October, 2015

Tokmannin liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä selkeästi markkinoita paremmin

Pohjoismaiden suurimman halpakauppakonsernin Tokmannin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia vuoden takaisesta ja oli 187,8 miljoonaa euroa (III/2014: 182,6 miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen aikana Tokmannilla asioi 11,0 miljoonaa asiakasta, mikä on 2,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin (III/2014: 10,7 miljoonaa asiakasta). Kaupan markkinakehitys Suomessa jatkui edelleen huonona, mutta Tokmannin liikevaihto kasvoi selkeästi markkinoita paremmin. Päivittäistavarakauppa […]

Posted in Osavuosikatsaukset | Comments Off on Tokmannin liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä selkeästi markkinoita paremmin

Näin Suomi säästää -tutkimus: usko omaan talouteen vahvistunut

Kuudetta kertaa toteutettu Näin Suomi säästää -tutkimus osoittaa, että valtaosa kuluttajista uskoo oman taloutensa kehittyvän positiiviseen suuntaan tai pysyvän ennallaan. Neljännes uskoo oman taloutensa heikkenevän tulevan vuoden aikana. Säästöpankkiryhmän tekemän Näin Suomi säästää -tutkimuksen mukaan kuluttajien uskossa oman talouden näkymiin on kuluneen vuoden aikana tapahtunut selvä muutos parempaan. Erityisesti etelä- ja itäsuomalaiset uskoivat oman taloutensa […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Näin Suomi säästää -tutkimus: usko omaan talouteen vahvistunut

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyväksynyt Alma Media Oyj:n ja Talentum Oyj:n yhdistymisen ja Alma Media Oyj etenee vaihtotarjouksen toteuttamisessa

Talentum Oyj ja Alma Media Oyj tiedottivat 29.9.2015 suunnitelmasta yhdistää liiketoimintansa Alma Median Talentumin osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille tekemällä julkisella vaihtotarjouksella. Alma Media on tänään saanut vaaditun kilpailuviranomaishyväksynnän Kilpailu- ja kuluttajavirastolta Alma Median ja Talentumin yhdistymiselle. Tämän hyväksynnän lisäksi muita kilpailuviranomaisten hyväksyntöjä ei tarvita vaihtotarjouksen toteuttamiseksi. Vaihtotarjouksen, jossa Alma Media tarjoutuu hankkimaan kaikki Talentumin osakkeet […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyväksynyt Alma Media Oyj:n ja Talentum Oyj:n yhdistymisen ja Alma Media Oyj etenee vaihtotarjouksen toteuttamisessa

Danske Bank on Suomen paras Corporate Finance -investointipankki 2015

Danske Bank on valittu Suomen parhaaksi Corporate Finance -investointipankiksi asiakasyritysten tyytyväisyyttä mittaavassa vuosittaisessa Prospera-tutkimuksessa. TNS Sifo Prosperan toteuttamaan haastattelututkimukseen vastasi yhteensä 66 suomalaista tai Suomessa toimivaa yritystä, joiden johtoa pyydettiin arviomaan kahtakymmentä Corporate Finance -palveluja tarjoavaa investointipankkia Suomessa. Danske Bankin Corporate Finance -toiminnoista Suomessa vastaavan johtaja Petri Siposen mukaan pankki on ollut neuvonantajana useissa merkittävissä […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Danske Bank on Suomen paras Corporate Finance -investointipankki 2015

S-Pankki uudistaa organisaatiotaan ja aloittaa yhteistoimintamenettelyn

S-Pankki Oy on 29.10.2015 ilmoittanut aloittavansa yhteistoimintamenettelyn, jonka tavoitteena on organisoida pankin toiminta tukemaan digitaalista muutosta. Uuden, tehokkaamman toimintamallin avulla karsitaan päällekkäisyyksiä, haetaan kulusäästöjä ja tehostetaan pankin liike- ja kehitystoimintaa. S-Pankin ja LähiTapiola Pankin toukokuussa 2014 toteutuneen fuusion jälkeen asiakkaita on palveltu kahdella pankkijärjestelmällä. Nyt järjestelmät on saatu yhdistettyä, mikä mahdollistaa päällekkäisyyksien karsimisen ja fuusiovaiheessa […]

