Rovion liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 94 prosenttia

92c169d0296080df_org

Liikevaihdon nopea kasvu jatkui vuoden 2017 toisella neljänneksellä

Rovio Entertainment Oy:n vahva kasvu jatkui vuoden 2017 toisella neljänneksellä liikevaihdon noustessa 86,2 miljoonaan euroon (Q2/2016 44,5 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 94,0 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myönteisen kehityksen taustalla olivat ennen kaikkea Rovion pelien jatkunut kasvu sekä maailmanlaajuisen menestyksen saavuttaneesta, toukokuussa 2016 julkaistusta Angry Birds -animaatioelokuvasta tuloutettu liikevaihto. Rovio julkaisi toisella vuosineljänneksellä menestyksekkäästi kaksi uutta peliä, Battle Bay ja Angry Birds Evolution.

Games-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 65,0 prosenttia ja oli 61,3 miljoonaa euroa (Q2/2016 37,2 miljoonaa euroa). Kasvua tukivat kuukausittaisten maksavien käyttäjien määrän 30 prosentin nousu sekä 51 prosentin kasvu liikevaihdossa kuukausittaista maksavaa käyttäjää kohti.

Brand Licensing -liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 242,6 prosenttia 24,9 miljoonaan euroon (Q2/2016 7,3 miljoonaa euroa). Vahvan kasvun taustalla oli toukokuussa 2016 julkaistusta Angry Birds -elokuvasta tuloutettu liikevaihto.

Kannattavuus parani huomattavasti vuoden 2017 toisella neljänneksellä

Rovion oikaistu käyttökate nousi toisella vuosineljänneksellä 31,6 miljoonaan euroon (Q2/2016 8,6 miljoonaa euroa). Tähän vaikuttivat ensisijaisesti Games-liiketoimintayksikön liikevaihdon kasvu sekä Angry Birds -elokuvasta tuloutettu liikevaihto. Oikaistu käyttökate suhteessa liikevaihtoon nousi toisella vuosineljänneksellä 36,7 prosenttiin (Q2/2016 19,3 prosenttia). 

Games-liiketoimintayksikön oikaistu käyttökate kasvoi 30,6 prosenttia 13,5 miljoonaan euroon (Q2/2016 10,3 miljoonaa euroa), ja Brand Licensing -liiketoimintayksikön oikaistu käyttökate kasvoi 20,7 miljoonaan euroon (Q2/2016 0,9 miljoonaa euroa). Brand Licensing -liiketoimintayksikön huomattavaan käyttökatteen kasvuun vaikutti Angry Birds -elokuvasta tuloutettu liikevaihto.

Vuoden 2017 ensimmäinen puolisko

Vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla Rovion liikevaihto kasvoi 94,3 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja oli 152,6 miljoonaa euroa (78,5 miljoonaa euroa vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla, H1). Games-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 76,3 prosenttia 117,9 miljoonaan euroon (H1/2016 66,9 miljoonaa euroa). Brand Licensing -liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 197,8 prosenttia ja oli 34,6 miljoonaa euroa (H1/2016 11,6 miljoonaa euroa).

Rovion oikaistu käyttökate kasvoi 41,8 miljoonaan euroon (H1/2016 11,0 miljoonaa euroa). Games-liiketoimintayksikön oikaistu käyttökate nousi 33,9 prosenttia 22,5 miljoonaan euroon (H1/2016 16,8 miljoonaa euroa), ja Brand Licensing -liiketoimintayksikön vastaavasti 24,3 miljoonaan euroon (H1/2016 
-0,9 miljoonaa euroa).

b6fafbd5cdae0219_800x800ar

Toimitusjohtaja Kati Levoranta kommentoi:

”Vuoden 2017 toinen neljännes osoitti peleihin keskittyvän strategiamme toimivuuden, mikä näkyi liikevaihdon ja tuloksemme vahvana kasvuna. Toisen vuosineljänneksen aikana saatoimme myös Rovion rakenteelliset muutokset loppuun ja siirryimme kuluttajatuotteissa ja animoiduissa sisällöissä kohti entistä vahvempaa lisensointimallia, jossa toiminta- ja pääomakustannukset ovat alhaisempia. Rakenteellisten muutosten hyödyt eivät kuitenkaan vielä näy vuoden 2017 ensimmäisen puoliskon vahvassa taloudellisessa kehityksessämme.

Kärkipeliemme avaintunnusluvut jatkoivat myönteistä kehittymistään, ja investoimmekin kasvuun ja uusiin peleihin erittäin luottavaisin mielin. Rovion uusimmat pelit Battle Bay ja Angry Birds Evolution julkaistiin toisella vuosineljänneksellä, ja ne ylsivät Rovion Games-liiketoimintayksikön toistaiseksi vahvimpiin julkaisuvaiheen tunnuslukuihin, kuten korkeimpaan keskimääräiseen liikevaihtoon päivittäistä aktiivista käyttäjää kohti.

Brand Licensing -liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi vahvasti Angry Birds -animaatioelokuvan tuottojen ansiosta. Toisella vuosineljänneksellä solmimme elokuva- ja televisiostudio Columbia Pictures Industriesin kanssa lisensointi-, tuotanto- ja jakelusopimuksen liittyen syyskuussa 2019 julkaistavaksi suunniteltuun Angry Birds -elokuvan jatko-osaan.

Olen todella ylpeä roviolaisista: he ovat tehneet huippulaadukasta työtä läpi viime vuosien muutosten ja näin mahdollistaneet vahvan kannattavan kasvumme vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla.”

Tietoja esitetyistä luvuista

Rovion toiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön, jotka myös muodostavat yhtiön raportointisegmentit: Games ja Brand Licensing. Games-liiketoimintayksikkö muodostuu Rovion mobiilipeliliiketoiminnasta. Brand Licensing -liiketoimintayksikkö koostuu kahdesta alayksiköstä, jotka keskittyvät kuluttajatuotteisiin ja sisältölisensiointiin. Alayksiköt tuottavat rojalteihin perustuvaa liikevaihtoa Angry Birds -brändin lisensoimisesta muissa tuotekategorioissa kuin mobiilipeleissä. Lisäksi Roviolla on kolmas raportointisegmentti Muut, joka muodostuu Hatch Entertainment Oy:stä, josta Rovio omistaa 80 prosenttia, sekä konsernin muista kohdentamattomista yleiskuluista. Hatch Entertainment Oy perustettiin vuonna 2016, ja se kehittää uutta tapaa pelata mobiilipelejä.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2016, ellei muuten ole todettu.

Oikaistulla käyttökatteella tarkoitetaan käyttökatetta, jota on oikaistu kertaluonteisilla erillä liittyen esimerkiksi rakennejärjestelyihin. Oikaisut 1‒6/2017 olivat yhteensä 2,0 miljoonaa euroa, joista 1,9 miljoonaa euroa liittyi Brand Licensing -liiketoiminnan rakennejärjestelyihin ja 0,1 miljoonaa euroa Games-liiketoimintayksikköön.

Taloudelliset luvut on esitetty IFRS:n standardien mukaisesti. Luvut ajanjaksoilta 4‒6/2017, 4‒6/2016,  1‒6/2017 ja 1‒6/2016 ovat tilintarkastamattomia.