​​PRH:n vuosi 2016: Talouden piristyminen näkyi hakemus- ja ilmoitusmäärissä

rahamaailmabanneri

Patentti- ja rekisterihallituksen toimintaympäristössä oli viime vuonna havaittavissa hienoista taloudellisen toiminnan piristymistä, mikä näkyi tavaramerkkihakemusten ja osin myös kaupparekisteri-ilmoitusten kasvaneina määrinä. Sen sijaan kansallisten patenttihakemusten kysyntä laski hieman aiemmasta.

Uusi tulosalue, tilintarkastusvalvonta, aloitti toimintansa vuoden 2016 alussa. Valvonnan ohella sen tehtäviin kuuluvat myös tilintarkastajatutkintojen järjestäminen ja tilintarkastajien hyväksyminen.

Paransimme rekisteritietojen ajantasaisuutta mm. poistamalla rekistereistä toimintansa lopettaneita säätiöitä, yrityksiä ja yhdistyksiä. Poistomenettelyt herättivät yritykset ja yhteisöt tarkastamaan rekisteritietojaan, mikä myös vaikutti ilmoitusmäärien kasvuun.

Vuoden aikana julkistimme uusia sähköisiä palveluja ja teimme liittymät valtionhallinnon yhteiseen palveluväylään.

Asiakasyhteydenottojen määrä lisääntyi, ja asiakastyytyväisyys oli jopa hieman edellisvuotta korkeammalla. Parhaat pisteet sai jälleen käyntiasiakaspalvelumme.