October, 2014

SUOMEN EKONOMILIITTO: Ekonomit saivat uuden toiminnanjohtajan

Suomen Ekonomien uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu FM, MBA Hanna-Leena Hemming 6.11.2014 lähtien. Hemming on viimeksi työskennellyt yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana lääkeyritys AbbVie Oy:ssä. Sitä ennen hän on toiminut konsulttina usealla eri toimialalla. Hemming toimi kansanedustajana (Kok.) 2003 – 2011, eikä sen jälkeen enää asettunut ehdolle. Kansanedustajavuosinaan hän toimi muun muassa sivistysvaliokunnassa ja valtiovarainvaliokunnassa. Hanna-Leena Hemming näkee keskeisenä tehtävänään […]

Posted in Henkilöstöuutiset | Comments Off on SUOMEN EKONOMILIITTO: Ekonomit saivat uuden toiminnanjohtajan

Nixun hallitukselle valtuutus päättää listautumisannista ja NASDAQ OMX First North -markkinapaikalle listautumisesta

Kyberturvayhtiö Nixu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 30.10.2014 Nixun hallituksen päättämään harkintansa mukaan yhtiön listautumisesta NASDAQ OMX First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen myös päättämään listautumisen yhteydessä toteutettavasta yleisölle ja institutionaalisille sijoittajille suunnatusta osakeannista sekä yhtiön osakkeen jakamisesta (split). Yhtiöllä on yhtiökokouksen antamien valtuutuksien perusteella valmiudet päättää listautumisesta ja listautumisannista siten, että anti voisi […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Nixun hallitukselle valtuutus päättää listautumisannista ja NASDAQ OMX First North -markkinapaikalle listautumisesta

Tietoverkkodivisioonan Suomen toiminnot yhtiöitetään Empower TN Oy -nimiseksi yhtiöksi

Empower Oy:n Tietoverkkodivisioonan Suomen toiminnot (Telecom Network Division, TND) yhtiöitetään omaksi erilliseksi Empower TN Oy -nimiseksi yhtiöksi. Yhtiöittäminen astuu voimaan 1.11.2014. Empower TN Oy kuuluu Empower-konserniin. Yhtiöittämisellä ei ole henkilöstövaikutuksia. Kaikki Suomessa työskentelevät Tietoverkkodivisioonan 450 työntekijää siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuteen perustettavaan tytäryhtiöön. Yhtiöittäminen ei vaikuta myöskään asiakas- tai kumppanisuhteisiin. Muutos koskee Empowerin Suomen TND:n toimintoja. […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Tietoverkkodivisioonan Suomen toiminnot yhtiöitetään Empower TN Oy -nimiseksi yhtiöksi

Suurten yritysten liikevaihto kasvoi syyskuussa 2,6 prosenttia vuotta aiemmasta

Suurten yritysten liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2014 syyskuussa 2,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Heinä-syyskuussa suurten yritysten liikevaihto väheni edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 0,6 prosenttia. Suurten yritysten liikevaihdon vuosimuutos, %: Kausitasoitettu liikevaihto laski syyskuussa suurilla yrityksillä 0,2 prosenttia elokuuhun verrattuna. Elokuussa kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,3 prosenttia, kun taas heinäkuun liikevaihto oli 1,0 prosenttia edeltävää […]

Posted in Suurten yritysten liikevaihtoennakko, Tilastokeskus | Comments Off on Suurten yritysten liikevaihto kasvoi syyskuussa 2,6 prosenttia vuotta aiemmasta

TULLI: Viennin volyymi laski elokuussa vähemmän kuin vientihinnat Vienti Venäjälle laski 22 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo laski elokuussa Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan kuusi prosenttia vuoden takaisesta ja oli arvoltaan lähes 4,2 miljardia euroa. Vientihintojen lasku (-3,1 %) vaikutti viennin arvon laskuun enemmän kuin viennin volyymin lasku. Viennin volyymi laski 2,3 prosenttia. Tammi-elokuussa vienti on laskenut yhden prosentin verrattuna edellisvuoteen. Tuonnin arvo laski lähes 4,4 miljardiin euroon. Laskua kertyi elokuussa […]

Posted in Uutiset | Comments Off on TULLI: Viennin volyymi laski elokuussa vähemmän kuin vientihinnat Vienti Venäjälle laski 22 prosenttia

