Ruotsin valitustuomioistuimelta myönteinen päätös Fortumin valitukseen koskien yhtiön 2013 tuloverotusta

b38ea90ef3babecb_800x800ar

Tukholman valitustuomioistuin antoi 18.10.2018 päätöksensä koskien Fortumin valitusta tilikauden 2013 tuloverotuksesta Ruotsissa. Päätös oli Fortumille myönteinen.

Heinäkuussa 2017 Fortum maksoi vuotta 2013 koskevia jälkiveroja ja korkoja yhteensä 273 miljoonaa kruunua (26 miljoonaa euroa), jotka on kirjattu saataviin. Veronpalautuksella on positiivinen vaikutus yhtiön kassavirtaan. Fortum odottaa saavansa palautuksen vuoden 2018 aikana.

Tapaus koskee Fortumin tytäryhtiöiden lainoitukseen liittyvien korkokulujen vähennyskelpoisuutta. Valitustuomioistuin katsoi, että lainoitusjärjestelyille oli riittävät liiketoiminnalliset perusteet ja hyväksyi yhtiön valituksen.

Ruotsin veroviranominen voi hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.