February, 2017

Posti Groupin liikevaihto Q4 2016 kasvoi yli 5 % – 60 miljoonan euron osinko valtiolle

Posti Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2016/ Loka-joulukuu 2016 Keskeiset tunnusluvut Konsernin liikevaihto kasvoi 5,4 % ja oli 456,5 (433,2) miljoonaa euroa. Konsernin oikaistu käyttökate heikkeni ja oli 43,0 (43,2) miljoonaa euroa, 9,4 % (10,0 %). Konsernin käyttökate vahvistui ja oli 38,6 (30,6) miljoonaa euroa, 8,4 % (7,1 %). Oikaistu liiketulos heikkeni ja oli 22,7 (24,0) miljoonaa euroa […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Posti Groupin liikevaihto Q4 2016 kasvoi yli 5 % – 60 miljoonan euron osinko valtiolle

Suomen Rahapaja valmistaa käyttökolikot Kolumbiaan

Suomen Rahapaja on saanut Kolumbian keskuspankilta tilauksen kahdensadan ja tuhannen peson kolikkojen valmistuksesta. Suomen Rahapaja lyö Kolumbiaan 156 miljoonaa kahdensadan peson kolikkoa ja 92 miljoonaa tuhannen peson kolikkoa. Yhtiö toimittaa kolikot Kolumbiaan vuoden 2017 aikana. Nyt saatu tilaus on jatkoa aikaisemmalle yhteistyölle. Suomen Rahapaja valmisti Kolumbiaan tuhannen peson kolikkoja myös vuosina 2015 ja 2016. “Yhteistyön […]

Posted in Maksuvälineet | Comments Off on Suomen Rahapaja valmistaa käyttökolikot Kolumbiaan

Patentti- ja rekisterihallitus: Lakanneiden yritysten määrä ennätyksellisen suuri

Kaupparekisteriin merkittiin 37 936 elinkeinotoiminnan lopettanutta yritystä 1.8.2016–15.2.2017. Puoli vuotta aikaisemmin, 1.2.–31.7.2016, lopettaneita yrityksiä oli 7 324. Toimintansa päättäneiden yritysten suuri määrä loppuvuonna 2016 johtuu siitä, että Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poisti kaupparekisteristä viranomaismenettelyllä 28 680 toimimatonta yritystä elokuussa. Kuntakohtainen tilasto elinkeinotoiminnan lopettaneiden yritysten määrästä on liitetiedostona. Vuoden 2016 lopussa kaupparekisterissä oli yhteensä 605 981 […]

Posted in Patentti- ja rekisterihallitus | Comments Off on Patentti- ja rekisterihallitus: Lakanneiden yritysten määrä ennätyksellisen suuri

Kyselytutkimus: lähes kaikilla suomalaisilla nuorilla on unelmia – muttei tasavertaisia mahdollisuuksia toteuttaa niitä

Danske Bankin ja Aula Researchin aikuisille suunnatun Elä nyt -kyselytutkimuksen* vastaajista suurin osa kokee, ettei suomalaisilla nuorilla ole tasavertaisia mahdollisuuksia toteuttaa unelmiaan. Silti he uskovat, että suomalaisilla nuorilla on unelmia. Aikuiset uskovat nuorten unelmoivan työpaikasta, perheen perustamisesta ja hyvästä taloudesta. Sen sijaan vastaajat itse katuisivat kaikista eniten, elleivät olisi 100-vuotiaana matkustelleet ja nähneet maailmaa. Kyselytutkimuksen […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Kyselytutkimus: lähes kaikilla suomalaisilla nuorilla on unelmia – muttei tasavertaisia mahdollisuuksia toteuttaa niitä

Stora Enso suunnittelee yhden SC-paperikoneen sulkemista Kvarnsvedenin tehtaalla Ruotsissa

Stora Enso aloittaa työntekijöitä koskevat yhteistoimintaneuvottelut Kvarnsvedenin tehtaalla Ruotsissa liittyen suunnitelmaan tehtaan uudelleenjärjestelyistä. Suunnitelmat sisältävät paperikone 8:n (PK8) sulkemiseen pysyvästi. Suunnitellut toimet vaikuttaisivat enintään 140 työntekijään. PK8:n vuosikapasiteetti on 100 000 tonnia superkalanteroitua, päällystämätöntä aikakauslehtipaperia (SC). Suunnitelman mukaan PK8 suljettaisiin vuoden 2017 toisen neljänneksen loppuun mennessä Uudelleenjärjestely toisi vuositasolla 12 miljoonan euron säästöt. Stora Enso […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Stora Enso suunnittelee yhden SC-paperikoneen sulkemista Kvarnsvedenin tehtaalla Ruotsissa

