June, 2015

Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula: Sijoittajat tarvitsevat selkeän Kreikka-ratkaisun

  Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula Kreikan kärjistynyt taloustilanne pohdituttaa institutionaalisia sijoittajia, kuten eläkeyhtiöitä. Eläkesijoitusten laaja hajautus ja vahva vakavaraisuus kuitenkin turvaavat eläkkeet haastavinakin aikoina, korostaa Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula. Ilmarisella ei myöskään ole suoria sijoituksia Kreikkaan. Sijoitusjohtaja Mikko Mursula vastaa Kreikkaa koskeviin kysymyksiin: 1. Miten sijoittajat eri puolilla maailmaa ovat reagoineet Kreikan viikonlopun tapahtumiin? Sijoittajille […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula: Sijoittajat tarvitsevat selkeän Kreikka-ratkaisun

Petteri Vaarnanen, Säästöpankkien Varainhoidon johtaja: Kreikan tilanne on taistelua valuutta-alueen uskottavuudesta

Kreikan tilanteen ajautumista umpikujaan voidaan pitää viestinä Espanjan ja Italian populistisille vaihtoehtopuolueille ja heidän kannattajilleen. Euroalueen valtioilla, etenkin Saksalla, on rajansa sen osalta miten paljon sovituista asioista voidaan joustaa ja missä määrin muiden maiden solidaarisuutta voidaan käyttää omien populististen tarkoitusperien eteenpäin viemisessä. Kreikan valtaa pitävän vasemmistonpuolueen Syrizan lupaukset ottaa ohjat käsiinsä ja viedä maa ulos […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Petteri Vaarnanen, Säästöpankkien Varainhoidon johtaja: Kreikan tilanne on taistelua valuutta-alueen uskottavuudesta

FK vastustaa EU-johtajien ehdottamaa yhteistä talletussuojaa

Finanssialan Keskusliitto (FK) vastustaa EU-instituutioiden puheenjohtajien esittämää yhteistä eurooppalaista talletussuojajärjestelmää. Myös suurin osa Suomen politiikan vaikuttajista läpi puoluekirjon suhtautuu nihkeästi ajatukseen. Yli 70 prosenttia kaikista FK:n teettämään tutkimukseen osallistuneista vaikuttajista suhtautuu ehdotukseen kielteisesti ja vieläpä 36 prosenttia erittäin kielteisesti. EU-instituutioiden puheenjohtajien laatimassa raportissa ehdotetaan pankkiunionimaille yhteisvastuuseen perustuvaa talletussuojajärjestelmää (European Deposit Insurance Scheme, EDIS), josta korvattaisiin […]

Posted in Finanssialan Keskusliitto | Comments Off on FK vastustaa EU-johtajien ehdottamaa yhteistä talletussuojaa

OpusCapita lopettaa toimintansa Slovakiassa

OpusCapita lopettaa toimintansa Slovakiassa syyskuun 2015 loppuun mennessä. Päätös perustuu yhtiön strategiaan vetäytyä markkina-alueilta, joilla markkinajohtajuutta paikallisesti tarjottavien palveluiden osalta ei ole saavutettu. OpusCapita Group Oy:n toimitusjohtajan Ossi Pohjolan mukaan dokumentointiprosessit, johon oleellisena osana kuuluu myös tulostusliiketoiminta, ovat yhtiölle jatkossakin tärkeä. ”Joillakin markkina-alueilla pystymme tarjoamaan parempaa palvelua kustannustehokkaammin esimerkiksi alihankkijaverkostomme kautta”, Pohjola kertoo päätöksen taustoista. […]

Posted in Uutiset | Comments Off on OpusCapita lopettaa toimintansa Slovakiassa

Nimityksiä Suomen Yrittäjissä

Suomen Yrittäjien järjestöjohtajaksi on 1.7.2015 alkaen nimitetty tradenomi Hanna Tapala, joka on hoitanut tehtävää väliaikaisesti keväästä 2014 alkaen. Tapala vastaa Suomen Yrittäjien järjestötyöstä ja jäsenyritysten palvelusta. Hän on työskennellyt Suomen Yrittäjissä vuodesta 2011 alkaen ja sitä ennen aluejärjestö Helsingin Yrittäjissä vuodesta 2007. Muuta työkokemusta Tapalalla on mm. eduskunnasta ja liikenne- ja viestintäministeriöstä. Hän raportoi varatoimitusjohtaja […]

Posted in Nimitykset, Suomen Yrittäjät | Comments Off on Nimityksiä Suomen Yrittäjissä

