Pankkien tekemät rahanpesuilmoitukset kasvoivat merkittävästi 2016

Money-Laundering

Keskusrikospoliisin Rahanpesunselvittelykeskukselle tehtävien rahanpesuilmoitusten kokonaismäärä on edellisvuodesta laskenut. Suurin osa ilmoituksista on ns. massailmoituksia, joiden määrän lasku näkyy ilmoitusten kokonaismäärissä. Ilmoitusmäärien lasku on seurausta ilmoittamismenettelyjen muutoksista. Yksitellen käsiteltävien ja selvittelykeskusta eniten työllistävien ns. manuaali-ilmoitusten määrä sen sijaan lisääntyi merkittävästi. Erityisesti pankkien tekemien ilmoitusten määrä lisääntyi 80 prosenttia.

Pankkien tekemät ilmoitukset ovat niitä, joissa selvittelykeskuksen työ useimmiten tuottaa tulosta. Pankkien tekemien ilmoitusten määrä lisääntyi erityisesti loppuvuoden aikana huomattavasti. Samanaikaisesti vuoden 2016 loppupuoliskolla selvittelykeskuksen henkilöstössä oli poikkeuksellisen paljon poistumaa.

Vuoden 2016 aikana Rahanpesun selvittelykeskus paljasti 56 sellaista asiakokonaisuutta, joista käynnistettiin uusi esitutkinta, mikä tarkoittaa lähes kaksinkertaista määrää edellisvuoteen verrattuna. Tämän lisäksi selvittelykeskus luovutti tietoja yli tuhanteen jo käynnistettyyn esitutkintaan tai rikosten ennalta ehkäisemiseen ja paljastamiseen. Myös näitä tapauksia oli kaksi kertaa aiempaan vuoteen verrattuna.

Rahanpesunselvittelykeskuksen vaikuttavuus rikostorjuntaan on kasvanut. Tämä johtuu suurelta osalta verottajalle tehtyjen luovutusten suuresta määrästä, joka on noin 40 % kaikista luovutuksista. Verottajalle tehtyjen luovutusten taustalla on rahanpesulain muutos, joka sallii tietojen luovuttamisen myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen esirikoksen estämiseen ja paljastamiseen. Tämän toiminnon tuloksena verottaja on saanut tehtyä useita rikosilmoituksia.

Rahanpesun selvittelykeskus antoi vuoden 2016 aikana 42 liiketoimen pidättymismääräystä, joiden yhteenlaskettu arvo oli noin 1,76 miljoonaa euroa. Määräysten avulla saatiin rikoshyötyä viranomaisten haltuun yhteensä noin 1,1 miljoonan euron arvosta.

Vuonna 2016 Rahanpesun selvittämiskeskuksen Terrorismin rahoittamisen torjunnan toiminnon ja Suojelupoliisin välillä suoritettiin aktiivista tietojen vaihtoa mm. Suomesta konfliktialueille lähteneiden vierastaistelijoiden, terrorismin torjunnan kohteena jo olevien sekä mahdollisten uusien kohdehenkilöiden ja eräiden oikeushenkilöiden rahaliikenteeseen ja muuhun käyttäytymiseen liittyen.

Suomessa otettiin vuonna 2013 käyttöön terroristivarojen hallinnollinen jäädyttämisjärjestelmä. Vuoden 2016 aikana toteutettiin kaksi uutta hallinnollista jäädytyspäätöstä ja kumottiin neljä. Vuoden 2016 lopussa oli voimassa yhteensä 46 terrorismivarojen hallinnollista jäädytyspäätöstä.