June, 2013

Asuntovelkaiset hakevat entistä enemmän apua velkakierteeseensä

Asuntovelkaantuneet hakevat Takuu-Säätiön lainatakausta kulutusluottokierteensä katkaisemiseksi entistä useammin. Viime vuonna kulutusluotoista velkaantuneista hakijoista lähes joka viides oli myös asuntovelkainen. Vuonna 2008 heitä oli vähemmän kuin joka kymmenes. Määrä on siis yli kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa. Matalien korkojen ja kalliiden vuokrien vuoksi asunnon ostaminen on näyttänyt järkevältä, jopa pienituloisen näkökulmasta. Myös asuntolainamäärät ovat lisääntyneet: viidessä vuodessa lähes […]

Posted in Lainat | Comments Off on Asuntovelkaiset hakevat entistä enemmän apua velkakierteeseensä

Sitran toimintakertomus 2012: Taloudellinen ja yhteiskunnallinen epävarmuus lisääntyi – Sitran rooli riippumattomana vaikuttajana entistä tärkeämpi

Viime vuoden aikana Sitra on kehittänyt esimerkiksi energiatehokasta kaavoitusta ja rakentamista, uusiutuvan lähienergian käyttöönottoa, palvelusetelikäytäntöjä, terveyskioskeja ja julkishallinnon johtamista niin konsernijohtamisen kuin lainvalmisteluprosessin näkökulmasta. Sitra rakentaa tulevaisuuden Suomea. Käytännössä sitä kohti kuljetaan ennakoinnin, tutkimusten, kokeiluhankkeiden, yritysrahoituksen, koulutuksen ja laajan yhteiskunnallisen vaikuttamistyön kautta. Sitralla on systeemisiin haasteisiin tarttuvana tulevaisuusorganisaationa erityisen tärkeä rooli epävarmoina aikoina. Vuonna 2012 […]

Posted in Vuosikertomukset | Comments Off on Sitran toimintakertomus 2012: Taloudellinen ja yhteiskunnallinen epävarmuus lisääntyi – Sitran rooli riippumattomana vaikuttajana entistä tärkeämpi

Stora Enso saa päätökseen toisen osan 23.4. ilmoitetun, rakenteiden keventämiseen ja yksinkertaistamiseen tähtäävän 200 miljoonan euron ohjelman suunnitteluvaiheesta – arvioitu henkilöstövähennys noin 2 500

Stora Enso julkisti 23. huhtikuuta 2013 suunnitelmansa yksinkertaistaa ja keventää toimintojaan, tavoitteena selkeyttää liiketoimintojen fokusta, yksinkertaistaa toimintoja ja mahdollistaa arvoa luovien liiketoimintojen voimakkaamman keskittymisen kasvuun. Suunnitelma vähentää konsernin kiinteitä kustannuksia 200 miljoonaa euroa vuoden 2012 toteutuneesta kustannustasosta vuoden 2014 toisen neljännekseen mennessä ja sisältää aiemmin ilmoitetun 30 miljoonan euron kustannussäästön Building and Living -liiketoiminta-alueella. Suunnitelmien mahdollinen […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Stora Enso saa päätökseen toisen osan 23.4. ilmoitetun, rakenteiden keventämiseen ja yksinkertaistamiseen tähtäävän 200 miljoonan euron ohjelman suunnitteluvaiheesta – arvioitu henkilöstövähennys noin 2 500

Bisnespäivät – vuoden idearikkain työpäivä

Bisnespäivillä myös verkostoidutaan ja haetaan inspiraatiota. Kuva: Suomen Messut, kuvaaja Kimmo Brandt. Bisnespäivät 4.-5.9. tarjoaa tapahtumajärjestäjille sekä toimistohankinnoista ja henkilöstöasioista päättäville tietopakin alan trendeistä. Helsingin Messukeskuksessa on tarjontaa on kaikille toimistotyössä ahertaville, sillä ohjelmissa paneudutaan työelämän ikuisuuskysymyksiin – työssä jaksamiseen, infotulvan hallintaan ja urasuunnitteluun. Luvassa on myös täyttä asiaa kevyellä otteella, kuten nauramisen vaikutukset työpaikalla […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Bisnespäivät – vuoden idearikkain työpäivä

Ulrich Spiesshofer ABB-yhtymän uudeksi pääjohtajaksi

Ulrich Spiesshofer on nimitetty ABB-yhtymän uudeksi pääjohtajaksi 15.9.2013 lähtien ABB-yhtymän hallitus on yksimielisesti nimittänyt Discrete Automation and Motion (DM) -divisioonan johtajan Ulrich Spiesshoferin yhtymän pääjohtajaksi (CEO)15.9.2013 lähtien. Hän seuraa tehtävässä Joe Hogania, joka jatkaa ABB:llä vielä muutaman kuukauden siirtymän jälkeen hallituksen neuvonantajana. Spiesshofer aloitti ABB:n johtokunnan jäsenenä vuonna 2005 ja hänet nimitettiin DM-divisioonan johtajaksi vuonna […]

