July, 2016

EBAn stressitesti: suurimpien Suomessa toimivien pankkien vakavaraisuus säilyi hyvänä myös stressiskenaariossa

OP Ryhmä säilytti vakavaraisuutensa hyvällä tasolla myös heikon talouskehityksen skenaariossa. Ydinvakavaraisuuden (Common Equity Tier 1) suhde vakavaraisuuslaskennan riskipainotettuihin saamisiin oli stressiskenaariossa vuoden 2018 lopussa tasolla 14,9 %, mikä on muihin testattaviin verrattuna keskimääräistä parempi taso. Stressiskenaariossa OP Ryhmän vakavaraisuuden lasku verrattuna lähtötasoon (19,5 %) oli keskimääräistä suurempi. Stressitestissä Nordea ja Danske Bank -konserneja arvioitiin kokonaisuuksina, […]

Posted in Finanssivalvonta | Comments Off on EBAn stressitesti: suurimpien Suomessa toimivien pankkien vakavaraisuus säilyi hyvänä myös stressiskenaariossa

Veropetosten torjunta: 75% kansalaisista haluaa EU:lta enemmän toimia

Panaman papereiden ja LuxLeaks-tietovuotojen myötä verotuksen oikeudenmukaisuus on noussut ajankohtaiseksi, ja 75 % huhtikuussa julkaistun Eurobarometri-kyselyn vastaajista toivoikin EU:lta nykyistä aktiivisempaa toimintaa veropetosten torjumiseksi. Talous- ja finanssikriisin alusta lähtien verotuksen oikeudenmukaistaminen on ollut korkealla parlamentin asialistalla: mepit ovat pyrkineet parantamaan läpinäkyvyyttä ja lopettamaan epäreilut verokäytännöt.LuxLeaks– ja Panaman paperit -vuodot korostivat toimien tärkeyttä entisestään.  Eurobarometri-kyselyn vastaajista 75 […]

Posted in Verohallinto | Comments Off on Veropetosten torjunta: 75% kansalaisista haluaa EU:lta enemmän toimia

Eurooppalaispankkien stressitesti: Danske Bank -konserni ylitti selvästi stressitestin vaatimukset

Danske Bank -konserni on ollut 50 muun eurooppalaispankin tavoin osallisena EU:n laajuisessa Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) keväällä 2016 suorittamassa stressitestissä. Testien tavoitteena oli arvioida Euroopan pankkisektorin kestävyyttä sekä yksittäisten pankkien kykyä selviytyä tappioista erilaisissa taloudellisissa skenaarioissa. Danske Bank -konsernin osalta tulokset osoittavat, että pankki ylittää pääomavaatimukset selvästi. Stressitesti tehtiin 31.12.2015 taloudellisten tunnuslukujen ja riskiarvioiden pohjalta, ja […]

Posted in Pankkitoiminta | Comments Off on Eurooppalaispankkien stressitesti: Danske Bank -konserni ylitti selvästi stressitestin vaatimukset

OP Ryhmän vakavaraisuus säilyi vahvana Euroopan pankkiviranomaisen toteuttamassa stressitestissä

OP Ryhmän vakavaraisuus säilyi vahvana Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) yhdessä pankkivalvojien kanssa toteuttamassa stressitestissä. Testi mittaa EU:n laajuisesti pankkien vakavaraisuuden kehitystä stressiskenaarioissa. Tulosten perusteella OP Ryhmän vakavaraisuus ylittää kirkkaasti viranomaisten asettamat vähimmäistasot myös hyvin epäsuotuisan skenaarion toimintaympäristössä. -Stressitestin tulokset osoittivat yksiselitteisesti jälleen, että OP Ryhmä on perustaltaan vahva. Olemme turvallinen kumppani asiakkaillemme. Toimintakykymme säilyy vahvan vakavaraisuutemme […]

Posted in Pankkitoiminta | Comments Off on OP Ryhmän vakavaraisuus säilyi vahvana Euroopan pankkiviranomaisen toteuttamassa stressitestissä

EBA:n stressitesti: Nordean asema on vahva

Euroopan pankkiviranomainen (European Banking Authority, EBA) on toteuttanut EU:n laajuisen pankkien stressitestin, jonka kohteena oli myös Nordea. Testi suoritettiin yhteistyössä muun muassa Ruotsin Finanssivalvonnan sekä Euroopan komission ja Euroopan järjestelmäriskikomitean (European Systemic Risk Board, ESRB) kanssa.   EBA:n pankkien stressitestin 29. heinäkuuta julkistetut tulokset vahvistivat, että Nordean pääomarakenne ja liiketoimintamalli ovat vahvat. Testi toteutettiin EU:n laajuisena […]

