June, 2014

Trevian kasvattaa hoivakiinteistösijoitustoimintaansa uudella 140 M€:n rahastolla

Trevian Asset Management Oy on 18.6.2014 perustanut uuden Trevian Care II Ky –nimisen kiinteistöpääomarahaston. Trevianin ensimmäinen hoivakiinteistöihin sijoittava kiinteistöpääomarahasto Trevian Care I Ky on myynyt kaikki sijoituskohteensa alle vuoden omistusajan jälkeen eikä tule enää tekemään uusia sijoituksia. Rahasto on tuottanut kotimaisille institutionaalisille sijoittajilleen yli 9 %:n tuoton.  Trevian jatkaa hoivakiinteistöliiketoimintaansa nyt perustetulla uudella rahastolla. Trevianin […]

Posted in Sijoitukset | Comments Off on Trevian kasvattaa hoivakiinteistösijoitustoimintaansa uudella 140 M€:n rahastolla

Karl-Henrik Sundströmistä Stora Enson uusi toimitusjohtaja

Stora Enson hallitus on nimittänyt Karl-Henrik Sundströmin, 54, yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1.8.2014 alkaen. Karl-Henrik Sundström on tällä hetkellä Stora Enson Printing and Living -divisioonan johtaja. “Karl-Henrik Sundströmillä on runsaasti kokemusta globaalista teollisuudesta, ja vahva tausta talousjohtamisessa. Hänen valintansa Stora Enson sisältä tuo jatkuvuutta yhtiön johtamiseen ja valittuun strategiaan”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Gunnar Brock. ”Olen työskennellyt […]

Posted in Henkilöstöuutiset | Comments Off on Karl-Henrik Sundströmistä Stora Enson uusi toimitusjohtaja

M-Brain: Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarinen osakkaaksi M-Brain Oy:öön

M-Brain Oy on järjestänyt suunnatun osakeannin, jossa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on sijoittanut yhtiöön kolme miljoonaa euroa ja eräät yhtiön vanhat osakkeenomistajat yhteensä kaksi miljoonaa euroa. Osakeannin jälkeen yhtiön osakeomistus jakautuu seuraavasti:Ysma Oy 34,66%Ingman Development Oy Ab 25,16%Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 17,98%Aloitusrahasto Vera Oy 13,21%Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 6,66%Oy My Holding & Consulting Ab 0,21%Johto 2,12% Yhtiön osakkeenomistajat ovat päättäneet valita […]

Posted in Uutiset | Comments Off on M-Brain: Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarinen osakkaaksi M-Brain Oy:öön

Finnvera sai lisää valtuuksia viennin rahoitukseen

Finnveralla on jatkossa entistä paremmat mahdollisuudet olla mukana suomalaisten yritysten vientikauppoihin liittyvissä rahoitusjärjestelyissä. Vientitakuiden ja -luottojen rahoituksen enimmäismäärät nousevat merkittävästi. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2014. Vientitakuiden enimmäismäärä nousee 12,5 miljardista 17 miljardiin euroon ja vientiluottojen rahoittamisen enimmäismäärä kasvaa kolmesta miljardista seitsemään miljardiin euroon. Muutokset varmistavat, että Finnvera voi täydentää yksityisiä rahoitusmarkkinoita pääomatavaroihin liittyvien vientikauppojen rahoituksessa. On […]

Posted in Rahoitus | Comments Off on Finnvera sai lisää valtuuksia viennin rahoitukseen

Jyväskylän Energia -konsernin energiantuotannon koko henkilöstöä koskeneet yt-neuvottelut ovat päättyneet.

Irtisanomisuhka koskee kahdeksaa henkilöä. Tulossa on laajoja sopimus- ja organisaatiomuutoksia. Lisäksi näkyvissä on lomautuksia tänä ja ensi vuonna. Neuvottelujen lähtökohta oli Jyväskylän Energian voimalaitosten käyttöön vaikuttava voimakas kausivaihtelu, joka johtuu sähkön matalan hinnan ja kaukolämmön tarpeen vaihtelun yhteisvaikutuksesta ja kaukolämmön ja sähkön tuotannon kannattavuuden heikkenemisestä. Vuonna 2014 Rauhalahden voimalaitos seisoo tämänhetkisten tietojen mukaan heinäkuusta alkaen neljä-viisi kuukautta. […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Jyväskylän Energia -konsernin energiantuotannon koko henkilöstöä koskeneet yt-neuvottelut ovat päättyneet.

