April, 2013

UPM sopeuttaa Jokilaakson tehtaiden toimintaa

UPM:n Jokilaakson paperitehtaita koskevat yhteistoimintaneuvottelut toimintojen uudelleenjärjestelemiseksi ja tehostamiseksi ovat päättyneet. Neuvottelujen tavoitteena oli tehtaiden paperikonelinjojen kustannuskilpailukyvyn parantaminen sekä toiminnan sopeuttaminen liiketoimintaympäristön muutokseen. Päätettyjen tehostamistoimenpiteiden seurauksena Jokilaakson tehtaiden henkilöstömäärä vähenee yhteensä 41 henkilöllä vuoden 2013 aikana. Lähes puolet vähentymästä toteutetaan eläköitymisratkaisuilla. ”Paperiteollisuuden liiketoimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti ja meidän on sopeutettava toimintamme sen mukaiseksi. Tehostamme toimintatapojamme […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on UPM sopeuttaa Jokilaakson tehtaiden toimintaa

MaRa kestävän kaivannaisteollisuuden toimintaohjelmasta: Arvokkaat luontokohteet ja matkailukeskukset tarvitsevat suojavyöhykkeet

Merkittävät malmivarat sijaitsevat vetovoimaisten luontomatkailukohteiden välittömässä läheisyydessä. Kaivos sopii huonosti matkailijoiden mielikuvaan koskemattomasta luonnosta, villistä erämaasta ja puhtaista vesistöistä. Etenkin ulkomaiset matkailijat vähentäisivät matkailua merkittävästi, jos kaivoksia avattaisiin matkailukeskusten välittömään läheisyyteen. Kaivoksen avaaminen näille alueille aiheuttaisi vakavan uhkan matkailuelinkeinolle. Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään julkaissut kaivannaisteollisuuden toimintaohjelman, jonka laatimisessa matkailuala on ollut mukana. Matkailuala haluaa […]

Posted in Kannanotot | Comments Off on MaRa kestävän kaivannaisteollisuuden toimintaohjelmasta: Arvokkaat luontokohteet ja matkailukeskukset tarvitsevat suojavyöhykkeet

Nokian Renkaat Oyj: Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013: Menestys Venäjällä jatkuu – tavoitteena kasvu heikentyneessä markkinassa

Nokian Renkaat –konsernin liikevaihto laski 13,3 % ja oli 333,1 MEUR (Q1/2012: 384,3 MEUR). Liikevoitto oli 76,3 MEUR (105,0 MEUR). Tilikauden voitto oli 63,6 MEUR (87,6). Osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa (0,67 euroa). Näkymät: Vuonna 2013 henkilöautonrenkaiden jälkimarkkinakysynnän odotetaan Pohjoismaissa olevan edellisvuoden tasolla, mutta pysyvän heikkona Keski-Euroopassa. Venäjällä talvirengaskysynnän odotetaan kasvavan, mutta kesärengaskysynnän pysyvän edellisvuoden […]

Posted in Osavuosikatsaukset | Comments Off on Nokian Renkaat Oyj: Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013: Menestys Venäjällä jatkuu – tavoitteena kasvu heikentyneessä markkinassa

Andreas Remmer nimitetty Viking Linen uudeksi talousjohtajaksi

Andreas Remmer OTK Andreas Remmer (s. 1974) on nimitetty Viking Linen talous-, rahoitus- ja IT-johtajaksi. Remmeristä tulee konsernin johtoryhmän jäsen, ja hän aloittaa tehtävässään elokuussa 2013. Remmer on viimeksi toiminut Senior Vice Presidentinä DVB Bankissa Singaporessa. Hänellä on pitkä kokemus kansainvälisestä rahoitustoiminnasta laivanvarustus- ja offshore-aloilla, ja hän on aikaisemmin työskennellyt Singaporessa, Hongkongissa, Oslossa ja Tukholmassa. […]

Posted in Henkilöstöuutiset | Comments Off on Andreas Remmer nimitetty Viking Linen uudeksi talousjohtajaksi

Nimitysuutinen, Atria Concept

Pasi Puistola on nimitetty Atria Conceptin kehityspäälliköksi 1.5.2013 alkaen. Hän vastaa Sibylla-liiketoiminnan tuotekehityksestä ja pikaruokaprosessien kehityksestä Suomessa. Pasi on aiemmin toiminut Atrian Conceptin operatiivisena kenttäpäällikkönä.

