Suomen ABB:n liikevaihto vakaa, kannattavuus parani ja tilauskanta jatkoi kasvua

1b877566-c8d1-43da-8a96-bc6f8c95b6b5-w_960

Suomen ABB:n vuoden 2016 tulos oli vakaa, mutta vaihtelu liiketoimintayksiköiden välillä oli edelleen suurta. Vuonna 2016 liikevaihtoa kertyi 2,2 miljardia euroa, mikä on 0,1 % viimevuotista enemmän. Operatiivinen EBITA kasvoi 2,6 % ja oli 320 miljoonaa euroa.

Uusia tilauksia kirjattiin 2,3 miljardia, mikä on 2,1 % vähemmän kuin vertailuvuonna 2015. Varsinkin meriteollisuuden ratkaisujen kauppa jatkui vahvana. Tilauskanta kasvoi 4,9 % ja oli 1,7 miljardia euroa.

Oman toiminnan tehostamisohjelmat sekä kustannussääsäästöt vahvistivat Suomen ABB:n tulosta. Kotimarkkinalla rakentamisen piristyminen, meneillään oleva miljardien eurojen sähköverkkoremontti sekä teollisuuden panostukset energiatehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen automaatiota lisäämällä näkyivät positiivisesti tilauksissa. Teollisen automaation ja digitalisaation hyödyntäminen tuottavuuden nostamisessa tukevat yhtiön pitkän aikavälin näkymiä. Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteet uusiutuvan energian osuuden lisäämisestä sekä sähköisen liikenteen kasvusta ovat ABB:n kannalta suotuisia.

87efe556-1d45-48d7-bb4d-4a10e222f322

Merenkulun tehokkuutta ja ympäristömyönteisyyttä parantavia ratkaisuja toimitettiin muun muassa maailman suurimpaan jääolosuhteiden risteilyalukseen sekä 100-metriseen luksusalukseen. Liikenneviraston Tampereen käyttökeskukseen toimitettavan käytönvalvontajärjestelmän myötä Suomen ABB:n teknologia ohjaa ja valvoo koko Suomen sähkörataverkkoa. Kantaverkon käyttövarmuutta parannetaan ja pääkaupunkiseudun sähkönsyöttöä vahvistetaan toimittamalla kaasueristeinen sähköasema Fingridin sähköasemalle Vantaalle. Valmet Automotiven kanssa solmittiin Suomen suurin robottikauppa, jossa ABB toimittaa yli 250 teollisuusrobottia Mercedes-Benzin GLC-mallin hitsaamoon.
Henkilöstön kokonaismäärä Suomen ABB:llä vuoden 2016 lopussa oli 5 140, kun se vuotta aiemmin oli 5 260. Henkilöstömäärää pienensivät toiminnan uudelleenjärjestelyt eri liiketoimintayksiköissä. Suomen ABB rekrytoi vuonna 2016 yli 160 henkilöä ja tarjosi kesätyötä noin 950 nuorelle. Parhaillaan avoinna on useita kymmeniä työpaikkoja, muun muassa toimintansa aloittavaan kuljetuspalvelukeskukseen sekä ABB:n digitaalisen tarjoaman kehittämiseen.

ABB jatkoi vahvoja panostuksiaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Vuonna 2016 Suomen ABB investoi tuotekehitykseen 129 miljoonaa euroa. Merenkulun polttoainetehokkuuden parantamiseen yhtiö toi markkinoille entistä energiatehokkaamman sähköisen Azipod-ruoripotkurijärjestelmän Azipod® XL. Aurinkovoimaloiden kustannustehokkuuden parantamiseen kehitettiin huipputehokas megawattiluokan aurinkosähkövaihtosuuntaaja (invertteri). Yhtiö toi markkinoille uusia taajuusmuuttajasarjoja, asennusrasiasarjan Pohjoismaiden markkinoille ja uusia runkokokoja NXR-moottorisarjaan. ABB:n kehittämä maasulkuja paikantava teknologia palkittiin Vuoden Verkostotekona.

Vuoden 2016 aikana ABB investoi aurinkovoimalaboratorioon, jossa tutkitaan ja testataan aurinkosähkövaihtosuuntaajien suorituskykyä, simuloidaan erilaisten verkkohäiriöiden vaikutuksia sekä tehdään säätestejä. Yhtiö kolminkertaisti valokatkaisijoiden vuosittaisen tuotantokapasiteetin investoimalla uuteen tuotantolinjaan Porvoon tehtaalla. Käytännön esimerkki teollista internetiä hyödyntävästä ratkaisusta on Helsingin Vuosaareen avattu etävalvontakeskus, josta on pilvipalveluja hyödyntämällä mahdollista valvoa kaikkia ABB:n uudella teknologialla varustettuja aluksia kaikilla maailman merillä. Lisäksi ABB investoi testilaboratorioon, jossa mitataan taajuusmuuttajan vaikutusta moottorin suorituskykyyn ja energiankulutukseen sekä digitaalisen palvelumuotoilun pilottilaboratorioon, jossa digiratkaisuja kehitetään ja pilotoidaan yhdessä asiakkaiden kanssa.