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on S-Pankki uudistaa organisaatiotaan ja aloittaa yhteistoimintamenettelyn

Keskimaan päivittäis- ja käyttötavarakauppa kasvussa

Osuuskauppa Keskimaan tammi-syyskuun verollinen myynti oli 525,9 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi päivittäis- ja käyttötavarakaupassa sekä ravintolaliiketoiminnassa. Liikevaihtoa Keskimaassa kertyi tammi-syyskuussa 431,5 miljoona euroa, mikä oli 1,7 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. – Myynti on käynyt erittäin hyvin kun huomioidaan, että markkinatilanne on todella haasteellinen. Sekä myynnin että tuloksen tekeminen on tiukassa, eikä lähitulevaisuudessa ole näköpiirissä […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Keskimaan päivittäis- ja käyttötavarakauppa kasvussa

PRH osaksi Team Finlandia

Team Finlandin johtoryhmä on päättänyt vahvistaa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kanssa tehtävän yhteistyön kutsumalla PRH:n verkoston viralliseksi jäseneksi. ”PRH on tehnyt yhteistyötä Team Finland -verkoston kanssa jo parin vuoden ajan ja osallistunut kansainvälisiin yritystapahtumiin (mm. Slush ja Alihankinta) Team Finland -yhteisosastoilla. Team Finland -verkoston jäsenyys avaa kuitenkin aivan uudenlaisia mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan”, toteaa PRH:n pääjohtaja […]

Posted in Uutiset | Comments Off on PRH osaksi Team Finlandia

Henkilöasiakkaiden tuloverot kasvoivat 1,1 miljardia vuonna 2014

Ensimmäiset tiedot vuoden 2014 tuloverotuksesta ovat saatavilla. Verohallinto keräsi yhteiskunnan käyttöön tuloveroja yhteensä 34,3 miljardia euroa. Tuloverojen yhteismäärä kasvoi 0,9 miljardia euroa (+2,6 %) edellisvuoteen verrattuna. Tuloverot kattavat Verohallinnon keräämistä veroista lähes kaksi kolmasosaa. Henkilöasiakkaiden ansiotuloverot kasvoivat verovuonna 2014 yhteensä 0,8 miljardia euroa (+3,1 %). Verotuksen kiristymisestä johtuen kasvu oli ansiotulojen määrän kasvua ripeämpää. Pääomatuloverojen […]

Posted in Verotus | Comments Off on Henkilöasiakkaiden tuloverot kasvoivat 1,1 miljardia vuonna 2014

Oma Säästöpankki ja Pohjoismaiden Investointipankki tukevat PK-yritysten toimintaedellytyksiä

Oma Säästöpankki Oyj ja Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ovat solmineet sopimuksen Oma Säästöpankin toimialueen PK-yrityksille ja ympäristöhankkeille suunnatusta 20 miljoonan euron lainaohjelmasta. Sopimuksen laina-aika on seitsemän vuotta. Investointirahaa pk-yrityksille Nyt sovitun lainaohjelman tarkoituksena on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia saada investointirahaa. Sopiviksi projekteiksi katsotaan hankkeet, jotka ovat linjassa NIBin tavoitteiden kanssa, eli ne kehittävät jäsenmaiden […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Oma Säästöpankki ja Pohjoismaiden Investointipankki tukevat PK-yritysten toimintaedellytyksiä

Yepzon Oy aloitti julkisen osakeannin – tavoitteena merkittävä kansainvälinen kasvu

Turvateknologiaa kehittävä pirkanmaalainen teknologiayritys Yepzon Oy on aloittanut osakeannin yhteistyössä kasvuyritysten rahoitukseen erikoistuneen Innovestor Oy:n kanssa. Yepzonin osakkeet tulivat merkintään 19.10. Anti päättyy 20.11.2015. Sijoituskierroksen tavoitteena on kerätä uutta pääomaa yhteensä 800 000 euroa. Nykyomistajien lisäpanostuksilla ja innovaatiorahoittaja Tekesin instrumenteilla yhtiöllä on jo ennen antia 700 000 euron rahoitusratkaisut tuotekehitykseen. – Tavoittelemme yhteensä noin puolentoista miljoonan […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Yepzon Oy aloitti julkisen osakeannin – tavoitteena merkittävä kansainvälinen kasvu