliokunta täydentää ehdotustaan hallituksen jäsenistä ennen vuoden 2013 yhtiökokousta ja esittää kahdeksanneksi ehdokkaaksi Mikko Kososta, joka korvaa Tapio Kuulan. Kuten vaalivaliokunta tiedotti 25. maaliskuuta, Tapio Kuula on ilmoittanut vaalivaliokunnalle, ettei hän asetu ehdolle TeliaSoneran hallitukseen vuosikokouksesta 2013 alkaen vakavan sairauden johdosta. Vaalivaliokunta nimittää hänen sijaansa Mikko Kososen ehdokkaaksi TeliaSoneran hallitukseen. Tri Mikko Kosonen (syntynyt 1957) […]

Posted in Henkilöstöuutiset | Comments Off on Vaalivaliokunta ehdottaa Mikko Kososta TeliaSoneran hallitukseen

S-ryhmä paransi ruokakaupan lähipalveluja

S-ryhmän tehtävänä on taata asiakkailleen edullinen ostoskori ja kattavat ruokakaupan palvelut. Nielsenin Päivittäistavarakaupan myymälärekisterin mukaan S-ryhmän markkinaosuus vuonna 2012 oli 45,6 prosenttia. Kasvua on edelliseen vuoteen 0,4 prosenttiyksikköä. S-ryhmä on viimeisten vuosien aikana laajentanut myymäläverkostoaan voimakkaasti, mikä näkyy markkinaosuuden kasvussa. – Suomalaisena kuluttajaosuuskuntana meidän tärkein tavoitteemme on taata asiakkaillemme edullinen ostoskori ja kattava ruokakaupan palveluverkosto, […]

Posted in Kaupankäynti & Kaupan Liitto | Comments Off on S-ryhmä paransi ruokakaupan lähipalveluja

Santen Oy:n yhteistoimintaneuvottelut päättyivät – tulevina vuosina isoja rakenteellisia uudistuksia

Lääkealalla tapahtuneiden muutosten ja kilpailun kiristymisen takia Santen Oy:ssä käytiin yhteistoimintaneuvottelut alkuvuoden aikana.  Neuvotteluiden tarkoituksena oli löytää ratkaisuja tuotannon lyhyen ja pitkän aikavälin kannattavuuteen sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen tehostamiseen. Yhteistoimintaneuvottelut eivät koskeneet myyntiä ja markkinointia, hallintoa eikä raaka-ainetuotantoa. Tutkimuksesta ja tuotekehityksestä neuvotteluiden ulkopuolella olivat rekisteröinti, kliininen tutkimus ja lääketieteellinen osasto. Neuvottelujen jälkeen tehtyjen päätösten mukaisesti Suomen […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Santen Oy:n yhteistoimintaneuvottelut päättyivät – tulevina vuosina isoja rakenteellisia uudistuksia

Välimiesoikeus antoi päätöksensä SRV Rakennus Oy:n ja Kiinteistö Oy Espoontorin kiistassa

Välimiesoikeus on antanut päätöksensä SRV Rakennus Oy:n ja Kiinteistö Oy Espoontorin välisessä kiistassa, joka koski rakennuskustannuksia ja Kiinteistö Oy Espoontorin maksuvelvollisuutta tilaajana Espoontorin kauppakeskuksen peruskorjausurakassa. Välimiesoikeus velvoitti Kiinteistö Oy Espoontorin maksamaan SRV Rakennus Oy:lle noin 0,7 miljoonaa euroa. SRV Yhtiöt Oyj kirjaa kuluna päätöksen perusteella noin 0,6 miljoonaa euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.

Posted in Uutiset | Comments Off on Välimiesoikeus antoi päätöksensä SRV Rakennus Oy:n ja Kiinteistö Oy Espoontorin kiistassa

91 –VUOTIAS NANSO GROUP SOPEUTTAA TOIMINTOJAAN KILPAILUKYKYNSÄ TURVAAMISEKSI

Toimitusjohtaja Leena Syrjälä uskoo suomalaiseen työhön ja ammattitaitoon. Nanso Group konsernin tulos vuodelta 2012 oli -2,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 62,3 miljoonaa euroa, jossa oli laskua edelliseen vuoteen 2,5 %. Tappiollista tulosta selittää mm. monet kustannuksia vaatineet toimenpiteet, jotka käynnistettiin tulevaisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi. Yhtiö muun muassa perusti Venäjälle tytäryhtiön sekä B2B –myyntiä varten tytäryhtiö Nanso […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on 91 –VUOTIAS NANSO GROUP SOPEUTTAA TOIMINTOJAAN KILPAILUKYKYNSÄ TURVAAMISEKSI

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus: Hallituksen päättämään osinkoveromallin muuttaminen heikentäisi työllisyysnäkymiä

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus Hallitus päätti kehysriihessään viime viikolla merkittävästä yritysverouudistuksesta. Tänään hallitus teki lausuman, jonka mukaan päätöksen vaikutukset arvioidaan vielä ennen elokuun budjettiriihtä. Kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki esitti Helsingin Sanomien verkkouutisessa hallituksen linjauksesta tulkinnan, joka tarkoittanee hallituksen jo päättämän, kevyemmin verotettujen osinkojen 60 000 euron ylärajan poistamisen peruuttamista. – Tulkinta on työllisyystavoitteen kannalta vahingollinen, sillä […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus: Hallituksen päättämään osinkoveromallin muuttaminen heikentäisi työllisyysnäkymiä

LähiTapiola Eläkeyhtiön ja Eläke-Fennian fuusio etenee – uuden työeläkeyhtiön toimitusjohtajaksi Lasse Heiniö

Lasse Heiniö Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö muodostavat uuden työeläkeyhtiön 1.1.2014. Yhtiöiden hallitukset ovat hyväksyneet fuusion puitesopimuksen ja sulautumissuunnitelman. Yhtiön toimitusjohtajaksi on valittu Eläke-Fennian nykyinen toimitusjohtaja Lasse Heiniö. Varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi on valittu LähiTapiola Eläkeyhtiön nykyinen toimitusjohtaja Satu Huber. – Lasse Heiniö ja Satu Huber täydentävät hyvin toisiaan uuden yhtiön johdossa. On hienoa, että saamme käyttöömme molempien vankan […]

Posted in Henkilöstöuutiset | Comments Off on LähiTapiola Eläkeyhtiön ja Eläke-Fennian fuusio etenee – uuden työeläkeyhtiön toimitusjohtajaksi Lasse Heiniö