Posted in Henkilöstöuutiset | Comments Off on Nimitysuutinen, Atria Concept

Atean markkinaosuus kasvoi haastavasta markkinatilanteesta huolimatta

Pohjoismaiden ja Baltian suurimman it-palveluyhtiön Atean liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5,7 % yltäen 684,4 miljoonaan euroon.  Atea kasvatti myös markkinaosuuttaan Pohjoismaissa. Atea-konsernin liikevaihto nousi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 684,4 miljoonaan euroon, jossa on kasvua edellisvuoteen verrattuna 5,7 %. Konsernin ohjelmistomyynti nousi merkittävästi, 26,7 %. Palveluiden myynti kasvoi 7,4 % ja laitemyynnissä oli niukkaa […]

Posted in Osavuosikatsaukset | Comments Off on Atean markkinaosuus kasvoi haastavasta markkinatilanteesta huolimatta

GEOSENTRIC OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2012 JA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Vuosikertomus 2012_30042013 (pdf) GeoSentric Oyj:n vuosikertomus 2012 on julkaistu ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.geosentric.com. GeoSentricin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement), joka annetaan hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä raporttina, on myös saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

Posted in Vuosikertomukset | Comments Off on GEOSENTRIC OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2012 JA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lemminkäinen myy Lemcon Networksin Amerikan liiketoimintoja

Lemminkäinen ja amerikkalainen teleyhtiö Blue Skies Networks, LLC ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka myötä Blue Skies Networks, LLC hankkii niiden Lemcon Networksin tytäryhtiöiden osakekannat, jotka harjoittavat mobiiliverkkoprojekteihin liittyvää liiketoimintaa Brasiliassa, Chilessä, Ecuadorissa, Kanadassa, Kolumbiassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa. Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta. Kauppa viedään päätökseen, kun paikallisten viranomaisten hyväksynnät on saatu. Tämän odotetaan tapahtuvan viimeistään […]

Posted in Yrittäminen | Comments Off on Lemminkäinen myy Lemcon Networksin Amerikan liiketoimintoja

RUUKKI GROUPIN NIMIKIISTASSA PÄÄSTY SOPUUN

Ruukki Group Oyj (“Ruukki” tai “Yhtiö”) ja Rautaruukki Oyj ovat päässeet sopimukseen oikeudesta käyttää Ruukki-nimeä sekä rekisteröidä ja käyttää siihen liittyviä toiminimiä ja tavaramerkkejä sekä muita oikeuksia. Tämän seurauksena Yhtiö vaihtaa nimensä. Sopimuksen mukaan, Yhtiö ja kaikki sen tytäryhtiöt ovat velvollisia vaihtamaan nimensä kuuden kuukauden siirtymäajan kuluessa. Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden uudet nimet eivät saa […]

Posted in Yritykset | Comments Off on RUUKKI GROUPIN NIMIKIISTASSA PÄÄSTY SOPUUN

Destia-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2013: LIIKEVAIHTO LASKI, TILAUSKANTA KASVUSSA JA KASSA SÄILYI VAHVANA

Liikevaihto laski 20 prosenttia ja oli 78,1 miljoonaa euroa. Liiketulos jäi vertailukaudesta ja oli -2,2 miljoonaa euroa. Kassa oli edelleen vahva. Tilauskanta kasvoi 19 prosenttia vuoden 2012 loppuun verrattuna ja oli 713,5 miljoonaa euroa. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä ennätyksellisen pieni. Henkilöstön jatkuva kehittäminen painopistealueena. Destia-konsernin vuoden 2013 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan päätyvän edellisvuoden tasolle. Avainluvut […]

Posted in Osavuosikatsaukset | Comments Off on Destia-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2013: LIIKEVAIHTO LASKI, TILAUSKANTA KASVUSSA JA KASSA SÄILYI VAHVANA