Korkein hallinto-oikeus antanut päätöksen Navi Group Oy:lle (nykyään Privanet Capital Markets Oy) määrätyn seuraamusmaksun osalta

a5

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Finanssivalvonnan valitukseen, jolla Finanssivalvonta oli vaatinut markkinaoikeuden antaman, Navi Group Oy:lle määrättyä seuraamusmaksua koskevan päätöksen kumoamista. Navi Group Oy:n nykyinen toiminimi on Privanet Capital Markets Oy. Yhtiö on Privanet Group Oyj:n tytäryhtiö.

Finanssivalvonta määräsi 4.11.2014 antamallaan päätöksellä Navi Group Oy:lle 100 000 euron seuraamusmaksun. Päätöksen mukaan yhtiö oli rikkonut useita säännöksiä ajanjaksolla 31.12.2011–22.11.2013. Markkinaoikeus kumosi 23.9.2015 antamallaan päätöksellä Finanssivalvonnan päätöksen eräiltä osin ja alensi Navi Group Oy:lle määrätyn seuraamusmaksun 80 000 euroon.

Valituksessaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle Finanssivalvonta katsoi, että sen tekemää päätöstä Navi Group Oy:lle määrätystä seuraamusmaksusta ei tule miltään osin kumota, vaan se tulee pitää voimassa sellaisenaan.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään Finanssivalvonnan valituksen ja ei siten muuttanut markkinaoikeuden päätöstä.