Posted in Henkilöstöuutiset | Comments Off on Ulrich Spiesshofer ABB-yhtymän uudeksi pääjohtajaksi

Metso vähentää Suomesta lähes 150 työpaikkaa

Metson Kudokset- ja Voimantuotanto-liiketoiminnat ovat saaneet päätökseen 2.5.2013 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut olivat osa yhtiön Massa, paperi ja voimantuotanto –liiketoiminnan kaksivuotista kustannuskilpailukyvyn parantamisohjelmaa. Neuvottelujen tuloksena Kudokset-liiketoiminta vähentää 60 työpaikkaa Tampereella siirtämällä kapeiden suodatinkankaiden tuotannon Portugalin Ovariin vuoden 2014 kesäkuun loppuun mennessä. Vähennystarve Tampereella on 32 henkilöä, ottaen huomioon henkilöstön sisäiset siirrot, eläkejärjestelyt ja määräaikaisten työsopimusten päättämiset. […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Metso vähentää Suomesta lähes 150 työpaikkaa

Johan Dennelindinistä TeliaSoneran konserni- ja toimitusjohtaja

TeliaSoneran hallitus on nimittänyt Johan Dennelindin yhtiön uudeksi konserni- ja toimitusjohtajaksi. Dennelindillä on laaja kokemus useista eri tehtävistä televiestinnän alalla, viimeksi Vodacom Internationalin toimitusjohtajana Etelä-Afrikassa. Dennelind aloittaa uudessa tehtävässään 1.9.2013 ja on yhtiön käytettävissä 1.7.2013 alkaen. Per-Arne Blomquist jatkaa virkaatekevänä toimitusjohtajana 1.9. saakka ja palaa sen jälkeen TeliaSoneran varatoimitusjohtajaksi ja talousjohtajaksi. Rekrytointiprosessi on ollut hallituksen […]

Posted in Henkilöstöuutiset | Comments Off on Johan Dennelindinistä TeliaSoneran konserni- ja toimitusjohtaja

Altian yhteistoimintaneuvottelut Suomessa päättyivät odotettua myönteisempään tulokseen

Altian Ruoholahden toimipisteen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 3.6.2013. Työnantaja teki neuvotteluiden perusteella 11.6.2013 päätöksen 12 henkilön irtisanomisesta. Tämä on arvioitua 25 henkilöä huomattavasti pienempi määrä. Yhteistoimintamenettelyn aikana 13 uutta, avoimeksi julistettua tehtävää täytettiin sisäisten hakemusten perusteella, kolme henkilöä irtisanoutui prosessin aikana ja neuvotteluissa sovittiin myös määräaikaisuuksien päättymisestä. Vastaava neuvotteluprosessi Altian Tukholman toimipisteessä on edelleen kesken. […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Altian yhteistoimintaneuvottelut Suomessa päättyivät odotettua myönteisempään tulokseen

Uusi Järjestötori-verkkopalvelu auttaa yrityksiä löytämään strategisia yhteistyökumppaneita

Yritysvastuuverkosto FIBSin kehittämä uusi Järjestötori-verkkopalvelu auttaa yrityksiä löytämään järjestöyhteistyökumppaneita liiketoimintansa kehittämisen tueksi. Palvelun kautta yritykset voivat etsiä helposti potentiaalisia järjestökumppaneita näiden toiminnan painopisteen mukaan. Järjestötorille liittyneet järjestöt puolestaan voivat viestiä palvelun kautta keskitetysti yrityksille suunnatuista palveluistaan referensseineen. FIBSin Järjestötorille on liittynyt jo 27 järjestöä. Palvelu on maksuton niin yrityksille kuin järjestöille, ja avoin myös muille […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Uusi Järjestötori-verkkopalvelu auttaa yrityksiä löytämään strategisia yhteistyökumppaneita

EK:n yt-neuvottelut päättyivät

Elinkeinoelämän keskusliiton yt-neuvottelut ovat päättyneet. Toiminnan uudelleenjärjestelyn seurauksena EK:n henkilöstömäärä vähenee 19 henkilöllä. Lisäksi myöhemmin tehtävien ulkoistusratkaisujen myötä henkilömäärä vähenee kahdella. Yt-neuvottelut koskivat kaikkia EK:n vastuu- ja tehtäväalueita. Neuvottelujen käynnistyessä EK:ssa työskenteli 137 henkilöä. Neuvottelujen lähtökohtana oli toimintatapojen uudistus ja työnjaon kehittäminen EK:n ja sen liittoyhteisön välillä.

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on EK:n yt-neuvottelut päättyivät