BASF AIKOO RAKENTAA TEHTAAN HARJAVALTAAN

2018-06-08 14_20_30-Myyntiesitys

Kuva: Harjavallan kaupunki

BASF aikoo rakentaa katodien esiasteita valmistavan tehtaan Harjavaltaan. Valmistettavat tuotteet ovat sähköautojen akkujen komponenttien esiasteita. Näiden komponenttien kysynnän odotetaan kasvavan sähköautojen yleistyessä. Tuotantolaitosta suunnitellaan rakennettavan lähelle Suurteollisuuspuistoa.

BASF Oy (tai muu BASF:n tytäryhtiö) hakee teollisuustonttia Harjavallan Suurteollisuuspuiston läheltä. Kaupunki on hankkinut Pajakadun ja Nakkilan kunnan rajan väliltä alueen, joka yhdessä Boliden Harjavalta Oy:n omistaman viereisen maa-alueen kanssa sijaintinsa ja kokonsa puolesta soveltuu tarkoitukseen. Kaupunki tekee Boliden Harjavalta Oy:n kanssa aiesopimuksen tonttiin tarvittavan alueen myynnistä Harjavallan kaupungille, joka luovuttaa edelleen koko tontin BASF:lle.

BASF:n kanssa on neuvoteltu aiesopimus tontin varaamisesta ja hankkeen edistämiseksi tehtävistä toimenpiteistä, kuten kaavoituksen käynnistämisestä. Aiesopimus on voimassa 30.11.2018 asti.

Harjavallan kaupunki ja BASF aikovat tehdä syksyllä 2018 kiinteistökaupan esisopimuksen ja maankäyttösopimuksen, jotka koskevat mm. maakaupan ehtoja, kaavoitusta ja kaupungin maalle sijoitettavia rakenteita.

Hankkeen vaikutusten arvioimiseksi BASF teettää ympäristövaikutusten arvioinnin. Asemakaavaluonnos esitetään kaupunkikehityksen lautakunnan hyväksyttäväksi nähtävillä pitoa varten 14.6.2018. Maankäyttösopimus ja esisopimus kiinteistön kaupasta on tarkoitus saattaa valtuuston päätettäväksi