PAULA CARLSTEDT OPUSCAPITAN SUOMEN MAAJOHTAJAKSI

OpusCapita vahvistaa läsnäoloaan kotimarkkinoillaan nimittämällä Suomeen maajohtajan. Tehtävään on nimetty Xeroxin Suomen toimitusjohtaja Paula Carlstedt. Hän aloittaa OpusCapitalla 20. heinäkuuta. Paula Carlstedtillä on taustallaan merkittävä ura Xeroxilla, sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tehtävissä. OpusCapitan maajohtajana hän pääsee hyödyntämään laajaa myyntikokemustaan ja toisaalta kykyään luoda toimivia kontaktiverkkoja yli organisaatiorajojen. ”OpusCapita on talousprosessien edelläkävijä. Tavoitteenamme on kasvaa erityisesti […]

Posted in Nimitykset | Comments Off on PAULA CARLSTEDT OPUSCAPITAN SUOMEN MAAJOHTAJAKSI

VAAHTO GROUP –KONSERNIIN KUULUVA JAPROTEK OY AB:N YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET

Vaahto Group –konserniin kuuluva Japrotek Oy Ab:n yt-lain mukaiset neuvottelut toimenpiteistä yhtiön toimintojen sopeuttamiseksi heikentyneeseen kysyntä- ja markkinatilanteeseen ovat päättyneet. Neuvottelut koskivat yhtiön koko henkilöstöä pois lukien tärkeimmät myyntitoiminnot. Neuvotteluissa päätettiin, että henkilöstön määrää sopeutetaan yhtiön taloustilanteen ja tilauskannan mukaisesti aikaisintaan elokuusta 2015 alkaen. Japrotek Oy Ab työllistää 58 työntekijää Pietarsaaressa.

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on VAAHTO GROUP –KONSERNIIN KUULUVA JAPROTEK OY AB:N YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET

Telenor ja TeliaSonera kommentoivat Euroopan komission väitetiedoksiantoa

Euroopan komission TeliaSoneran ja Telenorin Tanskan-toimintojen yhdistämishanketta koskeva selvitys eteni tänään, kun komissio antoi yhtiöille niin sanotun väitetiedoksiannon. Väitetiedoksianto on tavanomainen yritysten yhdistymisen yhteydessä tehtävä toimenpide. Emme allekirjoita väitetiedoksiannossa esiin nostettuja huolenaiheita, vaan uskomme vakaasti siihen, että yhdistyminen tulee sekä edistämään kilpailua että hyödyttämään tanskalaisia kuluttajia. Jatkamme rakentavaa vuoropuhelua komission kanssa ja pyrimme vastaamaan kaikkiin […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Telenor ja TeliaSonera kommentoivat Euroopan komission väitetiedoksiantoa

Riku Roos nimitetty Baswaren uuden Customer Care -yksikön vetäjäksi

Johtava verkkolaskutus- ja hankinnasta maksuun -ratkaisujen toimittaja Basware on perustanut uuden, keskitetyn yksikön asiakastuelle. Customer Care -yksikkö vastaa Baswaren asiakaspalvelun ja -kokemuksen kehittämisestä ja parantamisesta sekä Baswaren kaikkien tuotteiden ja palveluiden 1. ja 2. tason asiakastuesta.Johtoryhmän jäsen Riku Roos on nimitetty uuden yksikön vetäjäksi, nimikkeellä Senior Vice President, Customer Care 1.7.2015 alkaen. Hän raportoi Baswaren […]

Posted in Nimitykset | Comments Off on Riku Roos nimitetty Baswaren uuden Customer Care -yksikön vetäjäksi

Nurminen Logistics Oyj nimittää uuden toimitusjohtajan

Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on valinnut yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Marko Tuunaisen, joka vastaa yhtiön huolinta- ja lisäarvopalvelut liiketoiminnasta. Marko Tuunainen aloittaa toimitusjohtajan tehtävässä 1.8.2015 ja hoitaa aiempaa vastuualuettaan uuden toimen ohessa. Nurminen Logistics Oyj:n nykyinen toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta hoitaa tehtävää 31.7.2015 saakka. Tämän jälkeen Pohjanvirta jatkaa yhtiön palveluksessa toistaiseksi uuden toimitusjohtajan tukena. Yhtiön hallitus tulee […]

Posted in Nimitykset | Comments Off on Nurminen Logistics Oyj nimittää uuden toimitusjohtajan