Trumpin tuontitullien nostot haukkaisivat ison siivun myös Suomen arvolisästä

belgium-antwerp-shipping-container-163726

Yhdysvaltain mahdolliset kauppapoliittiset toimet vaikuttaisivat myös Suomeen, vaikka kohdistuisivat Kiinaan, arvioidaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan ulkoasianministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle tekemässä raportissa ”Shield the US from Imports! GDP Impacts on Finland and Other European Union Member States”.

Raportti spekuloi protektionistisen kauppapolitiikan vaikutuksilla, eli Yhdysvaltain potentiaalisten lisätullien vaikutuksilla Euroopan unioniin, Kiinaan ja Meksikoon. Protektionismi on nostanut päätään kansainvälisessä kauppapolitiikassa, ja sen nousu luo uhkakuvia globaalien arvoketjujen toiminnalle.

Arvoketjuissa ei ole kyse ainoastaan kauttakulkuviennistä, vaan suomalaista arvonlisää viedään Yhdysvaltoihin myös osana kolmansien maiden tuottamia tuotteita. Tämä tarkoittaa, että Suomesta viedään niin sanottuja välituotteita, joita kolmannessa maassa ensin jatkojalostetaan ja sitten viedään edelleen Yhdysvaltoihin.

“Yhdysvallat on Suomen tärkein vientimarkkina arvonlisällä mitattuna. Jos USA asettaisi esteitä esimerkiksi Kiinan tuonnille, se johtaisi helposti vastatoimiin aiheuttaen vakavia seurauksia myös Suomelle ja koko EU:lle. Isojen maiden kauppasota ei ole vain kahden kauppa, vaan sivullisetkin kärsivät”, toteaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen.

Etlan mukaan vastatoimet protektionistisen kauppapolitiikan harjoittajaa kohtaan ovat mahdollisia.

“Yhdysvallat ei ole vielä ryhtynyt sanoista tekoihin. Kansainvälisen kaupan keskinäisriippuvuuden huomioon ottaen Suomen kannalta vapaan kaupan jatkuminen olisi tärkeää”, arvioi elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Etlan mukaan Kiinaan kohdistuvat 45 % ja Meksikoon kohdistuvat 35 % lisätullit laskisivat Suomen viennin arvonlisää 0,21 miljardilla dollarilla, mikä vastaa 0,09 % Suomen BKT:sta. Suomi ei kuuluisi EU:n pahimpiin kärsijöihin, joita olisivat Irlanti, Saksa ja Luxemburg. Tullien vaikutukset olisivat huomattavasti suuremmat, mikäli Yhdysvallat kohdistaisi lisätullit suoraan Euroopan unioniin. Tällaiset, maksimissaan 15 % lisätullit, voisivat laskea Suomen arvonlisää summalla, joka vastaa 0,58 % Suomen BKT:sta.

Yhdysvallat on arvonlisällä mitattuna Suomen suurin vientimaa, ja peräti kolmannes tästä viennistä kulkee kansainvälisten arvoketjujen läpi kolmansien maiden kautta. Yhdysvallatkin on esittänyt protektionistisia näkökantoja, joten protektionismin vaikutukset voivat rantautua myös Suomeen.

 

RAHAMAAILMA SOMESSA!!

YHTEYDENOTOT

Rahamaailma/Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
Sähköpostit:
rahamaailma (@)victoriamedia.fi
rahamaailma.talous(@)gmail.com
rahamaailma(@)yahoo.com