SUOMEN HOIVATILAT OYJ: HOIVATILAT MYY KIINTEISTÖJÄÄN JA TÄSMENTÄÄ TILIKAUTTA 2018 KOSKEVAA OHJAUSTA

Jussi_Karjula

Hoivatilojen toimitusjohtaja Jussi Karjula

Suomen Hoivatilat Oyj on allekirjoittanut 30.8.2018 Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöjen kanssa kauppasopimuksen, jolla Hoivatilat myy eQ:lle kuuden kiinteistöyhtiön osakekannan. Velaton kauppahinta on 16,4 miljoonaa euroa. Hoivatilat arvioi, että kaupasta syntyy kertaluonteinen noin miljoonan euron myyntivoitto. 

“Nyt toteutettavalla kaupalla vapautamme pääomia uusiin kiinteistöhankkeisiin. Kaupasta saatavat nettovarat yhdessä pankkirahoituksen kanssa mahdollistavat noin 30 miljoonan euron arvoisten uusien kiinteistöinvestointien toteuttamisen”, sanoo Hoivatilojen toimitusjohtaja Jussi Karjula.

Kohteiden myynnin myötä Hoivatilat täsmentää kuluvan vuoden ohjeistustaan seuraavasti:

Hoivatilat arvioi vuoden 2018 liikevaihdon olevan noin 17 miljoonaa euroa (aikaisempi ohjeistus vähintään 17,5 miljoonaa euroa). Operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan noin 40 % liikevaihdosta. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvioidaan vuoden 2018 lopussa olevan 330 – 340 miljoonaa euroa (aikaisempi ohjeistus vähintään 340 miljoonaa euroa). Ohjeistus perustuu sille oletukselle, että yhtiö ei loppuvuoden 2018 aikana tee uusia merkittäviä valmiiden sijoituskiinteistöjen ostoja tai myyntejä ja että kiinteistöjen arvonmäärityksessä käytettävät markkinatuottovaatimukset pysyvät nykyisellä tasollaan.