Nordea Bank AB:n (publ) hallitus on päättänyt käynnistää emoyhtiön kotipaikan siirron Suomeen

W_Nordea

Nordea Bank AB:n (publ) hallitus on päättänyt käynnistää emoyhtiön kotipaikan siirron Suomeen – toiminta kaikissa neljässä Pohjoismaassa jatkuu ennallaan 

Nordea Bank AB:n (publ) hallitus päätti kokouksessaan 6. syyskuuta 2017 käynnistää emoyhtiön kotipaikan siirron Ruotsista Suomeen. Nordean liiketoiminta Pohjoismaissa jatkuu ennallaan, eikä päivittäinen toiminta asiakkaiden näkökulmasta muutu. Siirron odotetaan koskevan vain hyvin rajattua määrää työntekijöitä. Nordea on jatkossakin merkittävä veronmaksaja kaikissa neljässä Pohjoismaassa.

Nordean ainutlaatuisen pohjoismaisen ja kansainvälisen rakenteen vuoksi pankin toimintamalli ja viimeaikainen strateginen kehitys eivät ole täysin sopineet kansallisiin sääntelykehyksiin. Kotipaikka Euroopan pankkiunionin jäsenmaassa tarkoittaa, että Nordeaa koskevat samat säännökset kuin sen eurooppalaisia kilpailijoita ja että niitä sovelletaan yhdenmukaisesti. Näin ollen Nordealla on pankkiunionissa aiempaa tasavertaisemmat toimintaedellytykset.

– Nordea on puolen vuoden ajan tehnyt huolellista arviota konsernin kilpailuolosuhteista ja haasteista. Hallituksen päätös käynnistää emoyhtiön siirto Suomeen perustuu tähän arvioon. Siirto on tärkeä strateginen askel, jolla tähdätään siihen, että Nordealla on tasavertaiset toimintaedellytykset eurooppalaisten kilpailijoiden kanssa. Pankkiunionin tarjoamat tasavertaiset kilpailumahdollisuudet ja ennakoitavissa oleva sääntely-ympäristö ovat näkemyksemme mukaan Nordean asiakkaiden, osakkeenomistajien ja henkilöstön etujen mukaiset, Nordea Bank AB:n (publ) hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos sanoo.

– Jatkamme pohjoismaisen liiketoimintamallin kehittämistä kuten tähänkin asti ja tuotamme tästedeskin lisäarvoa kaikille asiakkaillemme. Olemme täysin sitoutuneita toimintaan kaikissa neljässä Pohjoismaassa. Panostamme jatkossakin vahvojen tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen asiakkaillemme ja osallistumme Pohjoismaiden yhteiskuntien ja talouksien toimintaan, Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja Casper von Koskull sanoo.

Vakausmaksujen ja talletussuojajärjestelmiin tehtävien maksujen odotetaan nousevan vuonna 2018 noin 60–200 miljoonaa euroa vuodesta 2017. Vuonna 2019 niiden odotetaan olevan noin 60–150 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuonna 2017. Maksujen lopullinen määrä riippuu muun muassa kotipaikan siirron tarkasta ajankohdasta. Nordea odottaa, että vakausmaksujen, talletussuojajärjestelmiin tehtävien maksujen ja muiden siirtymävaikutusten nettonykyarvo on noin 1 000–1 100 miljoonaa euroa positiivinen.

Pääomaa koskevat säännökset ovat muuttumassa, mutta on vielä liian aikaista arvioida, miten kotipaikan siirto vaikuttaa Nordea-konsernin kokonaispääomaa koskeviin vaatimuksiin.

Nordea ei aio muuttaa pääomatavoitteitaan eikä osingonjakoa koskevia periaatteitaan.

Nordean pohjoismainen liiketoimintamalli ei muutu ja AA-luokituksen säilyttäminen on edelleen tärkeää.

Nordean osake noteerataan myös jatkossa Helsingin, Kööpenhaminan ja Tukholman pörsseissä.

Kotipaikan siirto aiotaan toteuttaa rajat ylittävänä käänteisenä sulautumisena, jossa Nordea Bank AB (publ) sulautuu pian perustettavaan suomalaiseen tytäryhtiöön. Sulautumisen odotetaan toteutuvan vuoden 2018 jälkipuoliskolla, ja se edellyttää muun muassa sitä, että tarvittavat hyväksynnät saadaan viranomaisilta ja että osakkeenomistajat hyväksyvät siirron yhtiökokouksessa.