DNA:n liittymäkanta kasvoi ja tulos parani

027_Dna_Toimitalo__50A6529

Tammi-maaliskuu 2018

  • Liikevaihto kasvoi 4,2 % ja oli 222,3 miljoonaa euroa (213,4).
  • Käyttökate kasvoi 9,6 % ja oli 72,3 miljoonaa euroa (65,9). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 32,5 % (30,9).
  • Katsaus- ja vertailukausilla ei ollut käyttökatteen tai liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
  • Liiketulos kasvoi 23,3 % ja oli 35,6 miljoonaa euroa (28,9). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli 16,0 prosenttia (13,5).
  • Operatiivinen vapaa kassavirta kasvoi 14,7 prosenttia ja oli 56,4 miljoonaan euroon (49,2).
  • Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,19 euroa (0,16).
  • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 2,9 prosenttia 2 811 000 liittymään (2 732 000).
  • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 19,0 euroa (17,8).
  • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 18,9 prosenttia (21,0).
  • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) oli 1 138 000 liittymää (1 120 000).

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2018 ennallaan

DNA arvioi sekä liikevaihdon että vertailukelpoisen liiketuloksen pysyvän vuonna 2018 samalla tasolla kuin vuonna 2017. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2018 on esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tulostusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15-standardin vaikutuksia.

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia

Milj. € 1-3/2018

Raportoitu

1-3/2018*

Oikaistu

1-3/2017

Raportoitu

Muutos-% 1-12/2017

Raportoitu

Liikevaihto 222,3 222,3 213,4 4,2 % 886,1
Käyttökate 70,7 72,3 65,9 9,6 % 271,8
– osuus liikevaihdosta, % 31,8 % 32,5 % 30,9 % 30,7 %
Vertailukelpoinen käyttökate** 70,7 72,3 65,9 9,6 % 271,8
– osuus liikevaihdosta, % 31,8 % 32,5 % 30,9 % 30,7 %
Poistot ja arvonalentumiset 35,4 36,7 37,1 148,2
Liiketulos 35,2 35,6 28,9 23,3 % 123,5
– osuus liikevaihdosta, % 15,8 % 16,0 % 13,5 % 13,9 %
Vertailukelpoinen liiketulos** 35,2 35,6 28,9 23,3 % 126,6
– osuus liikevaihdosta, % 15,8 % 16,0 % 13,5 % 14,3 %
Tulos ennen veroja 30,6 31,0 26,6 16,3 % 114,2
Tilikauden tulos 24,4 24,7 21,2 16,6 % 93,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 14,4 15,2 12,5 13,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % 16,7 18,2 14,9 15,5
Investoinnit 19,9 20,3 21,2 -4,3 % 144,0
Rahavirta investointien jälkeen -7,9 -7,9 10,3 107,7
Vapaa kassavirta omalle pääomalle -3,5 -3,5 14,7 118,8
Nettovelka 304,0 304,0 314,3 304,3
Nettovelka/käyttökate 1,08 1,05 1,19 1,12
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 57,9 62,9 57,6 50,3
Omavaraisuusaste, % 38,8 37,2 45,3 50,6
Osakekohtainen tulos (euroa) 0,19 0,19 0,16 0,71
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,19 0,19 0,16 0,71
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 599 1 599 1 684 1 601

* Oikaistut luvut esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15-standardin vaikutuksia
**Konsernin tunnusluvut

Toimitusjohtajan katsaus

DNA:n vuosi 2018 käynnistyi vahvasti. Liikevaihtomme kasvoi 4,2 prosenttia 222,3 miljoonaan euroon ja liiketuloksemme kasvoi 23,3 prosenttia 35,6 miljoonaan euroon. Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti palveluliikevaihdon kasvu, joka johtui erityisesti matkaviestinliittymien kannan kasvusta ja 4G-liittymien osuuden kasvusta liittymäkannassa. Myös alkuvuoden päätelaitemyynti oli hyvällä tasolla. Operatiiviset investoinnit olivat tyypillisesti alkuvuoden osalta matalat, ja myös hieman vertailukautta alhaisemmat.

Matkaviestinverkkomme liittymämäärät kasvoivat vertailukaudesta 79 000 liittymällä. Myös matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 19,0 euroon vertailukauden 17,8 eurosta. Liittymäkohtaista liikevaihtoa kasvatti mm. asiakkaidemme siirtyminen 3G-liittymistä nopeampiin 4G-liittymiin. Kilpailutilanne jatkui kireänä myös vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Matkaviestinnän asiakasvaihtuvuus (CHURN) oli vertailukautta alhaisemmalla tasolla, mutta nousi hieman vuoden lopun tilanteesta. Kiinteiden laajakaista- ja kaapelitelevisioliittymien määrä kasvoi vertailukauteen verrattuna 29 000 liittymällä.

Ensimmäisen neljänneksen aikana valokuitusaatavuutemme laajenivat taloyhtiö- ja yritysasiakkaille Jyväskylään. Yhä nopeammat yhteydet ovat jatkuvasti kysytympiä nettiyhteyttä käyttävien laitteiden määrän kasvaessa kodeissa.

Erinomaisen asiakaskokemuksen ja markkinoita nopeamman kannattavan kasvun lisäksi keskeinen strateginen tavoitteemme on olla erinomainen työpaikka. Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö on olennaisen tärkeä perusta sille, että voimme jatkossakin tarjota erinomaisia asiakaskokemuksia. Pitkään jatkunut työmme henkilöstömme tyytyväisyyden eteen sai helmikuussa 2018 myös ulkoista tunnustusta, kun menestyimme Great Place To Work -instituutin tutkimuksessa erinomaisesti sijoittuen 2. sijalle suurten yhtiöiden sarjassa.

Arvioimme sekä liikevaihtomme että vertailukelpoisen liiketuloksemme pysyvän vuonna 2018 samalla tasolla kuin vuonna 2017. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä. Jatkamme vuonna 2018 toimenpiteitämme asiakaskokemuksen parantamiseksi edelleen ja tavoitteenamme on kehittää sekä monipuolistaa henkilöstömme osaamista entisestään.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.