HOK-Elannon tilinpäätöksen ennakkotiedot 2016: Kauppa kävi ja asiakkaat hyötyivät

Kauppakeskus Kaaressa avattiin 14.2. uusi Omistajan Olohuone Helsingin Osuuskauppa Elannon liikevaihto vuodelta 2016 kasvoi pidentyneiden aukioloaikojen, halpuuttamisen ja yli 20 uuden myymälän ansiosta 1 954 miljoonaan euroon (ed.vuosi 1 871). Siinä on kasvua 4,4 prosenttia (- 1,2 %). Kasvanut liikevaihto nosti myös osuuskaupan operatiivisen tuloksen ennätykselliseen 45,7 miljoonaan euroon (+ 3,2 M€). Voimakkainta kasvu oli marketkaupassa, […]

Posted in Vuosikertomukset | Comments Off on HOK-Elannon tilinpäätöksen ennakkotiedot 2016: Kauppa kävi ja asiakkaat hyötyivät

Pankkien tekemät rahanpesuilmoitukset kasvoivat merkittävästi 2016

Keskusrikospoliisin Rahanpesunselvittelykeskukselle tehtävien rahanpesuilmoitusten kokonaismäärä on edellisvuodesta laskenut. Suurin osa ilmoituksista on ns. massailmoituksia, joiden määrän lasku näkyy ilmoitusten kokonaismäärissä. Ilmoitusmäärien lasku on seurausta ilmoittamismenettelyjen muutoksista. Yksitellen käsiteltävien ja selvittelykeskusta eniten työllistävien ns. manuaali-ilmoitusten määrä sen sijaan lisääntyi merkittävästi. Erityisesti pankkien tekemien ilmoitusten määrä lisääntyi 80 prosenttia. Pankkien tekemät ilmoitukset ovat niitä, joissa selvittelykeskuksen työ […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Pankkien tekemät rahanpesuilmoitukset kasvoivat merkittävästi 2016

Fiskars vahvistaa yhtiön johtoa – Sari Pohjonen nimitetään Fiskarsin talousjohtajaksi

Fiskars on nimittänyt tänään KTM Sari Pohjosen Fiskarsin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Sari Pohjonen raportoi konsernin toimitusjohtajalle Kari Kauniskankaalle. Fiskarsin operatiivinen johtaja ja talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki jatkaa tehtävässään varatoimitusjohtajana ja Fiskarsin operatiivisena johtajana. Hän vastaa yhtiössä strategisen yhtenäisyyden rakentamisesta ja priorisoinneista. Sari Pohjonen tuli Fiskarsiin vuonna 2016 ja on toiminut Living-liiketoiminnan talousjohtajana. Aikaisemmin hän toimi […]

Posted in Nimitykset | Comments Off on Fiskars vahvistaa yhtiön johtoa – Sari Pohjonen nimitetään Fiskarsin talousjohtajaksi

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostoon uudet puheenjohtajat

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja vaihtuu Mika Lintilän siirryttyä elinkeinoministeriksi. Eduskuntavaalien jälkeen Keskusta sai eduskuntaryhmien yhteisesti sopimana valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajuuden sekä kahden jaoston puheenjohtajuudet. Keskusta jakoi verojaoston puheenjohtajuuden siten, että vuoden 2017 ajan puheenjohtajana toimii kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä ja 1.1. 2018 alkaen eduskuntakauden loppuun kansanedustaja Esko Kiviranta. Uutena valtiovarainvaliokunnan jäsenenä aloittaa kansanedustaja Aila Paloniemi.

Posted in Uutiset | Comments Off on Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostoon uudet puheenjohtajat

Aluehallintovirasto ohjeistaa yrittäjiä Tampereen Laki ja Perintä Oy:n toiminnasta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedon mukaan lukuisat yrittäjät ympäri Suomea ovat saaneet Tampereen Laki ja Perintä Oy -nimiseltä yritykseltä maksuvaatimuskirjeitä ja perintäsoittoja puhelimitse saatavista, jotka vaikuttavat aiheettomilta. Yrittäjien kertomusten mukaan puheluissa uhkaillaan tratalla, ulosotolla sekä luottotietojen menettämisellä, mikäli aiheetonta laskua sekä perintäkuluja ei makseta. Yhteydenotoissa yrittäjiä on uhkailtu esimerkiksi maksuhäiriömerkinnällä. Aluehallintoviraston tekemän selvityksen mukaan Suomessa toimivilla luottotietoyhtiöillä […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Aluehallintovirasto ohjeistaa yrittäjiä Tampereen Laki ja Perintä Oy:n toiminnasta