September, 2013

Kuusakoski aloittaa Suomen organisaatiota koskevat yhteistoimintaneuvottelut

Kuusakoski aloittaa tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuvat yhteistoimintaneuvottelut. Metallien maailmanmarkkinahintojen pitkäaikainen lasku ja edelleen jatkuva kansainvälinen suhdannetaantuma ovat aiheuttaneet yhtiön tuloskehityksen jatkuvan heikentymisen. Neuvottelut koskevat kaikkia Kuusakoski Oy:n ja Kuusakoski Group Oy:n hallinnon ja tukitoimintojen toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä. Purkuliiketoiminnassa neuvottelut koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä. Toteutuessaan täysimääräisesti suunnitellut vähennykset olisivat enintään 35 henkilötyövuotta. Suunnitelmalla tavoitellaan n. […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Kuusakoski aloittaa Suomen organisaatiota koskevat yhteistoimintaneuvottelut

Suomalaisen Työn Liitto: Seitsemän yritystä sai Yhteiskunnallinen yritys -merkin

Seitsemälle uudelle yritykselle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Mukana ovat esimerkiksi Invalidisäätiön omistama tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon ja kuntoutukseen erikoistunut Sairaala Orton sekä joustavia työmahdollisuuksia eläkeikäisille tarjoava Ilolla Unelmatehdas. Yhteiskunnallinen yritys -merkin myöntää Suomalaisen Työn Liitto. Merkin voivat saada käyttöönsä yritykset, jotka ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Lisäksi niiden tulee käyttää suurin osa voitostaan yhteiskunnallisen […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Suomalaisen Työn Liitto: Seitsemän yritystä sai Yhteiskunnallinen yritys -merkin

Lemminkäiselle uusi maajohtaja Norjaan

Jan Øyri on nimitetty Lemminkäisen Norjan maajohtajaksi 4.11.2013 alkaen. Øyri toimii tällä hetkellä Kvaerner ASA:n liiketoiminnan tuesta vastaavana johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. “Olemme erittäin tyytyväisiä, että Øyri liittyy organisaatioomme. Hänellä on pitkä kokemus liiketoiminta- ja tukiprosesseista sekä johtamisen kehittämisestä ja yleisestä linjajohtamisesta muun muassa rakennusalalta”, johtaja Timo Vikström Lemminkäiseltä kertoo. Lemminkäinen Norge AS:n vt. toimitusjohtaja […]

Posted in Henkilöstöuutiset | Comments Off on Lemminkäiselle uusi maajohtaja Norjaan

Nurminen Logistics aloittaa tulosparannusohjelman Suomen-yksiköissään

Nurminen Logistics aloittaa tulosparannusohjelman parantaakseen kannattavuuttaan, kilpailukykyään ja toimintaedellytyksiään haastavassa liiketoimintaympäristössä. Osana tulosparannusohjelmaa yhtiö aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Suomen-yksiköissään. Tulosparannusohjelma ajoittuu vuosille 2013 – 2014. Ohjelman tavoitteena on 2 miljoonan euron säästöt kiinteissä kustannuksissa vuositasolla vuodesta 2014 alkaen. Ohjelma voi sisältää rakenteellisia ratkaisuja ja muita tehostustoimia kannattavuuden parantamiseksi. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat koko Suomen-henkilöstöä. Alustavan arvion mukaan henkilöstön vähennystarve […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Nurminen Logistics aloittaa tulosparannusohjelman Suomen-yksiköissään

Uponor suunnittelee tehostamistoimia Suomessa

Uponorin tytäryhtiöt Uponor Infra Oy ja Uponor Suomi Oy ovat tänään kutsuneet henkilöstönsä yt-neuvotteluihin, joiden on tarkoitus käynnistyä perjantaina 27.9.2013 ja kestää vähintään kuusi viikkoa. Uponor Infran osalta tavoitteena on viedä läpi kesällä käynnistettyä yhdistymissuunnitelmaa. Uponor Oyj ja KWH-yhtymä Oy yhdistivät 1.7.2013 yhdyskuntatekniset liiketoimintansa uudeksi yhteisyritykseksi, jonka nimeksi tuli Uponor Infra Oy. Yhdistymisellä tähdätään tehokkaampaan […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Uponor suunnittelee tehostamistoimia Suomessa