Posted in Pankkitoiminta | Comments Off on EBA:n stressitesti: Nordean asema on vahva

Componenta allekirjoittanut sopimuksen mäntäliiketoimintansa myynnistä

Componenta Oyj ilmoitti 24.3.2016, että osana yhtiön rahoitusratkaisua yhtiö selvittää ydinliiketoimintoihinsa kuulumattomien yksiköiden myyntiä ja käy parhaillaan keskusteluja Pietarsaaressa mäntiä valmistavan Componenta Pistons -yksikön myynnistä. Componenta Oyj on tänään allekirjoittanut sopimuksen Pistons-yksikön myynnistä Koncentra Pistons Oy:n kanssa, joka on Koncentra Verkstad AB:n 100 % omistama tytäryhtiö. Kaupan toteutuminen on ehdollinen ja edellyttää mm. ostajan rahoitusratkaisun […]

Posted in Yritykset | Comments Off on Componenta allekirjoittanut sopimuksen mäntäliiketoimintansa myynnistä

Suomen viennin arvo ja määrä laskivat toukokuussa

Kuvaoikeudet: Helsingin Satama Suomen tavaraviennin arvo laski toukokuussa kuusi prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 4,3 miljardia euroa. Pudotus johtui helmi-huhtikuun tapaan sekä viennin volyymin että vientihintojen laskusta. Volyymi laski 0,7 prosenttia ja vientihinnat 4,8 prosenttia viime vuodesta. Volyymin lasku loiveni huhtikuusta selvästi, mutta vientihintojen lasku oli lähes yhtä jyrkkää kuin edelliskuussa. […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Suomen viennin arvo ja määrä laskivat toukokuussa

Ilmarisen sijoitustuotto parani toisella vuosineljänneksellä

Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi-kesäkuussa -0,6 prosenttia (6,2 prosenttia 30.6.2015). Ensimmäisen vuosineljänneksen tuotto oli -1,4 prosenttia ja toisen neljänneksen 0,8 prosenttia. Pitkän aikavälin reaali-tuotto pysyi edelleen hyvällä tasolla, 4,0 prosentissa. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 35,7 (36,4) miljardia euroa. Alkuvuosi oli sijoitusmarkkinoilla haastavaa aikaa. Huoli maailmantalouden kasvuvauhdista sekä Iso-Britannian Brexit-äänestys heiluttivat osakekursseja. – Markkinaepävarmuudesta huolimatta toisen […]

Posted in Osavuosikatsaukset | Comments Off on Ilmarisen sijoitustuotto parani toisella vuosineljänneksellä

Pöyry Oyj : Puolivuosikatsaus 2016 – Toisen neljänneksen tilauskertymä vakaa, kannattavuus alle odotusten

Toisen neljänneksen tilauskertymä vakaa, kannattavuus alle odotusten Huhti-kesäkuun 2016 keskeiset tunnusluvut (Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.) Oikaistu liiketulos laski -1,1 (1,2) miljoonaan euroon. Liiketulos oli -1,7 (0,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 135,9 (150,9) miljoonaa euroa.   Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Tammi-kesäkuun 2016 keskeiset tunnusluvut Oikaistu liiketulos […]

Posted in Osavuosikatsaukset | Comments Off on Pöyry Oyj : Puolivuosikatsaus 2016 – Toisen neljänneksen tilauskertymä vakaa, kannattavuus alle odotusten

Komissiolta yhteensä 90 miljoonaa euroa innovatiivisille pk-yrityksille – Suomesta rahoitusta saa viisi yritystä

Euroopan komissio on myöntänyt Horisontti 2020 -tutkimuspuiteohjelman viimeisimmällä hakukierroksella yhteensä 90 miljoonaa euroa avustuksina 65:lle innovatiiviselle pk-yritykselle. Horisontti 2020 -puiteohjelman pk-yritysosion ns. toisen vaiheen rahoituksen tarkoituksena on auttaa yrityksiä demonstroimaan, testaamaan, pilotoimaan, skaalaamaan tai miniatyrisoimaan innovaatioitaan ja luomaan tuotteelleen uskottava liiketoimintasuunnitelma. Suomesta rahoitusta saa viisi yritystä: Oululainen IndoorAtlas  saa reilut 2,2 miljoonaa euroa sisätiloihin tarkoitetun […]

Posted in Rahoitus | Comments Off on Komissiolta yhteensä 90 miljoonaa euroa innovatiivisille pk-yrityksille – Suomesta rahoitusta saa viisi yritystä