Tikkurilan tehostamisohjelma johtaa 500 henkilön vähentymiseen

Headquarters_Vantaa_IMG_2799

Liiketoiminnoista luopumisten ja tuotantolaitosten lopettamisten seurauksena Tikkurilan henkilöstömäärä pienenee 290 työntekijällä ja muiden henkilöstövähennysten seurauksena 210 työntekijällä vuoden 2017 lopun tilanteeseen verrattuna. Lisäksi Tikkurila lomauttaa Suomessa tuotannon työntekijöitä.

Tikkurila käynnisti vuonna 2017 laajamittaisen tehostamisohjelman kannattavuuden parantamiseksi. Ohjelman tavoitteena on vähintään 30 miljoonan euron säästöjen saavuttaminen. Parantunut kustannuskilpailukyky tukee Tikkurilaa kasvun hakemisessa.

Sulkemiset ja yritysmyynnit johtavat 290 henkilön vähentymiseen

Osana tehostamisohjelmaa ja tuotantoverkoston optimointia Tikkurila on päättänyt sulkea Tanskan Lunderskovissa sijaitsevan pienen valmistusyksikön. Yksikkö keskittyy valmistamaan energiatehokkaita kattopinnoitteita, joiden tuotanto siirretään Tikkurilan tuotantolaitokselle Suomeen vuoden 2019 aikana. Lunderskovin tuotantolaitoksen sulkeminen johtaa 20 työtehtävän lakkauttamiseen vuoden 2019 aikana. Tikkurilan toiminta Tanskassa jatkuu muilta osin ennallaan.

Aiemmin Tikkurila on ilmoittanut myyneensä Balkanin liiketoiminnot, luopuvansa Saksan liiketoiminnasta ja sulkevansa pienen tuotantolaitoksen Venäjän Stary Oskolissa. Nämä toimenpiteet ja Tanskan tuotantolaitoksen sulkeminen johtavat yhteensä 290 henkilön vähenemiseen.

Muut henkilöstövähennykset johtavat 210 henkilön vähentymiseen

Osana tehostamisohjelmaa ja kiinteiden kustannusten vähentämistä Tikkurila ilmoitti elokuussa 2018 koko konsernia koskevista henkilöstövähennyksistä niillä alueilla, joilla on päällekkäisyyksiä ja mahdollisuus tehostaa toimintaa. Vähennysten ja muiden järjestelyjen seurauksena Tikkurilan henkilöstömäärä laski 210 henkilöllä. Henkilöstö on vähentynyt kaikissa Tikkurilan toimintamaissa. Lisäksi Tikkurila lomauttaa Suomessa noin 160 tuotannon ja logistiikan työntekijää porrastetusti kahden viikon ajaksi loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana.

Tikkurila arvioi elokuussa 2018 liiketoiminnoista luopumisten, tuotantolaitosten lopettamisten ja muiden henkilöstövähennysten johtavan kaiken kaikkiaan noin 500 työntekijän vähentämiseen vuoden 2017 lopun tilanteeseen verrattuna. Tehostamisohjelman puitteissa on tähän mennessä siirrytty keskitetympään organisaatiomalliin, luovuttu kannattamattomista liiketoiminnoista, päätetty tiettyjen pienten tuotantoyksiköiden lopettamisesta, käynnistetty tuoteportfolion yhtenäistäminen ja yksinkertaistaminen sekä vähennetty henkilökuntaa.  

RAHAMAAILMA SOMESSA!!

YHTEYDENOTOT

Rahamaailma/Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
Sähköpostit:
rahamaailma (@)victoriamedia.fi
rahamaailma.talous(@)gmail.com
rahamaailma(@)yahoo.com