Nordkalk aloittaa yhteistoimintaneuvottelut arvioidakseen tarvetta muuttaa toimintaansa ja rakennettaan

Kalkkikivipohjaisten tuotteiden valmistaja Nordkalk Oy Ab käynnisti tänään yt-neuvottelut, jotka koskevat koko henkilöstöä Suomessa eli yhteensä noin 480 henkilöä. Neuvotteluissa haetaan toimintamallia, joka varmistaa yhtiön ja sen asiakkaiden kilpailukyvyn nopeasti muuttuneessa markkinatilanteessa. Nordkalkilla on tarve muuttaa toimintamalliaan ja sen seurauksena sopeuttaa organisaatiotaan. Kalkkikivipohjaisten tuotteiden kysyntä on heikentynyt erityisesti Nordkalkin suurissa asiakassegmenteissä rakennusaine- ja paperiteollisuudessa, joista […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Nordkalk aloittaa yhteistoimintaneuvottelut arvioidakseen tarvetta muuttaa toimintaansa ja rakennettaan

Metson yhteistoimintaneuvottelut päätökseen paperiliiketoiminnassa

Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta on saanut päätökseen yhteistoimintaneuvottelut useimmissa paperiteollisuutta palvelevissa yksiköissään. Neuvottelujen tuloksena yhtiö vähentää Suomessa yhteensä 660 työpaikkaa. Neuvottelut olivat osa Metson huhtikuussa 2013 käynnistämää (pörssitiedote 23.4.2013) maailmanlaajuista kustannuskilpailukykyohjelmaa markkinoiden muutoksiin sopeutumiseksi. Ohjelman tavoite on vähentää Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnan vuotuisia kustannuksia noin sadalla miljoonalla eurolla vuoteen 2016 mennessä. Nyt […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Metson yhteistoimintaneuvottelut päätökseen paperiliiketoiminnassa

Tulikivi Oyj aloittaa YT-neuvottelut

Tulikivi Oyj aloittaa koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut tulosparannusohjelman toteuttamiseksi. Tulikivi Oyj suunnittelee työvoiman vähentämistä, lomauttamista ja yhtiön toimintojen sekä henkilöstön toimenkuvien uudelleenjärjestelyitä. Tulosparannusohjelman mukaiset säästötoimet kattavat kaikki konsernin toiminnot ja toimipisteet. Henkilöstön vähentämistarpeen arvioidaan olevan noin 90 henkilöä. YT-neuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa.

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Tulikivi Oyj aloittaa YT-neuvottelut

Kolme uutta toimialajärjestöä Suomen Yrittäjiin

Suomen Yrittäjien hallitus hyväksyi tänään kokouksessaan kolmen uuden toimialajärjestön jäsenhakemuksen. Suomen Yrittäjiin liittyivät Kotityöpalveluyhdistys ry, Suomen musiikkiyrittäjät ry ja Venealan keskusliitto Finnboat ry. Näin Suomen Yrittäjiin kuuluu yhteensä 56 toimialajärjestöä. Kotityöpalveluyhdistys ry Suomen kotityöpalveluyhdistys ry on kotityö- ja avustamispalveluja kotiin ja kodinomaisiin olosuhteisiin tarjoavien yritysten edunvalvonta- ja jäsenorganisaatio. Yhdistys mm. kehittää ja yhdenmukaistaa yksityisten kotityö- […]

Posted in Suomen Yrittäjät | Comments Off on Kolme uutta toimialajärjestöä Suomen Yrittäjiin

Riku Kytömäki nimitetty Exel Compositesin uudeksi toimitusjohtajaksi

Exel Composites Oyj:n hallitus on nimittänyt Riku Kytömäen Exel Compositesin uudeksi toimitusjohtajaksi. Kytömäki toimii tällä hetkellä ABB:n Senior Vice Presidentinä. Hän aloittaa tehtävässä viimeistään 13.3.2014 Vesa Korpimiehen seuraajana. Vesa Korpimies jatkaa toimitusjohtajana kunnes Riku Kytömäki ottaa vastaan toimitusjohtajan tehtävät. “Aloitin Exel Compositesin palveluksessa 1987 ja olen toiminut toimitusjohtajana viimeiset viisi vuotta. Olen ollut etuoikeutettu saadessani […]

Posted in Henkilöstöuutiset | Comments Off on Riku Kytömäki nimitetty Exel Compositesin uudeksi toimitusjohtajaksi