Suoramyyntiala hyvässä kasvussa

rahamaailmabanneri

Suoramyyntiala kasvoi 2,7 prosenttia viime vuonna, ja sen koko oli noin 192 miljoonaa euroa Suomessa. Perinteisesti suoramyynti pitää hyvin pintansa myös taloudellisesti vaikeampina aikoina, kuten viime vuonnakin.

”Suoramyyntiin vaikuttavat juuri nyt samat trendit kuin muuhunkin vähittäiskauppaan: kauppa käy, mutta hintatietoisemmin. Kuluttaja on tarkempi , ei osta turhaa ja alennukset kelpaavat”, kertoo Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) hallituksen jäsen ja suoramyyntifoorumin puheenjohtajana toimiva Oriflamen toimitusjohtaja Rakel Lassila.

Euroopassa suoramyyntiala kasvoi kolme prosenttia vuonna 2016, ja sen koko oli 32,9 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi alan kattojärjestön WFDSA:n (World Federation of Direct Selling Associations) yhdessä kunkin maan toimialajärjestön kanssa toteuttamasta selvityksestä.

”Suoramyynti on rakenteellisesti hyvin lähellä verkkokauppaa ja hyötyy verkkokaupan kasvusta.  Molemmissa asiakas maksaa tuotteen useimmiten etukäteen ja odottaa sen saapumista joitakin päiviä. Suoramyynnin eduksi erona on henkilökohtainen palvelu – asiakkaan ja valmistajan välissä on ihminen, joka vastaa siitä, että lupaukset pidetään ja neuvoo tarvittaessa tuotteen käytössä. Suoramyyjä tuntee tuotteensa ja asiakkaansa paremmin kuin kivijalkakaupassa, joten parhaimmillaan siinä yhdistyvät inhimillisen kaupankäynnin hyvät puolet ja verkko-ostamisen helppous. Suoramyyntiyritykset ottavat tällä hetkellä mallia verkkokaupoista ja hiovat erityisesti logistiikkatoimintojaan pärjätäkseen kilpailussa niitä vastaan”, jatkaa Lassila.

Suoramyyjä on liikkuva pop-up store ja asiakaspalvelija 

Suoramyynti on hyödykkeiden ja palvelujen myyntiä suoraan kuluttajalle, usein hänen  kodissaan tai muussa paikassa, joka ei ole kiinteä myyntipiste. Suoramyynti on vähittäismyyntiä ilman kauppatiloja.  Tyypillistä on, että myyjät toimivat itsenäisinä elinkeinonharjoittajina ja suoramyynti on hyvä keino erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille lisäansioihin. Etenkin heikommassa työllisyys- ja taloustilanteessa moni ihminen löytää suoramyynnistä mahdollisuuden aloittaa itsenäisenä yrittäjänä pienin panostuksin. 

Suomalaisten kuluttajien suoramyyjiin liittämiä ominaisuuksia ovat kohteliaisuus, ystävällisyys, rehellisyys, vilpittömyys, palveluhenkisyys ja erinomainen tuotetietous. 

Osa-aikaisena toimivien suoramyyjien osuus oli reilut 90 prosenttia Suomen yli 80 000 suoramyynnin parissa toimivasta ihmisestä viime vuonna. Naisten osuus myyjistä oli 86 prosenttia, mikä selittynee eniten myydyillä tuoteryhmillä, joita olivat kosmetiikka-, hygienia- ja hyvinvointituotteet.