January, 2014

Skanska valittaa alioikeuden päätöksestä asfalttikartellin vahingonkorvausoikeudenkäynnissä

Skanska Asfaltti Oy valittaa Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä, jonka oikeus antoi asfalttikartellin vahingonkorvausoikeudenkäynnissä koskien valtion vaatimuksia ja korvauksia oikeudenkäyntikuluista. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi 28.11.2013 antamassaan päätöksessä valtion vaatimukset. Käräjäoikeus ei kuitenkaan velvoittanut valtion korvaamaan kuin osan Skanska Asfaltin oikeudenkäyntikuluista. ”Olemme tyytyväisiä siihen, että valtion vaatimukset hylättiin. Skanska Asfaltti kuitenkin valittaa käräjäoikeuden tuomiosta Helsingin hovioikeuteen, koska käräjäoikeus ei […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Skanska valittaa alioikeuden päätöksestä asfalttikartellin vahingonkorvausoikeudenkäynnissä

Sianlihan ja elävien sikojen vienti Venäjälle pysähdyksissä Liettuassa todetun afrikkalaisen sikaruton takia

Sianlihan ja elävien sikojen vienti EU:sta Venäjälle on pysäytetty. Syynä on Venäjän viranomaisten reaktio siihen, että Liettuassa todettiin 24.1.2014 afrikkalainen sikarutto kahdessa villisiassa. EU-komissiolta saadun tiedon mukaan komission ja Venäjän viranomaisen välisissä neuvotteluissa ei ole päästy ratkaisuun. Evira sai tiedon 30.1.2014 illalla. Eläinlääkintötodistusten myöntäminen sianlihalle ja raakalihavalmisteille sekä eläville sioille on siten kielletty koko EU:sta. […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Sianlihan ja elävien sikojen vienti Venäjälle pysähdyksissä Liettuassa todetun afrikkalaisen sikaruton takia

Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen kasvoi vuonna 2012

Julkisyhteisöjen menojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 56,7 prosenttia vuonna 2012. Vuonna 2011 suhde oli 55,1 prosenttia. Julkisyhteisöjen kokonaismenot kasvoivat 4,8 prosenttia vuodesta 2011 ja ne olivat yhteensä 109,1 miljardia euroa. Menoiltaan suurimmat tehtäväryhmät olivat sosiaaliturva ja terveydenhuolto, joiden yhteenlasketut menot olivat yli puolet julkisyhteisöjen kokonaismenoista. Sulautetut kokonaismenot tehtävittäin, julkisyhteisöt yhteensä 2011–2012 Tehtävä Vuosi Miljoonaa euroa Suhde […]

Posted in Tilastokeskus | Comments Off on Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen kasvoi vuonna 2012

Suoraveloitus päättyy tänään

Suoraveloitus päättyy tänään. Maanantaina pankit eivät enää ota laskuttajilta vastaan suoraveloitusaineistoja. Siirtymävaihe suoraveloituksesta muihin laskutustapoihin on sujunut hyvin, ottaen huomioon muunnon teknisen vaikeuden. Suoraveloitus oli suomalaisten pankkien kehittämä maksutapa, jonka osuus koko maksuliikenteen volyymista oli viimeisen parin vuoden aikana vain 4 prosenttia. Kotimaisista maksujärjestelmistä siirrytään koko euromaksualueella yhtenäisiin maksamisen tapoihin. Suoraveloitusta käyttäneet kuluttajat saavat jatkossa e-laskuja, […]

Posted in Finanssialan Keskusliitto | Comments Off on Suoraveloitus päättyy tänään

Suomen Pankki: Asuntolainakannan kasvu pysähtyi joulukuussa 2013

Asuntolainakanta supistui edellisen kuukauden kantaan verrattuna ensimmäistä kertaa yli 15 vuoteen ja oli joulukuun 2013 lopussa 88,3 mrd. euroa. Uusia asuntolainoja nostettiin vuoden 2013 aikana selvästi vähemmän kuin edellisinä vuosina. Vuoden 2013 asuntolainanostot olivat yhteensä 15,2 mrd. euroa, kun vastaava luku vuonna 2012 oli 19,1 mrd. euroa. Asuntolainakannan vuosikasvu on hidastunut yli vuoden verran yhtäjaksoisesti […]