Suomen Akatemia: Yritykset hyötyvät naisjohtajista

Naisten johtamat yritykset ovat taloudellisesti vakaammalla pohjalla kuin miesten johtamat. Tämä käy ilmi Vaasan yliopiston professorin Sami Vähämaan johtamasta tutkimushankkeesta. Siinä selvitetään Suomen Akatemian rahoituksella, miten yrityksen toimitusjohtajan, talousjohtajan ja tilintarkastajan sukupuoli sekä naisedustus yrityksen hallituksessa vaikuttavat yritysten taloudelliseen päätöksentekoon.Tutkimushankkeen tähänastiset tulokset osoittavat muun muassa, että naisten johtamissa yrityksissä on paremmat hallinto- ja valvontajärjestelmät ja […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Suomen Akatemia: Yritykset hyötyvät naisjohtajista

Keskuskauppakamari: Seuraavan hallituksen kevennettävä työn verotusta

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä Keskuskauppakamari on julkaissut verolinjauksensa seuraavalle hallituskaudelle. “Suomen kilpailukyvyn kannalta on erittäin tärkeää, että seuraava hallitus saa käännettyä veroasteen selvään laskuun”, vaatii Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä. Keskuskauppakamarin verolinjauksissa vaalikaudelle 2015–2019 otetaan kantaa verotuksen vaikutuksiin yritysten toimintaedellytyksiin, työllisyyteen ja julkisen sektorin rahoitukseen. Suomen veroasteen ennustetaan nousevan ensi vuonna 46 […]

Posted in Keskuskauppakamari | Comments Off on Keskuskauppakamari: Seuraavan hallituksen kevennettävä työn verotusta

Eurooppalaiset pankit valtaosin valmiina tasearviointiin

EY:n pankkialan raportin mukaan suurin osa eurooppalaisista pankeista uskoo pääomansa riittävän selviytyäkseen EKP:n tasearvioinnista. Pankit luottavat myös sekä yleisten talousnäkymien että oman tuloksentekokykynsä parantuvan tänä vuonna. Riskienhallinta on noussut pankkien tärkeimmäksi prioriteetiksi.  EY:n eurooppalaista pankkisektoria käsittelevän European Banking Barometer -raportin mukaan suurin osa eurooppalaisista pankeista uskoo keränneensä tarpeeksi pääomaa selvitäkseen Euroopan Keskuspankin EKP:n AQR (Asset […]

Posted in Ernst & Young, Pankkitoiminta | Comments Off on Eurooppalaiset pankit valtaosin valmiina tasearviointiin

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta: Ostovoiman kestävä kasvu edellyttää kilpailukyvystä huolehtimista

Lähivuosina Suomen talouspolitiikan haasteena on se, miten tukea ostovoiman kehitystä samalla kun pidetään huolta suomalaisen tuotannon kilpailukyvystä ja julkisen talouden kestävyydestä, todetaan Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan 27.6.2014 julkaistussa raportissa. Valtiovarainministeriön (VM) kansantalousosaston ennusteen mukaan ansiot nousevat kuluvana vuonna 1,4 % ja kuluttajahinnat 1,3 %. Vuonna 2015 ansiot nousevat arviolta 1,2 %. Palkansaajien yhteenlaskettu käytettävissä olevan reaalitulo […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta: Ostovoiman kestävä kasvu edellyttää kilpailukyvystä huolehtimista

VVO osti vuokra-asuntoja Paavo Nurmen Säätiöltä

VVO osti 26.6.2014 Paavo Nurmen Säätiöltä 18 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa Helsingin Lauttasaaresta, osoitteesta Lauttasaarentie 27. Asuinrakennus on valmistunut vuonna 1958 ja asuntojen keskipinta-ala on 45,3 m². – Lauttasaaresta hankitut asunnot sijaitsevat aivan Lauttasaaren tulevan metroaseman vieressä, uudistuvaa ostoskeskusta vastapäätä. Asunnot täydentävät VVO:n asuntovalikoimaa läntisen Helsingin alueella ja soveltuvat kokonsa sekä sijaintinsa puolesta erittäin hyvin vuokra-asumiseen, investointijohtaja Mikko […]

Posted in Uutiset | Comments Off on VVO osti vuokra-asuntoja Paavo Nurmen Säätiöltä