Suomalaisten pääomarahastojen kasvu on kanavoitunut kotimaisiin kohteisiin

pieces-de-monnaie-europeenne

Suomen Pankki on kerännyt tietoja Suomeen rekisteröidyistä pääomarahastoista ja julkaisee tiedoista laaditut tilastotaulukot nyt ensimmäistä kertaa.

Suomeen rekisteröityihin pääomarahastoihin* tehtiin vuoden 2018 alkupuoliskolla uusia sijoituksia nettomääräisesti 428 milj. euroa. Tästä 85 % kohdistui suljettuihin kiinteistörahastoihin ja loput pääosin ns. Venture Capital -rahastoihin. Uusien sijoitusten lisäksi pääomarahastot kasvoivat arvostusmuutosten seurauksena 293 milj. euroa.

Vuoden 2015 alusta suomalaisiin pääomarahastoihin on virrannut uusia sijoituksia keskimäärin noin 0,5 mrd. euroa vuodessa. Kesäkuun 2018 lopussa rahastojen hallinnoimien varojen arvo oli 9,8 mrd. euroa. Näistä suljetuissa kiinteistörahastoissa oli 5,5 mrd. euroa, Buyout-rahastoissa 2,3 mrd. euroa ja Venture Capital -rahastoissa 1,8 mrd. euroa.

Sijoittajasektoreittain tarkasteltuna suurimmat sijoitukset pääomarahastoissa olivat seuraavilla sektoreilla: työeläkelaitoksilla 2,1 mrd. euroa, yrityksillä 1,4 mrd. euroa ja vakuutuslaitoksilla 1,3 mrd. euroa. Kotitalouksien suorien pääomarahastosijoitusten arvo oli 0,3 mrd. euroa.

Suomalaisten pääomarahastojen osuuksista lähes 95% oli kotimaisessa omistuksessa. Kotimaisuus korostuu myös pääomarahastojen tekemissä sijoituksissa, joista noin 83 % oli kesäkuun lopussa kanavoituna suomalaisiin kohteisiin.

*) Pääomarahastoilla tarkoitetaan rajatuille ammattimaisille sijoittajille suunnattuja rahastoja ja muita yhteissijoitusyrityksiä, jotka tavallisesti ovat suljettuja eli eivät ole auki uusille sijoituksille merkintäajan jälkeen. Suomen Pankin tilastoissa pääomarahastoihin luetaan yritystoimintaan sijoittavien pääomarahastojen lisäksi myös suljetut kiinteistörahastot ja muut suljetut rahastot. Pääomarahastojen piirteitä on kuvattu lisää ekonomisti Juuso Koppasen blogissa .