Neo Industrial: Vuoden 2018 näkymien päivitys toisen kvartaalin liikevaihdon ja liikevoiton perusteella

neo-industrial

Neo Industrial Oyj ilmoitti 24.4.2018 julkistetun 1.1.2018–31.3.2018 liiketoimintakatsauksen yhteydessä päivittävänsä arviotaan Yhtiön loppuvuoden tuloskehityksestä viimeistään 12.6.2018.

Vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen heikosta tuloskehityksestä johtuen koko vuoden liiketuloksen odotetaan heikkenevän viime vuodesta, vaikkakin pysyvän merkittävästi positiivisena. Päivitys perustuu ennakkotietoon toisen kvartaalin liikevaihdosta, joka on noin 32,0 miljoonaa euroa (32,5 miljoonaa euroa vertailukaudella 1.4.–30.6.2017) ja ennakkotietoon toisen kvartaalin liikevoitosta, joka on edellisvuotta parempi eli noin 1,7 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa).

Yhdysvaltojen asettamien Venäjän vastaisten, alumiiniraaka-aineiden tuotantoon kohdistuvien pakotteiden voimaantulo on siirtynyt lokakuuhun 2018, minkä johdosta pakotteiden vaikutukset alumiiniraaka-aineiden saatavuuteen ovat toistaiseksi pysyneet odotettua vähäisempinä. Yhtiö on varmistanut alumiinivalssilangan toimituksensa merkittäviltä osin nykysopimuksillaan. Alumiinikaapeleiden hintataso on kuitenkin noussut vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla alumiinimarkkinoilla vallitsevan tilanteen, kuten Venäjän vastaisten pakotteiden ja Yhdysvaltojen asettaman alumiinia koskevan tuontitullin takia.

Yhtiö antaa lisätietoa Venäjän vastaisten pakotteiden vaikutuksesta alumiiniraaka-aineiden hintoihin ja saatavuuteen kolmannen kvartaalin aikana puolivuotiskatsauksensa yhteydessä 15.8.2018. Neo Industrialin liiketoiminnan luonteeseen kuuluvat suuret vaihtelut kvartaalien välillä, ja ne voivat poiketa myös eri vuosina toisistaan.