Posted in Lainat | Comments Off on Suomen Pankki: Asuntolainakannan kasvu pysähtyi joulukuussa 2013

Bruttokansantuote supistui yhden prosentin vuonna 2012

Bruttokansantuotteen volyymi supistui 1,0 prosenttia vuonna 2012 Tilastokeskuksen tarkentuneiden ennakkotietojen mukaan, aiemmin supistumiseksi arvioitiin 0,8 prosenttia. Vuoden 2011 bruttokansantuotteen kasvu sen sijaan tarkentui ylöspäin, 2,7 prosentista 2,8 prosenttiin. Kotitalouksien reaalitulot vähenivät 0,2 prosenttia vuonna 2012. Taloudellista hyvinvointia kuvaava kotitalouksien oikaistu reaalitulo väheni 0,1 prosenttia. Siihen luetaan nettotulojen lisäksi myös hyvinvointipalvelut kuten julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien […]

Posted in Tilastokeskus | Comments Off on Bruttokansantuote supistui yhden prosentin vuonna 2012

Henkivakuutusten hinnoissa on suuria eroja

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä vertailu osoittaa, että henkivakuutusten hinnoissa on merkittäviä eroja. Henkivakuutusmaksuissa voi säästää kymmenessä vuodessa yli 2000 euroa.  Hintavertailun mukaan edullisimman ja tyyreimmän vakuutuksen hintaero vuositasolla on 107–150 euroa vakuutuksenottajan iästä riippuen. Kymmenen ensimmäisen vuoden vakuutusmaksuissa hintaeroa kertyy jopa yli 2000 euroa. Tilastot osoittavat, että suomalaiset huolehtivat omaisuuden vakuuttamisesta mutta vakuuttavat itsensä […]

Posted in Vakuutusyhtiöt & Vakuuttaminen | Comments Off on Henkivakuutusten hinnoissa on suuria eroja

Ahlstrom laajentaa sopeuttamisohjelmaansa 50 miljoonaan euroon

Toimitusjohtaja Jan Lång Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, laajentaa aiemmin ilmoittamaansa kulujen sopeuttamisohjelmaansa 35 miljoonasta eurosta 50 miljoonaan euroon. Suurin osa sopeuttamisohjelmaan liittyvistä toimenpiteistä toteutetaan vuoden 2014 loppuun mennessä, ja ohjelman kokonaisvaikutusten odotetaan näkyvän vuonna 2015. Sopeuttamisohjelman seurauksena Ahlstromin henkilöstöluvun arvioidaan pienentyvän maailmanlaajuisesti enintään noin 400 henkilöllä 7.8.2013 tiedotetun 350 henkilön sijaan. “Kannattavuuden parantaminen on […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Ahlstrom laajentaa sopeuttamisohjelmaansa 50 miljoonaan euroon

S-ryhmän myynnin kehitys pysyi plussalla

SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä S-ryhmän vuoden 2013 vähittäismyynti oli hieman yli 11,3 miljardia euroa. Vertailukelpoinen myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna reilun prosentin. SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilän mukaan parhaiten myynti kehittyi päivittäistavarakaupassa, jossa kasvua kertyi lähes neljä prosenttia. Suomen heikko talouskehitys näkyi myös S-ryhmän myynnissä, erityisesti autokaupassa ja käyttötavarakaupassa. Muiden S-ryhmän liiketoimintojen myynninkehitys oli lähellä nollatasoa. S-Pankilla […]

Posted in Uutiset | Comments Off on S-ryhmän myynnin kehitys pysyi plussalla

Metsähallituksen tulostavoitteeksi 115 miljoonaa euroa

Maa- ja metsätalousministeriö asetti Metsähallituksen tulostavoitteeksi 115 miljoonaa euroa vuodelle 2014 liikelaitoksen hallituksen esityksen mukaisesti. Tuloksen oletetaan siis säilyvän lähes ennätykselliseksi muodostuneen vuoden 2013 tasolla. Metsähallituksen on tarkoitus tulouttaa vuoden 2014 tuloksesta hallitusohjelman mukaisesti 120 milj. euroa vuonna 2015. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi ministeriön esittämää tavoitetta tänään. Tulostavoite on mitoitettu niin, että Metsähallitus voi saavuttaa myös […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Metsähallituksen tulostavoitteeksi 115 miljoonaa euroa