Sp-Rahastoyhtiön varainhoidon johtaja Vaarnanen: Sijoittajan kannattaa ottaa tähtäimeen Amerikka ja kehittyvät markkinat

Silloinkin kun taloustilanne ei ole kotimarkkinoilla sijoittajan kannalta kaikista otollisin, muualta maailmasta voi löytyä hyviä sijoituskohteita. Tällä hetkellä parhaita mahdollisuuksia sijoittajalle tarjoaa Sp-Rahastoyhtiön Petteri Vaarnasen mukaan kehittyvät markkinat ja Amerikka.Euroopan taloustilanteesta tulee päivittäin huonoja uutisia. Talous kasvaa hitaasti, inflaatio on alhaalla ja haasteet Euroopan talouksien tasapainottamisen ja rakenneuudistusten läpiviemisen osalta ovat suuret. Euroopan keskuspankki on […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Sp-Rahastoyhtiön varainhoidon johtaja Vaarnanen: Sijoittajan kannattaa ottaa tähtäimeen Amerikka ja kehittyvät markkinat

Neste Jacobs uudistaa organisaationsa

Neste Jacobs uudistaa johtamismalliaan ja organisaatiotaan vastaamaan paremmin kasvustrategiaansa ja tulevaisuuden haasteita. Yhtiön hallitus hyväksyi vuoden 2013 lopulla uuden pitkän aikavälin kasvustrategian, joka tähtää Neste Jacobsin liikevaihdon kaksinkertaistamiseen. Neste Jacobsin fokus on prosessiteollisuuden projektinjohto-, suunnittelu- ja teknologiapalveluissa. Strategia edellyttää Neste Jacobsin asiakaskunnan laajentamista ja kansainvälistymistä. Strategian toteutus on hyvässä vauhdissa. Liikevaihto ja liikevoitto ovat molemmat […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Neste Jacobs uudistaa organisaationsa

Finnvera: Pk-yritysten rahoituskysyntä on melko vaisua

Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2014 Lisää työkaluja ja valtuuksia yritysrahoitukseen Finnvera on saanut lakimuutosten ja valtioneuvoston päätösten myötä merkittäviä lisävaltuuksia osallistua sekä pk-yritysten että vientiyritysten hankkeiden rahoitukseen. Finnvera voi lisätä riskinottoa pk-yritysten rahoituksessa, koska valtio korvaa mahdollisista tappioista myös Etelä-Suomessa aiempaa suuremman osan. Viennin rahoituksessa puolestaan vientitakuiden ja -luottojen lakisääteisiä maksimimääriä on nostettu huomattavasti. Uusia rahoitusvälineitä […]

Posted in Osavuosikatsaukset | Comments Off on Finnvera: Pk-yritysten rahoituskysyntä on melko vaisua

Nordea: Suomen ja Pohjoismaiden paras varainhoitaja

The Banker* -lehti palkitsi Nordean parhaana private banking -palvelujen tarjoajana Pohjoismaissa, Suomessa ja Norjassa. Nordea Private Banking oli ensimmäistä kertaa mukana kilpailussa.   Nordean varallisuudenhoidon johtaja Gunn Wærsted on ylpeä saaduista palkinnoista: – Ne kuvaavat vahvaa asemaamme Pohjoismaissa. Nordean tulokset ovat usean vuoden ajan olleet vahvoja Pohjoismaissa, ja asiakkaat ovat saaneet sijoituksilleen hyvää tuottoa. Pankki on […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Nordea: Suomen ja Pohjoismaiden paras varainhoitaja

Outotec käynnistää YT-neuvottelut Suomessa

Outotec julkaisi 30.10.2014 45 miljoonan euron vuosisäästöihin tähtäävän kannattavuusohjelman, jonka vuoksi yhtiö arvioi resurssitarpeensa ja Suomen toimipaikkojensa uudelleenjärjestelymahdollisuudet. Outotec aloittaa koko Suomen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista henkilöstövähennyksistä. Suunniteltujen uudelleenjärjestelyjen vaikutukset eri henkilöstöryhmiin ja toimipaikkoihin selviävät viimeistään joulukuun 2014 puoliväliin mennessä. Arvioitu irtisanomistarve Suomessa on noin 100 työntekijää. Vähennykset toteutetaan vuoden 2014 lopulla ja vuoden 2015 […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Outotec käynnistää YT-neuvottelut Suomessa