OP Ryhmä suunnittelee siirtävänsä ryhmän lakisääteisen työeläkevakuuttamisen työeläkevakuutusyhtiön hoidettavaksi

logo_300

OP Ryhmän henkilöstön lakisääteistä työeläketurvaa hoitavan OP-Eläkekassan hallitus päätti 8.6.2018 aloittaa neuvottelut noin 1 100 miljoonan euron eläkevastuun siirtämisestä keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hoidettavaksi.

Päätöstä on edeltänyt kilpailutus, jossa OP-Eläkekassan hallitus pyysi tarjoukset suurimmilta työeläkeyhtiöiltä. Siirron kohteena oleva kanta vastaa noin 90 prosenttia OP-Eläkekassan koko eläkevastuusta.

Lopullinen päätös on tarkoitus hyväksyä heinäkuun 2018 aikana, jolloin siirto toteutuisi vuoden 2018 loppuun mennessä. Alustavan suunnitelman mukaan jäljelle jäävä eläkevastuu siirtyy Ilmariselle myöhemmin, aikaisintaan vuoden 2020 lopussa. Siirto ei vaikuta henkilöstön eikä eläkeläisten eläketurvan tasoon tai kattavuuteen.

“Työeläketurvan hoidon siirtämistä on selvitetty aiemminkin. Edellisen selvittelyn aikaan markkinaolosuhteet eivät olleet siirrolle otolliset, mutta juuri nyt sijoitusympäristö on siirrolle poikkeuksellisen suotuisa. Toteutuessaan siirto vahvistaisi koko OP Ryhmän vakavaraisuutta ja vähentäisi sen heiluntaa”, kertoo OP Ryhmän talousjohtaja Harri Luhtala.

Siirto vahvistaa toteutuessaan OP Ryhmän CET1-vakavaraisuutta arviolta 0,5 prosenttiyksikköä. Vastuiden siirrosta syntyy lisäksi OP Ryhmän tilinpäätökseen tulosvaikutteinen kertaerä, joka johtuu IFRS-tilinpäätöksessä noudatettavista, suomalaisesta käytännöstä poikkeavista eläkevastuiden arvostusperiaatteista. Tämänhetkisen arvion mukaan kertaerä parantaisi OP Ryhmän vuoden 2018 tulosta 230 miljoonaa euroa. Lopulliseen tulosvaikutteisen erän suuruuteen vaikuttaa mm. pörssikurssien ja markkinakorkotason kehitys siirron toteutumisen ajankohtaan mennessä.

Mahdollisen lopullisen työeläkevastuiden siirtopäätöksen jälkeen OP Ryhmä tulee uudelleen arvioimaan vuoden 2018 tulosnäkymänsä.

OP-Eläkekassa vastaa kaikkien OP Ryhmän työntekijöiden eläkelain (TyEL) mukaisen eläketurvan vakuuttamisesta. OP-Eläkekassan piirissä on noin 260 työnantajaa, 12 000 vakuutettua työntekijää ja vajaa 9 000 eläkkeensaajaa. Kassan eläkevastuiden kokonaismäärä oli vuodenvaihteessa noin 1 300 miljoonaa euroa.

Työeläkevakuutusten siirron toteutuminen edellyttää vielä vastuunsiirron ja vastuunsiirtosopimuksen hyväksymistä OP-Eläkekassan hallituksessa ja edustajistossa, vastaanottavassa työeläkeyhtiössä sekä viranomaishyväksyntöjä, mukaan lukien Finanssivalvonnan hyväksynnän.