Ahtium eli entinen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö konkurssiin – pienosakkaille mahdollisuus vähentää tappioita verotuksessa

ahtium2

Ahtium Oyj on hallituksensa päätöksellä päättänyt hakeutua konkurssiin. Yhtiö on erityisesti sen saneerausmenettelyn päättymisestä 2.6.2017 lähtien kehittänyt aktiivisesti muun muassa kiertotalouteen sekä energiansäästöteknologiaan perustuvia liiketoimintahankkeitaan sekä etsinyt uusia liiketoimintakokonaisuuksia, jotka yhdistettynä Yhtiön omiin liiketoimintoihin ja ydinosaamiseen olisivat luoneet pohjan uuden rahoituksen hankkimiselle. Yhtiön liiketoimintahankkeiden hyvästä edistymisestä huolimatta hankkeet eivät kyenneet tuottamaan kassavirtaa riittävän nopeasti kulujen kattamiseksi, eikä uusien liiketoimintakokonaisuuksien hankinnasta päästy sopimukseen vaaditussa aikataulussa, joissain tapauksissa osapuolista riippumattomista tekijöistä johtuen.   

Hallituksen puheenjohtaja Tapani Järvinen: “Viimeisen reilun neljän vuoden aikana Yhtiön yrityssaneeraus- ja taseen tervehdyttämisprosessit saatiin vietyä päätökseen, mutta valitettavasti Yhtiön omien liiketoimintahankkeiden kasvattaminen, uusien liiketoimintojen hankkiminen sekä näihin toimenpiteisiin tarvittavan rahoituksen varmistaminen osoittautuivat ylivoimaiseksi tehtäväksi käytettävissä olevan ajan ja resurssien puitteissa.

Yhtiön hallitus ja johto ovat viimeisten vuosien aikana käytettävissä olevin, varsin niukoin resurssein tehneet kaiken voitavansa itse saneerausprosessin lukuisten juridisten vaiheitten asianmukaiseksi läpiviemiseksi sekä samanaikaisesti uusien liiketoimintojen löytämiseksi ja kehittämiseksi. Kaikki kivet on käännetty. Sekä hallitus että koko henkilöstö ovat osallistuneet merkittäviin kustannussäästötalkoisiin, jotta toiminnan kehittämistä on voitu ylläpitää. Tärkeimpänä Yhtiön hallituksen ja johdon toiminnan ohjenuorana on koko ajan ollut Yhtiön ja sen osakkeenomistajien sekä velkojien edun ajaminen.”

RAHAMAAILMA SOMESSA!!

YHTEYDENOTOT

Rahamaailma/Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
Sähköpostit:
rahamaailma (@)victoriamedia.fi
rahamaailma.talous(@)gmail.com
rahamaailma(@)yahoo.com